ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.CE2013.192.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 192E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
3. juli 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

FORESPØRGSLER TIL SKRIFTLIG BESVARELSE

2013/C 192E/1

Forespørgsler til skriftlig besvarelse fra medlemmer af Europa-Parlamentet og svarene fra en EU-institution

1


Meddelelse til læseren

Denne publikation indeholder forespørgsler til skriftlig besvarelse fra medlemmer af Europa-Parlamentet og svarene fra en EU-institution.

Den oprindelige sprogudgave af forespørgslen og svaret er anført før en eventuel oversættelse.

Det er muligt, at svaret i visse tilfælde er givet på et andet sprog end forespørgslen. Det afhænger af arbejdssproget i det udvalg, der er blevet anmodet om et svar.

Forespørgsler og svar offentliggøres i overensstemmelse med artiklerne 117 og 118 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

Der er adgang til alle forespørgsler og svar gennem Europa-Parlamentets websted (Europarl) under overskriften parlamentariske spørgsmål og forespørgsler:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/da/parliamentary-questions.html

FORKORTELSER FOR DE POLITISKE GRUPPER

PPE

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

S&D

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

ECR

De Europæiske Konservative og Reformister

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

EFD

Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati

NI

Løsgængere

DA