ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2009.153.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 153

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. július 4.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bíróság

2009/C 153/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 141., 2009.6.20.

1

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 153/02

Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

2

2009/C 153/03

Fellebbezési tanács

2

2009/C 153/04

A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

2

 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2009/C 153/05

C-180/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Renate Ilsinger kontra Martin Dreschers, a Schlank & Schick GmbH felszámolójának minőségében (Joghatóság polgári ügyben — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — Azon fogyasztót megillető jog, aki a megtévesztő reklám címzettje, hogy a látszólag megnyert díjat a bíróság előtt követelje — Minősítés — Az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szerződésből eredő igény — Feltételek)

3

2009/C 153/06

C-494/06. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság, Wam SpA (Fellebbezés — Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — A verseny torzítása — Harmadik államokkal folytatott kereskedelem — Bizottsági határozat — Az állami támogatás jogellenessége — Indokolási kötelezettség)

4

2009/C 153/07

C-497/06. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — CAS Succhi di Frutta SpA kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — Közbeszerzési eljárás — Természetbeni fizetés — Fizetés a nyertes pályázóknak az odaítélésről szóló hirdetményben meghatározottól eltérő gyümölcsökkel — Okozati összefüggés)

4

2009/C 153/08

C-518/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Gépjármű-felelősségbiztosítás — EK 43. cikk és EK 49. cikk — 92/49/EGK irányelv — A biztosítóintézetek számára szerződéskötési kötelezettséget előíró nemzeti jogszabályok — A letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása — A közúti balesetek károsultjainak szociális védelme — Arányosság — A biztosítóintézetek díjmeghatározási szabadsága — A székhely szerinti tagállam által gyakorolt felügyelet elve)

4

2009/C 153/09

C-531/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — EK 43. cikk és EK 56. cikk — Közegészségügy — Gyógyszertárak — A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések — Igazolás — A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása — A gyógyszerészek szakmai függetlensége — Gyógyszerészeti termékek kiskereskedelmére szakosodott vállalkozások — Önkormányzati gyógyszertárak)

5

2009/C 153/10

C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete (a Verwaltungsgericht des Saarlandes [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) kontra Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (Letelepedés szabadsága — EK 43. cikk — Közegészségügy — Gyógyszertárak — A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések — Igazolás — A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása — A gyógyszerészek szakmai függetlensége)

5

2009/C 153/11

C-393/07. és C-9/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — A Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló 2007. május 24-i európai parlamenti határozat — Európai parlamenti képviselő — Az Európai Parlament tagja mandátumának vizsgálata — Jelölt visszalépése következtében képviselővé nyilvánítás — Az 1976. évi okmány 6. és 12. cikke)

6

2009/C 153/12

C-398/07. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Waterford Wedgwood plc kontra Assembled Investments (Proprietary) Ltd és Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A WATERFORD STELLENBOSCH ábrás védjegy — A WATERFORD közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás fellebbezési tanács általi megtagadása)

6

2009/C 153/13

C-420/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meletis Apostolides kontra David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Ciprusról szóló, 10. jegyzőkönyv — A közösségi vívmányok alkalmazásának felfüggesztése a ciprusi kormány tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeken — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben — Az említett kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területen működő ciprusi bíróság e területen kívül elhelyezkedő ingatlanra vonatkozó határozata — Az említett rendelet 22. cikkének 1. pontja, 34. cikkének 1. és 2. pontja, 35. cikkének (1) bekezdése és 38. cikkének (1) bekezdése)

7

2009/C 153/14

C-504/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa kontra Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (1191/69/EGK rendelet — Közszolgáltatási kötelezettségek — Ellentételezés nyújtása — Városi tömegközlekedési ágazat)

7

2009/C 153/15

C-516/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/60/EK irányelv — A vízpolitika terén a közösségi fellépés keretei — Hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölése a vízgyűjtő kerületek vonatkozásában)

8

2009/C 153/16

C-530/07. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — Szennyezés és ártalom — A települési szennyvíz kezelése — 3. és 4. cikk)

8

2009/C 153/17

C-531/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (az Oberster Gerichtshof — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft kontra LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Áruk szabad mozgása — Importált könyvek árának rögzítésére vonatkozó nemzeti szabályozás — Behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedés — Igazolás)

9

2009/C 153/18

C-538/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2009. május 19-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Assitur Srl kontra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (92/50/EGK irányelv — A 29. cikk első bekezdése — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Nemzeti szabályozás, amely nem teszi lehetővé az ugyanazon közbeszerzési eljárásban való, egymással versenyző részvételt azon társaságok számára, amelyek ellenőrzési viszony vagy jelentős befolyás által kapcsolódnak egymáshoz)

9

2009/C 153/19

C-553/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Raad van State — Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — College van burgemesster en wethouders van Rotterdam kontra M.E.E. Rijkeboer (Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — A magánélet tiszteletben tartása — Adatok törlése — Az adatokhoz és az adatok címzettjeire vonatkozó információkhoz való hozzáférés joga — A hozzáféréshez való jog gyakorlásának határideje)

10

2009/C 153/20

C-27/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BIOS Naturprodukte GmbH kontra Saarland (2001/83/EK irányelv — Az 1. cikk 2. pontjának b) alpontja — A funkcionális gyógyszer fogalma — A termék adagolása — Szokásos alkalmazási feltételek — Egészségkárosítási kockázat — Az ember élettani funkcióinak helyreállítására, javítására vagy módosítására való képesség)

10

2009/C 153/21

C-34/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Tribunale ordinario di Padova [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Azienda Agricola Disarò Antonio kontra Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. Arl (Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Tejkvóták — Illeték — Az 1788/2003/EK rendelet érvényessége — A közös agrárpolitika célkitűzései — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és az arányosság elve — A nemzeti referenciamennyiség meghatározása — Szempontok — Az alultermelő tagállam szempontjának relevanciája)

11

2009/C 153/22

C-75/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, Christopher Mellor kontra Secretary of State for Communities and Local Government (85/337/EGK irányelv — Környezeti hatásvizsgálat — Azon döntés indokolása közzétételének kötelezettsége, mely szerint valamely projektet nem szükséges vizsgálatnak alávetni)

11

2009/C 153/23

C-132/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Fővárosi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Áruk szabad mozgása — Rádióberendezések és távközlő végberendezések — A megfelelőség kölcsönös elismerése — Más tagállamban székhellyel rendelkező gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat el nem ismerése)

12

2009/C 153/24

C-150/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Siebrand BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Kombinált Nómenklatúra — 2206 és 2208 vámtarifaszám — Desztillált alkoholt tartalmazó erjesztett ital — Gyümölcsből vagy természetes termékből előállított ital — Anyagok hozzáadása — Következmények — Az eredeti ital ízének, szagának és kinézetének elvesztése)

13

2009/C 153/25

C-161/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV kontra Belgische Staat (Áruk szabad mozgása — Közösségi árutovábbítás — TIR-igazolvány fedezete mellett végrehajtott fuvarozási műveletek — Jogsértések, illetve szabálytalanságok — Értesítési határidő — A jogsértés vagy szabálytalanság elkövetési helyének bizonyítására vonatkozó határidő)

13

2009/C 153/26

C-253/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/22/EK irányelv — Jogszabályok közelítése — Közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

14

2009/C 153/27

C-256/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/83/EK irányelv — A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

14

2009/C 153/28

C-266/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/81/EK irányelv — A harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárainak tartózkodási joga — A teljes átültetés hiánya — Az átültető intézkedések közlésének hiánya)

15

2009/C 153/29

C-313/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/58/EK irányelv — Társasági jog — Közzéteendő okiratok és adatok — Levelezések és megrendelések — Szankciók — Az előírt határidőben történő átültetés elmulasztása)

15

2009/C 153/30

C-322/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/83/EK irányelv — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

16

2009/C 153/31

C-368/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/35/EK irányelv — Környezeti károk felszámolása — A szennyező fizet elve)

16

2009/C 153/32

C-390/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — Környezetvédelem — 280/2004/EK határozat — A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtása — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését és/vagy korlátozását célzó nemzeti intézkedések — A megkövetelt információk közlésének elmulasztása)

