19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 18/4


Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 18/02)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 682 444

 

41 682 444

 

Osasto 1 Yhteensä

41 682 444

 

41 682 444

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

p.m.

6 838 168

6 838 168

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

 

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

 

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

 

 

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

6 838 168

6 838 168

 

KAIKKI YHTEENSÄ

41 682 444

6 838 168

48 520 612

MAKSUT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 863 444

1 152 328

23 015 772

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

220 000

70 000

290 000

1 3

TYÖMATKAT (3)

800 000

62 000

862 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4)

800 000

73 300

873 300

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

2 220

7 220

 

Osasto 1 Yhteensä

23 688 444

1 359 848

25 048 292

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 215 000

237 665

3 452 665

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

–33 250

236 750

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

460 000

–14 500

445 500

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

–1 503

10 497

2 5

EYK:N HALLINTO (5)

230 000

 

230 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

 

10 000

 

Osasto 2 Yhteensä

4 197 000

188 412

4 385 412

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (6)

12 917 000

892 392

13 809 392

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (7)

880 000

4 397 516

5 277 516

 

Osasto 3 Yhteensä

13 797 000

5 289 908

19 086 908

 

KAIKKI YHTEENSÄ

41 682 444

6 838 168

48 520 612

Henkilöstötaulukko

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

AD yhteensä

1

1

1

AST 11

 

 

 

AST 10

1

 

 

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4


Henkilöstötaulukko

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

 

 

 

AD yhteensä

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

AST yhteensä

68

66

65

Kaikki yhteensä

138

135

133

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENI East 4

ENI South 1

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENI East 1

ENI South 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

FG I

 

 

 

FG yhteensä

63

63

61

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

20

20

Yhteensä

88

83

81


(1)  2015:

ENI South: 2 838 168,

ENI East: 4 000 000.

(2)  2015:

ENI South: 808 752,

ENI East 1 097 000.

(3)  2015:

ENI South: 32 000,

ENI East: 140 000.

(4)  2015: ENI East: 24 000.

(5)  2014: ENPI: 28 878.

(6)  2015:

ENI South: 76 400,

ENI East: 130 000.

(7)  2015:

ENI South: 1 921 016,

ENI East: 2 609 000.