Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Angående

Påstand om annullation af to afgørelser truffet den 30. marts 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1184/2008-1 og R 1196/2008-1) vedrørende ansøgninger om registrering af et tredimensionalt varemærke, udformet som formen af et facetteret hus til en elektrisk motor og et figurmærke, der gengiver grønne facetter.

Oplysninger vedrørende sagen

>lt>10

Afgørelse

Konklusion

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) Wilo SE betaler sagens omkostninger.