16

2009/C 153/33

C-443/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/13/EK irányelv — Illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása — A kis berendezés és a lényeges változtatás fogalma átültetésének elmaradása)

17

2009/C 153/34

C-532/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/60/EK irányelv — Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

17

2009/C 153/35

C-128/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antoine Boxus és Willy Roua kontra Région wallonne

18

2009/C 153/36

C-129/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff és Michel Raeds kontra Région wallonne

18

2009/C 153/37

C-130/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Paul Fastrez és Henriette Fastrez kontra Région wallonne

19

2009/C 153/38

C-131/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Philippe Daras kontra Région wallonne

20

2009/C 153/39

C-132/09. sz. ügy: 2009. április 6-án benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

21

2009/C 153/40

C-133/09. sz. ügy: A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dr. Uzonyi József kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

C-134/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch. és Bernard Page kontra Région wallonne

22

2009/C 153/42

C-135/09. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch., Léon L’Hoir és Nadine Dartois kontra Région wallonne

23

2009/C 153/43

C-138/09. sz. ügy: A Tribunale Ordinario di Palermo (Olaszország) által 2009. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Todaro Nunziatina & C. snc kontra Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

C-140/09. sz. ügy: A Tribunale di Genova (Olaszország) által 2009. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

C-142/09. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgium) által 2009. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a 1. Vincent Willy Lahousse és 2. Lavichy BVBA elleni büntetőeljárásban

25

2009/C 153/46

C-143/09. sz. ügy: A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pannon GSM Távközlési Rt. kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

C-144/09. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller

26

2009/C 153/48

C-145/09. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Land Baden-Württemberg kontra Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

C-146/09. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Prof. Dr. Claus Scholl kontra Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

C-147/09. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ronald Seunig kontra Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

C-150/09.P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-25/07. sz., Iride SpA, Iride Energia SpA kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2009. február 11-én hozott ítélet ellen az Iride SpA és az Iride Energia SpA által 2009. április 27-én benyújtott fellebbezés

27

2009/C 153/52

C-154/09. sz. ügy: 2009. május 4-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

28

2009/C 153/53

C-160/09. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. közkereseti társaság kontra Gazdasági Minisztérium

28

2009/C 153/54

C-161/09. sz. ügy: A Simvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. kontra Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

C-162/09. sz. ügy: A Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Secretary of State for Work and Pensions kontra Taous Lassal

29

2009/C 153/56

C-169/09. sz. ügy: 2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

29

2009/C 153/57

C-170/09. sz. ügy: 2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

30

2009/C 153/58

C-171/09. sz. ügy: 2009. május 13-án benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

30

2009/C 153/59

C-175/09. sz. ügy: Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2009. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs kontra Axa UK plc

30

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 153/60

T-116/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — Wieland-Werke AG kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Ipari rézcsövek piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Ármegállapítás és a piacok felosztása — Bírságok — A büntetések törvényességének elve — Az érintett piac mérete — Elrettentő hatás — A jogsértés időtartama — Együttműködés)

32

2009/C 153/61

T-122/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — Outokumpu és Luvata kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Ipari rézcsövek piaca — Ármegállapítás és a piacok felosztása — Bírságok — A piacra gyakorolt tényleges hatás — Az érintett piac mérete — Súlyosító körülmények — Visszaesés)

32

2009/C 153/62

T-127/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — KME Germany és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Ipari rézcsövek piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Ármegállapítás és a piacok felosztása — Bírságok — A piacra gyakorolt tényleges hatás — Az érintett piac mérete — A jogsértés időtartama — Enyhítő körülmények — Együttműködés)

33

2009/C 153/63

T-151/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — NVV és társai kontra Bizottság (Verseny — Összefonódások — A vágásra szánt sertések és kocák felvásárlási piacai — Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az érintett földrajzi piac meghatározása — A gondos eljárás kötelezettsége — Indokolási kötelezettség)

33

2009/C 153/64

T-414/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — NHL Enterprises kontra OHIM — Glory & Pompea (LA KINGS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LA KINGS közösségi ábrás védjegy bejelentése — A KING korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

34

2009/C 153/65

T-165/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 14-i ítélete — Fiorucci kontra OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) (Közösségi védjegy — A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló eljárás — Az ELIO FIORUCCI közösségi szóvédjegy — Közismert személy nevének védjegyként történő lajstromozása — A 40/94/EK rendelet 52. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

34

2009/C 153/66

T-211/06., T-213/06., T-245/06., T-155/07. és T-178/07. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 19-i ítélete — Euro-Information kontra OHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME) (Közösségi védjegy — A CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME közösségi szóvédjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése)

35

2009/C 153/67

T-277/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Omnicare kontra OHIM — Astellas Pharma (OMNICARE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OMNICARE közösségi szóvédjegy bejelentése — Az OMNICARE korábbi ábrás nemzeti védjegy — In integrum restitutio iránti kérelem elutasítása)

35

2009/C 153/68

T-89/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — VIP Car Solutions kontra Parlament (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közösségi közbeszerzési eljárás — Az Európai Parlament képviselőinek a strasbourgi ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal történő szállítása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — A nyertes ajánlattevő által ajánlott ár közlésének megtagadása — Kártérítési kereset)

36

2009/C 153/69

T-185/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Klein Trademark Trust kontra OHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — CK CREACIONES KENNYA közösségi szóvédjegy bejelentése — CK Calvin Klein korábbi közösségi ábrás védjegy és CK korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — Megjelölések hasonlóságának hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

36

2009/C 153/70

T-405/07. és T-406/07. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — CFCMCEE kontra OHIM (P@YWEB CARD és PAYWEB CARD) (Közösségi védjegy — A P@YWEB/email CARD és PAYWEB CARD közösségi szóvédjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség részleges hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

37

2009/C 153/71

T-410/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 12-i ítélete — Jurado Hermanos kontra OHIM (JURADO) (Közösségi védjegy — A JURADO közösségi szóvédjegy — A védjegyjogosult megújítási kérelmének hiánya — A védjegy törlése az oltalom lejártának napján — A kizárólagos engedélyes által benyújtott igazolási kérelem)

37

2009/C 153/72

T-136/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 13-i ítélete — Aurelia Finance kontra OHIM (AURELIA) (Közösségi védjegy — AURELIA közösségi szóvédjegy — A megújítási díj megfizetésének elmulasztása — A védjegy törlése a lajstromozás lejártával — Igazolási kérelem)

38

2009/C 153/73

T-183/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 13-i ítélete — Schuhpark Fascies kontra OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A jello SCHUHPARK közösségi ábrás és szóvédjegy bejelentése — Schuhpark korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy használatának bizonyítéka — A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése)

38

2009/C 153/74

T-58/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 29-i végzése — HALTE kontra Bizottság (Állami támogatások — Panasz — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A Bizottság mulasztást megszüntető állásfoglalása — Okafogyottság)

38

2009/C 153/75

T-282/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 28-i végzése — Tailor kontra OHIM (bal oldali farzseb) (Közösségi védjegy — Bal oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset)

39

2009/C 153/76

T-283/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 28-i végzése — Tailor kontra OHIM (jobb oldali farzseb) (Közösségi védjegy — Jobb oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset)

39

2009/C 153/77

T-45/09. sz. ügy: 2009. január 30-án benyújtott kereset — Al Barakaat International Foundation kontra az Európai Közösségek Bizottsága

39

2009/C 153/78

T-130/09. sz. ügy: 2009. április 2-án benyújtott kereset — Eliza kontra OHIM — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

T-138/09. sz. ügy: 2009. április 7-én benyújtott kereset — Muñoz Arraiza kontra OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

T-143/09. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz., Petrilli kontra Bizottság ügyben 2009. január 29-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2009. április 8-án benyújtott fellebbezés

41

2009/C 153/81

T-147/09. sz. ügy: 2009. április 9-én benyújtott kereset — Trelleborg Industrie kontra Bizottság

41

2009/C 153/82

T-152/09. sz. ügy: 2009. április 11-én benyújtott kereset — Rintisch kontra OHIM — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

T-155/09. sz. ügy: 2009. április 15-én benyújtott kereset — Maxcom kontra OHIM — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

T-156/09. sz. ügy: 2009. április 17-én benyújtott kereset — Four Ace International kontra OHIM (skiken)

