ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.CE2013.192.slv

Uradni list

Evropske unije

C 192E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
3. julij 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

PISNA VPRAŠANJA Z ODGOVORI

2013/C 192E/1

Pisna vprašanja poslancev Evropskega parlamenta in odgovori institucij Evropske unije

1


Obvestilo bralcem

Ta objava vsebuje pisna vprašanja poslancev Evropskega parlamenta in odgovore institucij Evropske unije.

Vprašanje in odgovor nanj sta najprej predstavljena v izvirnem jeziku, sledi pa jima morebitni prevod.

V nekaterih primerih se jezik odgovora lahko razlikuje od jezika vprašanja, saj je odvisen od delovnega jezika odbora, ki mora pripraviti odgovor.

Vprašanja in odgovori se objavijo v skladu s členoma 117 in 118 Poslovnika Evropskega parlamenta.

Vsa vprašanja z odgovori so dostopna prek spletišča Evropskega parlamenta (Europarl), pod naslovom Parlamentarna vprašanja:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sl/parliamentary-questions.html

KRATICE IMEN POLITIČNIH SKUPIN

PPE

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

S&D

Skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

ALDE

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

Verts/ALE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

ECR

Skupina Evropski konzervativci in reformisti

GUE/NGL

Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice

EFD

Skupina Evropa svobode in demokracije

NI

Samostojni poslanci

SL