Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Predmet

Dve žaloby podané proti rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. marca 2009 (veci R 1184/2008‑1 a R 1196/2008‑1) týkajúcim sa prihlášok trojrozmerného označenia vo forme fazetového plášťa elektrického motora a obrazového označenia znázorňujúceho zelené fazetovanie

Údaje týkajúce sa veci

>lt>10

Výrok

Výrok

1. Žaloby sa zamietajú.

2. Wilo SE je povinná nahradiť trovy konania.