43

2009/C 153/85

T-158/09. sz. ügy: 2009. április 14-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság

43

2009/C 153/86

T-159/09. sz. ügy: 2009. április 27-én benyújtott kereset — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda kontra az Európai Közösségek Bizottsága

44

2009/C 153/87

T-161/09. sz. ügy: 2009. április 21-én benyújtott kereset — Ilink Kommunikationssysteme kontra OHIM (ilink)

44

2009/C 153/88

T-164/09. sz. ügy: 2009. április 3-án benyújtott kereset — Kitou kontra Európai adatvédelmi biztos

44

2009/C 153/89

T-170/09. sz. ügy: 2009. április 24-én benyújtott kereset — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener és Shanghai Prime Machinery kontra Tanács

45

2009/C 153/90

T-172/09. sz. ügy: 2009. április 24-én benyújtott kereset — Gem-Year és Jinn-Well Auto-Parts kontra Tanács

46

2009/C 153/91

T-174/09. sz. ügy: 2009. április 27-én benyújtott kereset — Complejo Agrícola kontra Bizottság

48

2009/C 153/92

T-176/09. sz. ügy: 2009. május 6-án benyújtott kereset — Government of Gibraltar kontra Bizottság

48

2009/C 153/93

T-183/09. sz. ügy: 2009. május 11-én benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

T-142/94. és T-143/94. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Roche kontra Tanács és Bizottság

50

2009/C 153/95

T-170/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 8-i végzése — Opus Arte UK kontra OHIM — Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

T-470/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Bizottság kontra Eurgit és Cirese

50

2009/C 153/97

T-503/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 4-i végzése — Rundpack kontra OHIM (Műanyagpohár ábrázolása)

50

 

Közszolgálati Törvényszék

2009/C 153/98

F-26/09. sz. ügy: 2009. március 27-én benyújtott kereset — B kontra Parlament

51

2009/C 153/99

F-40/09. sz. ügy: 2009. április 7-én benyújtott kereset — Časta kontra Bizottság

51

2009/C 153/00

F-45/09. sz. ügy: 2009. április 24-én benyújtott kereset — Lebedef-Caponi kontra Bizottság

51

2009/C 153/01

F-47/09. sz. ügy: 2009. május 7-én benyújtott kereset — Fries Guggenheim kontra CEDEFOP

52

 

Helyesbítések

2009/C 153/02

Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-126/09. sz. ügyben (HL C 129., 2009.6.6., 18. o.)

53

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bíróság

4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/1


2009/C 153/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 141., 2009.6.20.

Korábbi közzétételek

HL C 129., 2009.6.6.

HL C 113., 2009.5.16.

HL C 102., 2009.5.1.

HL C 90., 2009.4.18.

HL C 82., 2009.4.4.

HL C 69., 2009.3.21.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Elsőfokú Bíróság

4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/2


Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

2009/C 153/02

Az Elsőfokú Bíróság az eljárási szabályzat 106. cikke alapján 2009. június 16 án úgy határozott, hogy S. S. Papasavvas bírót jelöli ki a 2009. július 1 jétől2010. június 30 ig terjedő időszakra arra, hogy az Elsőfokú Bíróság elnökét, távolléte vagy akadályoztatása esetén, ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítse.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/2


Fellebbezési tanács

2009/C 153/03

Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 16 án úgy határozott, hogy a 2009. október 1 jétől2010. augusztus 31 ig terjedő időszakban a fellebbezési tanács tagja az Elsőfokú Bíróság elnöke és rotációs rendszer alapján két tanácselnök.

Azok a bírák, akik a fellebbezési tanács elnökével együtt járnak el az öt bíróból álló, kibővített testület összeállítása érdekében, az eredetileg eljáró ítélkező testületbeli három bíró és rotációs rendszer alapján két tanácselnök.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/2


A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

2009/C 153/04

Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 16 án az eljárási szabályzat 12. cikke alapján az alábbiak szerint rögzítette a tanácsok közötti ügyelosztás rendjét a 2009. október 1 jétől2010. augusztus 31 ig terjedő időszakra:

1.

A keresetlevél benyújtását követően, az eljárási szabályzat 14. és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül a Közszolgálati Törvényszék határozatai elleni fellebbezéseket a fellebbezési tanácsnak osztják ki.

2.

A keresetlevél benyújtását követően és az eljárási szabályzat 14. és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül az 1. pont szerintiektől eltérő ügyeket három bíróból álló tanácsoknak osztják ki.

Az e pont szerinti ügyeket három különböző csoportba osztva, a Hivatalban történt nyilvántartásba vételük sorrendje szerint kialakított rotációs rendszerben osztják el a tanácsok között:

a vállalkozásokra alkalmazandó versenyjogi szabályok, a tagállamok által nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok és a kereskedelempolitikai védintézkedésekre vonatkozó szabályok végrehajtásával kapcsolatos ügyek;

az eljárási szabályzat 130. cikkének 1. § ában meghatározott, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek;

minden egyéb ügy.

E rendszerben minden harmadik ügyelosztási körben kétszer veszik figyelembe a négy bíróból álló, három taggal eljáró két tanácsot.

Az Elsőfokú Bíróság elnöke eltérhet ettől a rendszertől egyes összefüggő ügyek esetén vagy a munkateher kiegyensúlyozott elosztásának biztosítása érdekében.


V Vélemények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/3


A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Renate Ilsinger kontra Martin Dreschers, a Schlank & Schick GmbH felszámolójának minőségében

(C-180/06. sz. ügy) (1)

(Joghatóság polgári ügyben - 44/2001/EK rendelet - Joghatóság fogyasztói szerződések esetén - Azon fogyasztót megillető jog, aki a megtévesztő reklám címzettje, hogy a látszólag megnyert díjat a bíróság előtt követelje - Minősítés - Az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szerződésből eredő igény - Feltételek)

2009/C 153/05

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Renate Ilsinger

Alperes: Martin Dreschers, a Schlank & Schick GmbH felszámolójának minőségében

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberlandsgericht Wien — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12. 2006. 01. 16., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 15. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmezése — A megtévesztő reklám alapján látszólag elnyert nyereményhez való jogot biztosító nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabály

Rendelkező rész

Az alapügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben, amelyben a fogyasztó azon tagállam jogszabályai szerint, amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, a lakóhelye szerinti bíróság előtt egy másik tagállamban székhellyel rendelkező csomagküldő kereskedelmet folytató vállalkozást az általa látszólag megnyert díj átadására kívánja kötelezni, és

ha ez a vállalkozás a fogyasztóhoz, azzal a céllal, hogy őt szerződéskötésre ösztönözze, névre szóló levelet intézett, amely azt a látszatot keltette, hogy a fogyasztó megkapja a nyereményt, amint az említett levélhez mellékelt „nyereményigénylő tanúsítvány” visszaküldésével annak kifizetését igényli,

de anélkül, hogy a díj átadása az e vállalkozás által eladásra kínált áruk megrendelésétől vagy próbarendeléstől függne,

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletben megfogalmazott joghatósági szabályokat a következőképpen kell értelmezni:

a fogyasztó által előterjesztett ilyen kereset azzal a feltétellel tartozik az említett rendelet 15. cikke (1) bekezdése c) pontjának hatálya alá, ha az eladó jogi kötelezettséget vállalt ezen díj fogyasztó részére való kifizetésére;

ha ez a feltétel nem teljesül, akkor az ilyen kereset csak abban az esetben tartozik a 44/2001 rendelet hatálya alá, ha a fogyasztó ezen eladónál ténylegesen megrendelt valamit.


(1)  HL C 165., 2006.7.15.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


A Bíróság (első tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság, Wam SpA

(C-494/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Állami támogatások - Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése - Kedvezményes kamatozású kölcsönök - A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége - A verseny torzítása - Harmadik államokkal folytatott kereskedelem - Bizottsági határozat - Az állami támogatás jogellenessége - Indokolási kötelezettség)

2009/C 153/06

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Di Bucci és E. Righini, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Olasz Köztársaság (képviselő: I. M. Braguglia meghatalmazott és P. Gentili avvocato dello Stato), Wam SpA (képviselő: E. Giliani avvocato)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-304/04. és T-316/04. sz., Olasz Köztársaság és Wam kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 6-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletében az Elsőfokú Bíróság megsemmisítette az Olaszország által a Wam SpA-nak nyújtott C 4/2003 (ex NN 102/2002) számú állami támogatásról szóló, 2004. május 19-i 2006/177/EK bizottsági határozatot (HL 2006. L 63., 11. o.)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi az első- és a másodfokú eljárás költségeinek viselésére.


