19.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 18/4


Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2016/C 18/02)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2015

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 682 444

 

41 682 444

 

Jaotis 1 — Kogusumma

41 682 444

 

41 682 444

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

 

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

 

p.m.

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

p.m.

6 838 168

6 838 168

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

 

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

 

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

 

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

6 838 168

6 838 168

 

KÕIK KOKKU

41 682 444

6 838 168

48 520 612

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

21 863 444

1 152 328

23 015 772

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

220 000

70 000

290 000

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (3)

800 000

62 000

862 000

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4)

800 000

73 300

873 300

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

2 220

7 220

 

Jaotis 1 — Kogusumma

23 688 444

1 359 848

25 048 292

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 215 000

237 665

3 452 665

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

270 000

–33 250

236 750

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

460 000

–14 500

445 500

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

–1 503

10 497

2 5

EEA JUHTIMINE (5)

230 000

 

230 000

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

 

10 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

4 197 000

188 412

4 385 412

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (6)

12 917 000

892 392

13 809 392

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (7)

880 000

4 397 516

5 277 516

 

Jaotis 3 — Kogusumma

13 797 000

5 289 908

19 086 908

 

KÕIK KOKKU

41 682 444

6 838 168

48 520 612

Ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

AD kokku

1

1

1

AST 11

 

 

 

AST 10

1

 

 

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

4


Ametikohtade loetelu

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

 

 

 

AD kokku

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

AST kokku

68

66

65

Kõik kokku

138

135

133

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENI East 4

ENI South 1

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENI East 1

ENI South 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

FG I

 

 

 

FG kokku

63

63

61

Riikide lähetatud eksperdid

25

20

20

Kokku

88

83

81


(1)  2015:

ENI South: 2 838 168,

ENI East: 4 000 000.

(2)  2015:

ENI South: 808 752,

ENI East 1 097 000.

(3)  2015:

ENI South: 32 000,

ENI East: 140 000.

(4)  2015: ENI East: 24 000.

(5)  2014: ENPI: 28 878.

(6)  2015:

ENI South: 76 400,

ENI East: 130 000.

(7)  2015:

ENI South: 1 921 016,

ENI East: 2 609 000.