ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.CE2013.192.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 192E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
3 lipca 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ

2013/C 192E/1

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

1


Informacja dla czytelnika

Publikacja niniejsza zawiera pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej.

Przed ich ewentualnym tłumaczeniem wszystkie pytania i odpowiedzi są podane w oryginalnej wersji językowej.

W niektórych przypadkach jest możliwe, że odpowiedzi udzielono w języku innym niż oryginalny język pytania. Zależy to od języka roboczego komisji, do której zwrócono się o udzielenie odpowiedzi.

Poniższe pytania i odpowiedzi są publikowane zgodnie z art. 117 i 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Wszystkie pytania i odpowiedzi są dostępne w zakładce „Pytania poselskie” na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego (Europarl) pod następującym adresem:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/parliamentary-questions.html

ROZWINIĘCIA SKRÓTÓW NAZW GRUP POLITYCZNYCH

PPE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

S&D

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

ECR

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

EFD

Europa Wolności i Demokracji

NI

Niezrzeszeni

PL