(1)  HL C 20., 2007.1.27.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — CAS Succhi di Frutta SpA kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-497/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Szerződésen kívüli felelősség - Közbeszerzési eljárás - Természetbeni fizetés - Fizetés a nyertes pályázóknak az odaítélésről szóló hirdetményben meghatározottól eltérő gyümölcsökkel - Okozati összefüggés)

2009/C 153/07

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: CAS Succhi di Frutta SpA (képviselők: F. Sciaudone, R. Sciaudone és D. Fioretti ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Cattabriga meghatalmazott, A. Dal Ferro ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-226/01. sz., CAS Succhi Frutta SpA kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 16-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította az Örményország és Azerbajdzsán lakosságának szánt gyümölcslé- és dzsemszállítmányokról szóló, 1996. február 7-i 228/96/EK bizottsági rendelet (HL L 30., 18. o.) keretében elfogadott 1996. július 22-i C(96)1916 és 1996. szeptember 6-i C(96)2208 bizottsági határozat miatt állítólag elszenvedett kár megtérítése iránti kérelme tárgyában benyújtott keresetet

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a CAS Succhi di Frutta SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 42., 2007.02.24.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-518/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Gépjármű-felelősségbiztosítás - EK 43. cikk és EK 49. cikk - 92/49/EGK irányelv - A biztosítóintézetek számára szerződéskötési kötelezettséget előíró nemzeti jogszabályok - A letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása - A közúti balesetek károsultjainak szociális védelme - Arányosság - A biztosítóintézetek díjmeghatározási szabadsága - A székhely szerinti tagállam által gyakorolt felügyelet elve)

2009/C 153/08

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Traversa és N. Yerrell meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozó: Finn Köztársaság (képviselő: J. Himmanen meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 43. és az EK 49. cikk megszegése — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv módosításáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelv (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (HL L 228., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 346. o.) 6., 9., 29. és 39. cikkének megszegése — A biztosítási díjak számítása — Más tagállambeli székhelyű biztosítók kötelezettségei

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Európai Közösségek Bizottsága, az Olasz Köztársaság és a Finn Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 42., 2007.2.24.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/5


A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-531/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Letelepedés szabadsága - A tőke szabad mozgása - EK 43. cikk és EK 56. cikk - Közegészségügy - Gyógyszertárak - A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések - Igazolás - A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása - A gyógyszerészek szakmai függetlensége - Gyógyszerészeti termékek kiskereskedelmére szakosodott vállalkozások - Önkormányzati gyógyszertárak)

2009/C 153/09

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Traversa, H. Krämer, G. Giacomini és E. Boglione avvocati)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia meghatalmazott, G. Fiengo avvocato dello Stato)

Az alperest támogató beavatkozók: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatalmazott), Spanyol Királyság (képviselők: J. Rodríguez Cárcamo és F. Díez Moreno meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és B. Messmer meghatalmazottak), Lett Köztársaság (képviselők: E. Balode-Buraka és L. Ostrovska meghatalmazottak), Osztrák Köztársaság (képviselők: C. Pesendorfer és T. Kröll meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 43. és az EK 56. cikk megsértése — A gyógyszertárak tulajdoni rendje.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja

2)

Az Európai Közösségek Bírósága, az Olasz Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Lett Köztársaság és az Osztrák Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 42., 2007.2.24.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/5


A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete (a Verwaltungsgericht des Saarlandes [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) kontra Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

(C-171/07. és C-172/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(Letelepedés szabadsága - EK 43. cikk - Közegészségügy - Gyógyszertárak - A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések - Igazolás - A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása - A gyógyszerészek szakmai függetlensége)

2009/C 153/10

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht des Saarlandes

Az alapeljárás felei

Felperesek: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)

Alperesek: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

A DocMorris NV részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgericht des Saarlandes — Az EK 10., 43. és 48. cikk értelmezése — A nemzeti jog szerint a gyógyszertárat személyesen vezető gyógyszerészek számára fenntartott gyógyszertárak hasznosítására vonatkozó engedély — A nemzeti hatóságok által a közösségi jog közvetlen hatályára tekintettel egy jogi személynek adott engedély — A nemzeti jog alkalmazásától való eltekintés feltételei.

Rendelkező rész

Nem ellentétes az EK 43. és az EK 48. cikkel az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező, amely megakadályozza, hogy a gyógyszerészi képesítéssel nem rendelkező személyek gyógyszertárak tulajdonjogát megszerezhessék, illetve gyógyszertárat üzemeltethessenek.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Parlament

(C-393/07. és C-9/08. sz. egyesített ügyek) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - A Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló 2007. május 24-i európai parlamenti határozat - Európai parlamenti képviselő - Az Európai Parlament tagja mandátumának vizsgálata - Jelölt visszalépése következtében képviselővé nyilvánítás - Az 1976. évi okmány 6. és 12. cikke)

2009/C 153/11

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes a C-393/07. sz. ügyben: Olasz Köztársaság (képviselők: I. Braguglia és R. Adam meghatalmazottak, P. Gentili avvocato dello Stato)

A felperest támogató beavatkozó: Lett Köztársaság

Felperes a C-9/08. sz. ügyben: Beniamino Donnici (képviselők: M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego és P. Salvatore avvocati)

A felperest támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság

Alperes: Európai Parlament (képviselők: H. Krück, N. Lorenz és L. Visaggio meghatalmazottak, E. Cannizzaro professore)

Az alperest támogató beavatkozó: Achille Occhetto (képviselők: P. De Caterini és F. Paola avvocati)

Tárgy

A Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló, 2007. május 24-i P6_TA-PROV(2007)0209 európai parlamenti határozat [2007/2121(REG); a közlés időpontja: 2007. május 28.] megsemmisítése — Európai parlamenti képviselő — Mandátumvizsgálat — Jelölt visszalépése következtében képviselővé nyilvánítás

Rendelkező rész

1)

A Bíróság megsemmisíti a Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló, 2007. május 24-i 2007/2121(REG) európai parlamenti határozatot.

2)

A Bíróság az Európai Parlamentet kötelezi a B. Donnici részéről felmerült költségek és az Olasz Köztársaság részéről felperesi minőségében felmerült költségek viselésére.

3)

Az Olasz Köztársaság maga viseli beavatkozói minőségében felmerült saját költségeit, a Lett Köztársaság és A. Occhetto maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 247., 2007.10.20.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/6


A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Waterford Wedgwood plc kontra Assembled Investments (Proprietary) Ltd és Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

(C-398/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közösségi védjegy - A WATERFORD STELLENBOSCH ábrás védjegy - A WATERFORD közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása - A lajstromozás fellebbezési tanács általi megtagadása)

2009/C 153/12

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Waterford Wedgwood plc (képviselő: J. Pagenberg Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Assembled Investments (Proprietary) Ltd (képviselők: P. Hagman asianajaja és J. Palm tavaramerkkiasiamies), Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard- Monguiral meghatalmazott)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-105/05. sz., Assembled Investments (Propietary) kontra OHIM és Waterford Wedgwood ügyben 2007. június 12-én hozott azon ítéletével szemben benyújtott fellebbezés, amely hatályon kívül helyezte az OHIM első fellebbezési tanácsának az R 240/20004-1. sz. ügyben 2004. december 15-én hozott azon határozatát, amely hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály azon határozatát, amely elutasította a 3., 8., 11., 21., 24. és 34. osztályba tartozó árukra vonatkozó WATERFORD közösségi szóvédjegy jogosultja által előterjesztett felszólalást

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Waterford Wedgwood plc-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 283., 2007.11.24.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/7


A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meletis Apostolides kontra David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

(C-420/07. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A Ciprusról szóló, 10. jegyzőkönyv - A közösségi vívmányok alkalmazásának felfüggesztése a ciprusi kormány tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeken - 44/2001/EK rendelet - Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben - Az említett kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területen működő ciprusi bíróság e területen kívül elhelyezkedő ingatlanra vonatkozó határozata - Az említett rendelet 22. cikkének 1. pontja, 34. cikkének 1. és 2. pontja, 35. cikkének (1) bekezdése és 38. cikkének (1) bekezdése)

2009/C 153/13

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Meletis Apostolides

Alperesek: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

Tárgy

Előzetes döntáshozatali kérelem — Court of Appeal (Civil Divison) — A Ciprus csatlakozásáról szóló okmányhoz csatolt 10. jegyzőkönyv 1. cikke (1) bekezdésének, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 22. cikkének, 34. cikke (1) és (2) bekezdésének, illetve 35. cikke (1) bekezdésének értelmezése — A közösségi vívmányok alkalmazásának felfüggesztése a kormány tényleges ellenőrzése alatt nem álló területeken — A kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területen működő ciprusi bíróság e területen kívül elhelyezkedő ingatlanra vonatkozó határozatának másik tagállami bíróság általi elismerése és végrehajtása.

