Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Две жалби, подадени срещу решенията на първи апелативен състав на СХВП от 30 март 2009 г. (преписки R 1184/2008-1 и R 1196/2008-1) относно заявки за регистрация на триизмерен знак във формата на фасетиран кожух на електрически мотор и на фигуративен знак, изобразяващ зелени фасети

Данни, свързани с преписката

>lt>10

Диспозитив

Диспозитив

1) Отхвърля жалбите.

2) Осъжда Wilo SE да заплати съдебните разноски.