Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Δύο προσφυγές κατά των αποφάσεων του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 30ής Μαρτίου 2009 στις υποθέσεις R 1184/2008-1 και R 1196/2008-1, σχετικά με αιτήσεις καταχωρίσεως τρισδιάστατου σήματος που απεικονίζει πολυεδρικό περικάλυμμα ηλεκτρικού κινητήρα και ενός εικονιστικού σήματος που απεικονίζει πράσινο πολύεδρο.

Στοιχεία σχετικά με την υπόθεση

>lt>10

Διατακτικό

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει τις προσφυγές.

2) Καταδικάζει τη Wilo SE στα δικαστικά έξοδα.