Rendelkező rész

1)

A közösségi vívmányoknak a Ciprusi Köztársaság északi — azaz e tagállam kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó — területén való alkalmazásának felfüggesztése, amelyről a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány Ciprusról szóló, 10. jegyzőkönyv 1. cikkének (1) bekezdése rendelkezik, nem képezi akadályát a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet valamely olyan határozatra történő alkalmazásának, amelyet a kormány tényleges ellenőrzése alá tartozó területen működő ciprusi bíróság hozott, a fent említett (északi) területen fekvő ingatlan vonatkozásában.

2)

A 44/2001 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése nem jogosítja fel valamely tagállam bíróságát arra, hogy megtagadja valamely másik tagállam bírósága által hozott, ez utóbbi állam azon területrészén található ingatlanra vonatkozó határozat elismerését vagy végrehajtását, amely területrész felett ezen állam kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

3)

Az a tény, hogy valamely tagállami bíróság ezen állam azon területrészén található ingatlanra vonatkozó határozata, amely területrész felett az állam kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, a gyakorlatban nem hajható végre azon a helyen, ahol az ingatlan található, nem képezheti az elismerés vagy végrehajtás megtagadásának indokát 44/2001 rendelet 34. cikke 1. pontja alapján, és nem jelenti az ilyen határozatnak az említett rendelet 38. cikkének (1) bekezdése értelmében vett végrehajthatósága hiányát sem.

4)

A mulasztási ítélet elismerése vagy végrehajtása nem tagadható meg a 44/2001 rendelet 34. cikkének 2. pontja alapján, ha az alperesnek megvolt a lehetősége arra, hogy gyakorolja jogorvoslathoz való jogát a mulasztási ítélettel szemben, és e jogorvoslat keretén belül lehetősége volt hivatkoznia arra, hogy a keresetlevelet vagy az azzal egyenértékű más iratot nem kézbesítették részére megfelelő időben ahhoz, hogy védekezését előterjeszthesse.


(1)  HL C 297., 2007.12.8.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/7


A Bíróság (második tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa kontra Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

(C-504/07. sz. ügy) (1)

(1191/69/EGK rendelet - Közszolgáltatási kötelezettségek - Ellentételezés nyújtása - Városi tömegközlekedési ágazat)

2009/C 153/14

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperesek: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa,

Alperesek: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EK 73., az EK 76., az EK 87. és au EK 88. cikk, valamint a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanács rendelet (HL L 156., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 7. fejezet 1. kötet 19. o.) értelmezése –Városi tömegközlekedési szolgáltatás — Kompenzációs kötelezettség fennállásának kérdése — E vállalkozások veszteségeinek kompenzálására irányuló támogatások

Rendelkező rész

1)

Az 1991. június 20-i 1893/91/EGK tanácsi rendelettel módosított, a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az felhatalmazza a tagállamokat közszolgáltatási kötelezettségek előírására a valamely település tömegközlekedésének biztosításával megbízott közvállalkozás számára, és hogy az említett rendelet a fenti kötelezettségekből eredő költségek tekintetében előírja az említett rendelet rendelkezéseinek megfelelően meghatározott kompenzáció nyújtását.

2)

Az 1893/91 rendelettel módosított 1191/69 rendelettel ellentétes az alapügyben szereplőkhöz hasonló kompenzációs támogatások nyújtása, ha nem lehet meghatározni az érintett vállalkozások által a közszolgáltatási kötelezettségeik teljesítése keretében végzett tevékenységre jutó költségek összegét.

3)

Amennyiben valamely nemzeti bíróság megállapítja bizonyos támogatási intézkedéseknek az 1893/91 rendelettel módosított 1191/69 rendelettel való összeegyeztethetetlenségét, e bíróság feladata a nemzeti jognak megfelelően meghatározni e megállapítás minden következményét az említett intézkedések végrehajtásáról szóló jogi aktusok érvényessége tekintetében.


(1)  HL C 22., 2008.1.26.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/8


A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-516/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2000/60/EK irányelv - A vízpolitika terén a közösségi fellépés keretei - Hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölése a vízgyűjtő kerületek vonatkozásában)

2009/C 153/15

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: S. Pardo Quintillán meghatalmazott)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: B. Plaza Cruz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 327., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.) 3. cikke (2), (7) és (8) bekezdésének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság — mivel nem jelölte ki a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságokat a Galíciai Autonóm Közösség, Baszkföld, Andalúzia, a Baleár- és a Kanári-szigetek vonatkozásában — nem teljesítette a fenti irányelv 3. cikke (2), (7) és (8) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 37., 2008.2.9.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/8


A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-530/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 91/271/EGK irányelv - Szennyezés és ártalom - A települési szennyvíz kezelése - 3. és 4. cikk)

2009/C 153/16

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Pardo Quintillán és G. Braga da Cruz meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes és M. J. Lois meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.) 3. és 4. cikkének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Portugál Köztársaság — mivel elmulasztotta a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3. cikke rendelkezéseinek megfelelően gyűjtőrendszerekkel felszerelni Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita agglomerációit, és ezen irányelv 4. cikkének megfelelően másodlagos kezelés vagy ezzel egyenértékű kezelés alá vetni az Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Lisszabon, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira és Vila Real de Santo António agglomerációiból származó szennyvizeket — nem teljesítette az említett irányelv 3. és 4. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 37., 2008.2.9.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/9


A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (az Oberster Gerichtshof — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft kontra LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(C-531/07. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása - Importált könyvek árának rögzítésére vonatkozó nemzeti szabályozás - Behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedés - Igazolás)

2009/C 153/17

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

az Oberster Gerichtshof — Ausztria

Az alapeljárás felei

Felperes: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Alperes: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberster Gerichtshof (Ausztria) — Az EK 3. cikk (1) bekezdésének, az EK 10. cikknek, az EK 28. cikknek, az EK 30. cikknek, az EK 81. cikknek és az EK 151. cikknek az értelmezése — Nemzeti jogszabály, amely a német nyelvű könyvek importőreit arra kötelezi, hogy a könyvek kiskereskedelmi fogyasztói árát úgy rögzítsék, hogy az ne lehessen alacsonyabb a kiadó államra nézve rögzített árnál.

Rendelkező rész

1)

Az olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a német nyelvű könyvek importőrei számára, hogy a kiadó által a kiadó államra nézve rögzített vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat állapítsanak meg, az EK 28. cikk szerinti, „behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek” minősül.

2)

Az olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a német nyelvű könyvek importőrei számára, hogy a kiadó által a kiadó államra nézve rögzített vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat állapítsanak meg, sem az EK 30. cikk és az EK 151. cikk alapján, sem közérdeken alapuló feltétlenül érvényesítendő követelmények alapján nem igazolható.


