ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CE2013.192.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 192E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 3. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

RAKSTISKI JAUTĀJUMI AR ATBILDĒM

2013/C 192E/1

Eiropas Parlamenta deputātu rakstiskie jautājumi un atbildes, ko sniegusi kāda Eiropas Savienības iestāde

1


Piezīme lasītājiem

Šajā publikācijā ir Eiropas Parlamenta deputātu rakstiskie jautājumi un atbildes, ko sniegusi kāda Eiropas Savienības iestāde.

Katram jautājumam un atbildei oriģinālvalodas versija ir dota pirms iespējamā tulkojuma.

Dažos gadījumos ir iespējams, ka atbilde ir sniegta citā valodā, nevis tajā, kurā uzdots jautājums. Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir tās komitejas darba valoda, kurai lūgts sniegt atbildi.

Šos jautājumus un atbildes publicē saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 117. un 118. pantu.

Visi jautājumi un atbildes ir pieejamas Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē (Europarl) sadaļā “Parlamentārie jautājumi”:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/parliamentary-questions.html

POLITISKO GRUPU SAĪSINĀJUMI

PPE

Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)

S&D

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

ECR

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

EFD

Grupa “Brīvības un demokrātijas Eiropa”

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV