ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.CE2013.192.hrv

Službeni list

Europske unije

C 192E

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 56.
3. srpnja 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europski parlament

 

PISANA PITANJA S ODGOVOROM

2013/C 192E/1

Pisana pitanja zastupnika Europskog parlamenta i odgovori institucije Europske unije na njih

1


Napomena čitateljima

Ova publikacija sadrži pisana pitanja zastupnika Europskog parlamenta i odgovore institucije Europske unije na njih.

Svako pitanje i odgovor navedeni su u izvornoj jezičnoj verziji ispred možebitnog prijevoda.

U nekim je slučajevima moguće da se odgovor na pitanje daje na drugom jeziku. To ovisi o radnom jeziku odbora od kojeg se odgovor zahtijeva.

Ova se pitanja i odgovori objavljuju u skladu s člancima 117. i 118. Poslovnika Europskog parlamenta.

Svim pitanjima i odgovorima moguće je pristupiti na internetskoj stranici Europskog parlamenta (Europarl) u rubrici „Parlamentarna pitanja”:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/parliamentary-questions.html

KRATICE ZA NAZIVE KLUBOVA ZASTUPNIKA

PPE

Klub zastupnika Europske pučke stranke (demokršćani)

S&D

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

ALDE

Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu

Verts/ALE

Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza

ECR

Klub zastupnika Europskih konzervativaca i reformista

GUE/NGL

Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice

EFD

Klub zastupnika Europe slobode i demokracije

NI

Nezavisni zastupnici

HR