(1)  HL C 37.,.2008.2.9.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2009. május 19-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Assitur Srl kontra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

(C-538/07. sz. ügy) (1)

(92/50/EGK irányelv - A 29. cikk első bekezdése - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Nemzeti szabályozás, amely nem teszi lehetővé az ugyanazon közbeszerzési eljárásban való, egymással versenyző részvételt azon társaságok számára, amelyek ellenőrzési viszony vagy jelentős befolyás által kapcsolódnak egymáshoz)

2009/C 153/18

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Assitur Srl

Alperes: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

A következő részvételével: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.) 29. cikkének értelmezése — A kapcsolt vagy ellenőrzött vállalkozásokat az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési eljárásban történő önálló részvételből kizáró nemzeti szabályozás

Rendelkező rész

1)

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 29. cikkének első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem zárja ki, hogy a tagállamok az e rendelkezésben szereplőkön kívül más kizáró okokat is meghatározzanak, amelyek az egyenlő bánásmód, valamint az átláthatóság elve tiszteletben tartásának biztosítását célozzák, feltéve hogy az ilyen intézkedések nem haladják meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

2)

A közösségi joggal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely — noha a közbeszerzési eljárások keretében az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód és az átláthatóság biztosításának jogszerű céljait követi — abszolút tilalmat állapít meg az olyan vállalkozások ugyanazon közbeszerzési eljárásban való elkülönült, egymással versenyző részvételével szemben, amelyek között ellenőrzési viszony áll fenn, vagy amelyek egymáshoz kapcsolódnak, azon lehetőség biztosítása nélkül, hogy bizonyítsák, az említett kapcsolat nem befolyásolta e vállalkozásoknak a közbeszerzési eljárás során tanúsított magatartását.


(1)  HL C 37., 2008.2.9.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/10


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Raad van State — Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — College van burgemesster en wethouders van Rotterdam kontra M.E.E. Rijkeboer

(C-553/07. sz. ügy) (1)

(Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában - 95/46/EK irányelv - A magánélet tiszteletben tartása - Adatok törlése - Az adatokhoz és az adatok címzettjeire vonatkozó információkhoz való hozzáférés joga - A hozzáféréshez való jog gyakorlásának határideje)

2009/C 153/19

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

a Raad van State — Hollandia

Az alapeljárás felei

Felperes: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Alperes: M.E.E. Rijkeboer

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raad van Staate (Hollandia) — A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 6. cikke (1) bekezdése e) pontjának és 12. cikke a) pontjának értelmezése — Nemzeti jogszabály, amely a feldolgozott adatokhoz való hozzáférés jogát a hozzáférés iránti kérelem előterjesztését megelőző egy évre korlátozza — Az arányosság elve.

Rendelkező rész

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének a) pontja kötelezi a tagállamokat, hogy nem csupán a jelenre, de a múltra nézve is rendelkezzenek az adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira, valamint a továbbított adatok tartalmára vonatkozó információkhoz való hozzáférés jogáról. A tagállamok feladata, hogy meghatározzák ezen információ tárolásának határidejét, valamint ennek függvényében az adatokhoz való hozzáférését oly módon, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre egyrészt az érintett személynek ahhoz fűződő érdeke között, hogy különösen az irányelvben előírt beavatkozási lehetőségek és a keresetindításhoz való jog révén magánéletét megvédje, másfelől az adatkezelő számára az ezen információk tárolásának kötelezettsége által jelentett teher között.

Az olyan szabályozás, amely az adatok címzettjeire vagy a címzettek kategóriáira, valamint a továbbított adatok tartalmára vonatkozó információk tárolásának időtartamát, és ezzel összefüggésben az ezen információkhoz való hozzáférést is egy évre korlátozza, miközben az alapvető adatokat ennél jóval hosszabb ideig tárolják, nem hoz létre megfelelő egyensúlyt a szóban forgó érdek és kötelezettség között, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy ezen információ hosszabb idejű tárolása túlzott terhet jelentene az adatkezelő számára. A nemzeti bíróság feladata, hogy elvégezze a szükséges vizsgálatokat.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/10


A Bíróság (ötödik tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BIOS Naturprodukte GmbH kontra Saarland

(C-27/08. sz. ügy) (1)

(2001/83/EK irányelv - Az 1. cikk 2. pontjának b) alpontja - A »funkcionális gyógyszer« fogalma - A termék adagolása - Szokásos alkalmazási feltételek - Egészségkárosítási kockázat - Az ember élettani funkcióinak helyreállítására, javítására vagy módosítására való képesség)

2009/C 153/20

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: BIOS Naturprodukte GmbH

Alperes: Saarland

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesverwaltungsgericht — A 2004. március 31-i 2004/27/EK irányelvvel (HL L 136., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 34. kötet, 262. o.) módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.) 1. cikke 2. pontjának értelmezése — A gyógyszer fogalma — Olyan termék, amely nagy adagban terápiás hatással rendelkezik, csekély adagban azonban, ahogy a gyártó alkalmazni javasolja, az egészséget anélkül veszélyezteti, hogy terápiás hatások kiváltására alkalmas lenne — Tömjénkivonat

Rendelkező rész

A 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan termék, amelynek az összetételében, meghatározott adag használata mellett, élettani hatással rendelkező anyag található, nem minősül funkcionális gyógyszernek, ha — figyelembe véve a hatóanyagban mért és szokásos alkalmazási feltételek melletti adagolását — az egészséget anélkül veszélyezteti, hogy képes lenne az ember élettani funkcióinak helyreállítására, javítására vagy módosítására.


(1)  HL C 92., 2008.4.12.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/11


A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Tribunale ordinario di Padova [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Azienda Agricola Disarò Antonio kontra Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. Arl

(C-34/08. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - Közös piacszervezés - Tejkvóták - Illeték - Az 1788/2003/EK rendelet érvényessége - A közös agrárpolitika célkitűzései - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és az arányosság elve - A nemzeti referenciamennyiség meghatározása - Szempontok - Az alultermelő tagállam szempontjának relevanciája)

2009/C 153/21

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale ordinario di Padova

Az alapeljárás felei

Felperes: Azienda Agricola Disarò Antonio

Alperes: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. Arl

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale ordinario di Padova — A tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 270., 123. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 40. kötet, 391. o.) értelmezése és érvényessége — Rendelet, amely nem veszi figyelembe az egyes országok tekintetében a kiegészítő illetéktől mentes referenciamennyiségek időszakos napra késszé tételét, és amely a kiegészítő illetéket egységesen alkalmazza a kvótákat meghaladó és az az alatt maradó termelők vonatkozásában — Az EK 5., EK 32., EK 33. és EK 34. cikkel való összeegyeztethetetlenség

Rendelkező rész

1)

Az, hogy a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelet a nemzeti referenciamennyiség meghatározása keretében nem veszi figyelembe az érintett tagállam alultermelő jellegét, nem érinti e rendeletnek a különösen az EK 33. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában foglalt célkitűzésekkel való összeegyeztethetőségét.

2)

Az 1788/2003 rendeletnek a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének fényében történő vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely e rendelet érvényességét érintené.

3)

Az 1788/2003 rendeletnek az arányosság elvének fényében történő vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely e rendelet érvényességét érintené.


(1)  HL C 92., 2008.4.12.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/11


A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, Christopher Mellor kontra Secretary of State for Communities and Local Government

(C-75/08. sz. ügy) (1)

(85/337/EGK irányelv - Környezeti hatásvizsgálat - Azon döntés indokolása közzétételének kötelezettsége, mely szerint valamely projektet nem szükséges vizsgálatnak alávetni)

2009/C 153/22

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Christopher Mellor, The Queen

Alperes: Secretary of State for Communities and Local Government

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Court of Appeal (Civil Division) — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.) 4. cikkének értelmezése — A nyilvánosság tájékoztatására irányuló kötelezettség azon döntés indokairól, hogy valamely, az irányelv II. mellékletében felsorolt osztályokba tartozó projektet nem kell vizsgálatnak alávetni.

Rendelkező rész

1)

A 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem írja elő, hogy azon döntésnek, amely megállapítja, hogy valamely, az említett irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozó projektet nem kell környezeti hatásvizsgálatnak alávetni, magának kell tartalmaznia mindazon indokokat, amelyek alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határozott, hogy a hatásvizsgálat nem szükséges. Mindazonáltal, amennyiben valamely érdekelt személy ezt kéri, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak kötelessége tájékoztatni őt az e határozat alapjául szolgáló okokról vagy az előterjesztett kérelemre válaszul adandó információkról és a vonatkozó dokumentumokról.

