Subject of the case
Rendelkező rész

Subject of the case

Tárgy

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy villanymotor fazettált házának formájából és zöld fazettákat ábrázoló ábrás megjelölésből álló térbeli megjelölés lajstromozása iránti kérelem tárgyában 2009. március 30‑án hozott határozata (R 1184/2008‑1. és R 1196/2008‑1. sz. ügyek) ellen benyújtott két kereset.

Az ügy adatai

>lt>10

Rendelkező rész

Rendelkező rész

1) A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

2) A Törvényszék a Wilo SE‑t kötelezi a költségek viselésére.