Subject of the case
Parti operattiva

Subject of the case

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-UASI, tad-29 ta’ Mejju 2008 (Każ R 318/2008-4), dwar applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat‑trade mark verbali Deutsche BKK bħala trade mark Komunitarja.

Informazzjoni dwar il-kawża

>lt>2

Parti operattiva

Dispożittiv

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) Deutsche BKK hija kkundannata għall-ispejjeż.