2)

Amennyiben valamely tagállam azon döntése, mely szerint valamely, a 2003/35 irányelvvel módosított 85/337 irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozó projektet nem kell az említett irányelv 5-10. cikke szerinti környezeti hatásvizsgálatnak alávetni, megjelöli az alapjául szolgáló okokat, e döntést kellően indokoltnak kell tekinteni, ha az ebben megjelölt okok, a korábbiakban már az érdekeltek tudomására hozott tényezőkhöz társulva, illetve esetlegesen kiegészülve azon további szükséges információkkal, melyeket a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnak kérelmükre nyújtania kell, alkalmasak arra, hogy ezen érdekeltek mérlegelhessék az e határozattal szembeni kereset indításának célszerűségét.


(1)  HL C 107., 2008.4.26.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/12


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Fővárosi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(C-132/08. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása - Rádióberendezések és távközlő végberendezések - A megfelelőség kölcsönös elismerése - Más tagállamban székhellyel rendelkező gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat el nem ismerése)

2009/C 153/23

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Lidl Magyarország Kereskedelmi bt

Alperes: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fővárosi Bíróság — Az EK 30. cikknek, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 91., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 23. kötet, 254. o.) 8. cikkének, valamint az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2002. L 11., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 447. o.) 2. cikke e) és f) pontjának, 6. cikke (1) bekezdésének és 8. cikke (2) bekezdésének értelmezése — Az Európai Közösség egészében nem harmonizált használatú frekvenciasávot használó és CE-jelöléssel ellátott rádióberendezés importőrét a nemzeti jog rendelkezései szerinti megfelelőségi nyilatkozat kiállítására akkor is kötelező nemzeti szabályozás, ha a szóban forgó készülékhez a más tagállamban székhellyel rendelkező gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozatot mellékelnek

Rendelkező rész

1)

A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a tagállamok nem írhatják elő a rádióberendezést forgalomba hozó személy számára, hogy megfelelőségi nyilatkozatot nyújtson be, ha az adott berendezést annak valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező gyártója ellátta CE-jelöléssel, és kiállította róla a megfelelőségi nyilatkozatot.

2)

Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nem alkalmazható, amikor valamely személynek a rádióberendezésre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat kiállítására irányuló kötelezettségét érintő kérdések megítéléséről van szó. Ami a tagállamok 2001/95 irányelv értelmében vett azon lehetőségét illeti, hogy a megfelelőségi nyilatkozat bemutatásán kívüli egyéb kötelezettségeket írhatnak elő a rádióberendezések forgalmazása során, valamely terméket forgalmazó személy csak ezen irányelv 2. cikkének e) pontjában meghatározott feltételek mellett tekinthető a termék gyártójának, illetve a 2. cikk f) pontjában meghatározott feltételek mellett a termék forgalmazójának. A gyártót és a forgalmazót csak a 2001/95 irányelvben rájuk külön-külön előírt kötelezettségek terhelik.

3)

Ha valamely kérdéskört közösségi szinten harmonizáltan szabályoztak, minden erre vonatkozó nemzeti intézkedést e harmonizációs intézkedés rendelkezései, nem pedig az EK 28. és az EK 30. cikk alapján kell megítélni. Az 1999/5/EK irányelv hatálya alá tartozó területeken a tagállamoknak maradéktalanul be kell tartaniuk ezen irányelv rendelkezéseit, és nem tarthatnak fenn azzal ellentétes nemzeti rendelkezéseket. Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy valamely harmonizált szabványnak történő megfelelés nem biztosítja azt, hogy a készülék megfeleljen az 1999/5 irányelvben előírt alapvető követelményeknek, amelyekre az említett szabvány szándékoltan vonatkozik, az érintett tagállam az ezen irányelv 5. cikkében előírt eljárást köteles követni. Ellenben a tagállam valamely korlátozás igazolásaként hivatkozhat az 1999/5 irányelv által harmonizált területen kívüli indokokra. Ilyen esetben a tagállam csak az EK 30. cikkben felsorolt indokok valamelyikére vagy a közérdek feltétlenül érvényesítendő követelményeire hivatkozhat.


(1)  HL C 183., 2008.7.19.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/13


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Siebrand BV kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-150/08. sz. ügy) (1)

(Kombinált Nómenklatúra - 2206 és 2208 vámtarifaszám - Desztillált alkoholt tartalmazó erjesztett ital - Gyümölcsből vagy természetes termékből előállított ital - Anyagok hozzáadása - Következmények - Az eredeti ital ízének, szagának és kinézetének elvesztése)

2009/C 153/24

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden den Haag

Az alapeljárás felei

Felperes: Siebrand BV

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hoge Raad der Nederlanden den Haag — A Kombinált Nómenklatúra 2206 és 2208 vámtarifaszámának értelmezése — (Desztillált) etil-alkoholt tartalmazó erjesztett ital — Víz és olyan anyagok hozzáadása, amelyek miatt elvesztette a meghatározott gyümölcsből vagy meghatározott természetes termékből előállított ital ízét, szagát és/vagy kinézetét

Rendelkező rész

Az eredetileg az 1991. július 26-i 2587/91/EGK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 2206 vámtarifaszáma alá besorolt erjesztett alkohol alapú italok, amelyek meghatározott arányú desztillált alkohol, víz, cukorszirup, ízesítő- és színezőanyagok, valamint némelyikük esetében tejszínalap hozzáadása következtében elvesztették a meghatározott gyümölcsből vagy meghatározott természetes termékből előállított ital ízét, szagát és/vagy kinézetét, nem a Kombinált Nómenklatúra 2206, hanem annak 2208 vámtarifaszáma alá tartoznak.


(1)  HL C 171., 2008.7.5.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/13


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV kontra Belgische Staat

(C-161/08. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása - Közösségi árutovábbítás - TIR-igazolvány fedezete mellett végrehajtott fuvarozási műveletek - Jogsértések, illetve szabálytalanságok - Értesítési határidő - A jogsértés vagy szabálytalanság elkövetési helyének bizonyítására vonatkozó határidő)

2009/C 153/25

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen (Belgium)

Az alapeljárás felei

Felperes: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV

Alperes: Belgische Staat

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hof van beroep te Antwerpen — A Közösségben árutovábbítási okmányként használt TIR- és ATA-igazolványok használatára vonatkozó 719/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1991. június 12-i 1593/91/EGK bizottsági rendelet (HL L 148., 11. o.) 2. cikkének a TIR-egyezmény 11. cikkével együttesen való értelmezése — Jogsértések, illetve szabálytalanságok — Értesítési határidő

Rendelkező rész

1)

A Közösségben árutovábbítási okmányként használt TIR- és ATA-igazolványok használatára vonatkozó 719/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1991. június 12-i 1593/91/EGK bizottsági rendeletnek az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásról szóló, 1975. november 14-én Genfben aláírt vámegyezmény 11. cikkének (1) bekezdésével együttesen értelmezett 2. cikke (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon határidő elmulasztásának következtében, amelyen belül a TIR-igazolvány jogosultját értesíteni kell az igazolvány mentesítésének elmaradásáról, az illetékes vámhatóságok nem veszítik el az említett igazolvány fedezete mellett végrehajtott nemzetközi árufuvarozási művelet alapján fizetendő vámok és illetékek beszedésére vonatkozó jogukat.

2)

Az 1593/91 rendeletnek a TIR-egyezmény 11. cikkének (1) és (2) bekezdésével együttesen értelmezett 2. cikke (2) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy csak a fuvarozás szabályszerűségére vonatkozó bizonyíték bemutatására szab határidőt, a jogsértés vagy szabálytalanság elkövetési helyére vonatkozó bizonyíték bemutatására nem. A tagállami bíróság feladata, hogy a bizonyításra vonatkozó tagállami jogelvek alapján meghatározza, hogy az előtte folyó konkrét eljárásban valamennyi körülményre tekintettel határidőn belül bemutatták-e az említett bizonyítékokat. A tagállami bíróságnak azonban a közösségi jog tiszteletben tartásával kell értékelnie ezt a határidőt, így különösen arra kell tekintettel lennie, hogy egyfelől a más tagállamban fizetendő összegek beszedésének jogilag és ténylegesen történő lehetővé tétele érdekében a határidő nem lehet túl hosszú, másfelől e határidő nem teheti ténylegesen lehetetlenné a TIR-igazolvány jogosultja számára az említett bizonyítékok bemutatását.


