Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Dvě žaloby podané proti rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 30. března 2009 (věc R 1184/2008-1 a R 1196/2008-1) týkající se přihlášek trojrozměrného označení ve formě fazetového pláště elektrického motoru a obrazového označení znázorňujícího zelené fazetování

Údaje týkající se věci

>lt>10

Výrok

Výrok

1) Žaloby se zamítají.

2) Společnosti Wilo SE se ukládá náhrada nákladů řízení.