Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Kaks hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 30. märtsi 2009. aasta otsuste peale (asjad R 1184/2008‑1 ja R 1196/2008‑1), mis puudutavad elektrimootori mitmetahulist korpust kujutava ruumilise märgi ja rohelisi tahkusid kujutava märgi registreerimise taotlusi.

Kohtuasja andmed

>lt>10

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Jätta hagid rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Wilo SE‑lt.