ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2013.192.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 192E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
3 juli 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN MET ANTWOORD

2013/C 192E/1

Schriftelijke vragen van leden van het Europees Parlement en de antwoorden van instellingen van de Europese Unie

1


Bericht aan de lezer

Deze publicatie bevat schriftelijke vragen van leden van het Europees Parlement en de antwoorden op deze vragen van instellingen van de Europese Unie.

Iedere vraag en ieder antwoord wordt eerst in de oorspronkelijke taalversie getoond, vóór eventuele vertalingen.

Soms is het mogelijk dat het antwoord in een andere taal dan de vraag is geformuleerd. Dat hangt af van de werktaal van de commissie die de vraag beantwoordt.

Deze vragen en antwoorden worden overeenkomstig artikelen 117 en 118 van het Reglement van het Europees Parlement gepubliceerd.

Alle vragen en antwoorden kunnen worden geraadpleegd via de website van het Europees Parlement (Europarl), onder het kopje „Parlementaire vragen”:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html

AFKORTINGEN VAN DE DIVERSE FRACTIES

PPE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)

S&D

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

ECR

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

EFD

Fractie Europa van Vrijheid en Democratie

NI

Niet-ingeschrevenen

NL