Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Dwie skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 marca 2009 r. (sprawy R 1184/2008‑1 i R 1196/2008‑1) dotyczące rejestracji oznaczenia trójwymiarowego tworzonego przez kształt oszlifowanej obudowy silnika elektrycznego i oznaczenia graficznego przedstawiającego ścianki szlifu w kolorze zielonym.

Informacje dotyczące sprawy

>lt>10

Sentencja

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.

2) Wilo SE zostaje obciążona kosztami postępowania.