19.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 18/4


Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2015. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 18/02)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2015. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA, EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA UN JAUNO DALĪBVALSTU IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA UN EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA

41 682 444

 

41 682 444

 

1. sadaļa – Kopā

41 682 444

 

41 682 444

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 1

IEŅĒMUMI NO MĒBEĻU UN APRĪKOJUMA IZNOMĀŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 2

IEMAKSAS SAISTĪBĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM – PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI (1)

p.m.

6 838 168

6 838 168

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀJUMS

p.m.

 

p.m.

2 4

DĀVINĀJUMI UN NOVĒLĒJUMI

p.m.

 

p.m.

2 5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

6 838 168

6 838 168

 

KOPSUMMA

41 682 444

6 838 168

48 520 612

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2015. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS (2)

21 863 444

1 152 328

23 015 772

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ

220 000

70 000

290 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI (3)

800 000

62 000

862 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA (4)

800 000

73 300

873 300

1 6

SOCIĀLAIS DIENESTS

5 000

2 220

7 220

 

1. sadaļa – Kopā

23 688 444

1 359 848

25 048 292

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 1

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

3 215 000

237 665

3 452 665

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

270 000

–33 250

236 750

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

460 000

–14 500

445 500

2 4

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

–1 503

10 497

2 5

EVA VADĪBA (5)

230 000

 

230 000

2 6

AĢENTŪRAS VIDES VADĪBA

10 000

 

10 000

 

2. sadaļa – Kopā

4 197 000

188 412

4 385 412

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 3

RESURSI (6)

12 917 000

892 392

13 809 392

3 4

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (7)

880 000

4 397 516

5 277 516

 

3. sadaļa – Kopā

13 797 000

5 289 908

19 086 908

 

KOPSUMMA

41 682 444

6 838 168

48 520 612

Štatu saraksts

Pastāvīgās amata vietas

Kategorijas un pakāpes jaunajos statūtos

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

AD kopā

1

1

1

AST 11

 

 

 

AST 10

1

 

 

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

AST kopā

3

3

3

Pavisam kopā

4

4

4


Štatu saraksts

Pagaidu amati

Kategorijas un pakāpes jaunajos statūtos

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

 

 

 

AD kopā

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

AST kopā

68

66

65

Pavisam kopā

138

135

133

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENI East 4

ENI South 1

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENI East 1

ENI South 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

FG I

 

 

 

Amati FG kopā

63

63

61

Valstu norīkotie eksperti

25

20

20

Kopā

88

83

81


(1)  2015:

ENI South: 2 838 168,

ENI East: 4 000 000.

(2)  2015:

ENI South: 808 752,

ENI East 1 097 000.

(3)  2015:

ENI South: 32 000,

ENI East: 140 000.

(4)  2015: ENI East: 24 000.

(5)  2014: ENPI: 28 878.

(6)  2015:

ENI South: 76 400,

ENI East: 130 000.

(7)  2015:

ENI South: 1 921 016,

ENI East: 2 609 000.