ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2013.192.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 192E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
3. heinäkuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

 

KIRJALLISESTI VASTATTAVAT KYSYMYKSET

2013/C 192E/1

Euroopan parlamentin jäsenten esittämät kirjalliset kysymykset ja Euroopan unionin toimielinten vastaukset niihin

1


Tietoja lukijalle

Tämä julkaisu sisältää Euroopan parlamentin jäsenten esittämiä kirjallisia kysymyksiä ja Euroopan unionin toimielinten niihin antamia vastauksia.

Kustakin kysymyksestä ja vastauksesta esitetään alkuperäinen kieliversio ennen mahdollista käännöstä.

Joissakin tapauksissa vastaus on saatettu antaa eri kielellä kuin kysymys. Tämä johtuu siitä, että vastauksessa on käytetty kyseisen elimen työkieltä.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 117 ja 118 artiklan mukaisesti.

Kaikki kysymykset ja vastaukset ovat tarkasteltavissa Euroopan parlamentin verkkosivuston (Europarl) osiossa ”Parlamentin kysymykset” osoitteessa

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/parliamentary-questions.html

POLIITTISISTA RYHMISTÄ KÄYTETTÄVÄT LYHENTEET

PPE

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

S&D

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

Verts/ALE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

ECR

Euroopan konservatiivit ja reformistit

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

EFD

Vapaa ja demokraattinen Eurooppa

NI

Sitoutumattomat

FI