(1)  HL C 183., 2008.07.19.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-253/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2006/22/EK irányelv - Jogszabályok közelítése - Közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/26

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: N. Yerrell és M. Teles Romão meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes és F. Fraústo de Azevedo meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 102., 35. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Portugál Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette a 2006/22 irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 223., 2008.8.30.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/14


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-256/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/83/EK irányelv - A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/27

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. O’Reilly és M. Condou-Durande meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: S. Ossowski meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek (HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 455. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 197., 2008.8.2.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/15


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-266/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/81/EK irányelv - A harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárainak tartózkodási joga - A teljes átültetés hiánya - Az átültető intézkedések közlésének hiánya)

2009/C 153/28

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Condou-Durande és E. Adsera Ribera meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: B. Plaza Cruz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek (HL L 261., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 69. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság — mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek, és mivel nem közölte az Európai Közösségek Bizottságával az e megfelelés biztosítását szolgáló belső jogi rendelkezéseket — nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 209., 2008.8.15.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/15


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-313/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2003/58/EK irányelv - Társasági jog - Közzéteendő okiratok és adatok - Levelezések és megrendelések - Szankciók - Az előírt határidőben történő átültetés elmulasztása)

2009/C 153/29

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Vesco és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. Bruni meghatalmazott, G. Fiengo avvocato ello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A meghatározott jogi formájú társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 221., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 304. o.) 1. cikke (4), (5) és (6) bekezdésének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőben történő meghozatalának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a meghatározott jogi formájú társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (4)–(6) bekezdésének — nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit;

2)

a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 223., 2008.8.30.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/16


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

(C-322/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/83/EK irányelv - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/30

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Condou-Durande és J. Enegren meghatalmazottak)

Alperes: Svéd Királyság (képviselő: S. Johannesson meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek (HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása.

Rendelkező rész

1)

A Svéd Királyság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Svéd Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 223., 2008.8.30.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/16


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-368/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/35/EK irányelv - Környezeti károk felszámolása - A „szennyező fizet” elve)

2009/C 153/31

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: U. Wölker és I. Dimitriou meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: N. Dafniou meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Görög Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelv 19. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 247., 2008.9.27.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/16


A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 14-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-390/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Környezetvédelem - 280/2004/EK határozat - A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtása - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését és/vagy korlátozását célzó nemzeti intézkedések - A megkövetelt információk közlésének elmulasztása)

2009/C 153/32

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: U. Wölker és J.-P. Keppenne meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak (HL L 49., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 57. o.) a 280/2004/EK határozat végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. február 10-i 2005/166/EK bizottsági határozat (HL L 55., 57. o.) 8., 9., 10. és 11. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (2) bekezdése alapján megkövetelt információk előírt határidőn belüli közlésének elmulasztása — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nemzeti szintű előrejelzésére, és e kibocsátások csökkentése és/vagy korlátozása érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó információk

Rendelkező rész

1)

A Luxemburgi Nagyhercegség — mivel 2007. március 15-ig nem közölte az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 280/2004 határozat végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. február 10-i 2005/166/EK bizottsági határozat 8., 9., 10. és 11. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (2) bekezdése alapján megkövetelt információkat — nem teljesítette az említett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 285., 2008.11.8.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/17


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-443/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 1999/13/EK irányelv - Illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása - A „kis berendezés” és a „lényeges változtatás” fogalma átültetésének elmaradása)

2009/C 153/33

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Alcover San Pedro és J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és A. Adam meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv (HL L 85., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 118. o.) 2. cikke harmadik és negyedik bekezdésének, valamint 4. cikke 4. pontjának megfelelő átültetéséhez szükséges valamennyi törvényi és rendeleti rendelkezés elfogadásának elmulasztása — A „kis berendezés” és a „lényeges változtatás” fogalma

Rendelkező rész

1)

A Francia Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amely a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv 2. cikke harmadik és negyedik bekezdésének, valamint 4. cikke 4. pontjának megfelelő átültetéséhez szükséges — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 6., 2009.1.10.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/17


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-532/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2005/60/EK irányelv - Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/34

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Dejmek és A. A. Gilly meghatalmazottak)

Alperes: Írország (képviselő: D. O’Hagan meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 309., 15. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

Írország — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2009.2.7.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/18


A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antoine Boxus és Willy Roua kontra Région wallonne

(C-128/09. sz. ügy)

2009/C 153/35

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Antoine Boxus és Willy Roua

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv (1) 1. cikkének (5) bekezdését lehet-e akként értelmezni, hogy az kizár a hatálya alól egy olyan jogszabályt, amely — mint a Vallon Régió 2008. július 17-i, az egyes olyan engedélyekről szóló rendelete, amelyek tekintetében közérdeken alapuló kényszerítő okok állnak fenn — annak megállapítására szorítkozik, hogy a benne felsorolt cselekményekre és munkálatokra vonatkozó városfejlesztési engedélyek, környezeti engedélyek és egyedi engedélyek kiadása kapcsán „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”, és „megerősíti” azokat az engedélyeket, amelyek kapcsán kimondta, hogy „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”?

2)

a)

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (2), valamint a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) módosított 85/337/EGK irányelv 1., 5., 6., 7., 8. és 10a. cikkével ellentétes-e az olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a hatásvizsgálat alá tartozó valamely projekt megvalósításához való jogot olyan jogalkotási aktus keletkezteti, amellyel szemben nincs helye bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtti jogorvoslatnak, amely mind anyagi jogi, mind eljárásjogi tekintetben lehetővé teszi azon határozat jogszerűségének kifogásolását, amely jogot keletkeztet e projekt megvalósítására?

b)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja annak biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen azon határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét, amelyek a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak?

c)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezményre tekintettel a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja olyan jogorvoslati lehetőség biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában, bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen a határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét?


(1)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.).

(2)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 151. o.).

(3)  A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv — A Bizottság nyilatkozata (HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.).

(4)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 1. o.).


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/18


A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff és Michel Raeds kontra Région wallonne

(C-129/09. sz. ügy)

2009/C 153/36

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff és Michel Raeds

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv (1) 1. cikkének (5) bekezdését lehet-e akként értelmezni, hogy az kizár a hatálya alól egy olyan jogszabályt, amely — mint a Vallon Régió 2008. július 17-i, az egyes olyan engedélyekről szóló rendelete, amelyek tekintetében közérdeken alapuló kényszerítő okok állnak fenn — annak megállapítására szorítkozik, hogy a benne felsorolt cselekményekre és munkálatokra vonatkozó városfejlesztési engedélyek, környezeti engedélyek és egyedi engedélyek kiadása kapcsán „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”, és „megerősíti” azokat az engedélyeket, amelyek kapcsán kimondta, hogy „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”?

2)

a)

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (2), valamint a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) módosított 85/337/EGK irányelv 1., 5., 6., 7., 8. és 10a. cikkével ellentétes-e az olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a hatásvizsgálat alá tartozó valamely projekt megvalósításához való jogot olyan jogalkotási aktus keletkezteti, amellyel szemben nincs helye bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtti jogorvoslatnak, amely mind anyagi jogi, mind eljárásjogi tekintetben lehetővé teszi azon határozat jogszerűségének kifogásolását, amely jogot keletkeztet e projekt megvalósítására?

b)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja annak biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen azon határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét, amelyek a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak?

c)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezményre tekintettel a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja olyan jogorvoslati lehetőség biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában, bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen a határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét?


(1)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.).

(2)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 151. o.).

(3)  A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv — A Bizottság nyilatkozata (HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.).

(4)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 1. o.).


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/19


A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Paul Fastrez és Henriette Fastrez kontra Région wallonne

(C-130/09. sz. ügy)

2009/C 153/37

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Paul Fastrez és Henriette Fastrez

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv (1) 1. cikkének (5) bekezdését lehet-e akként értelmezni, hogy az kizár a hatálya alól egy olyan jogszabályt, amely — mint a Vallon Régió 2008. július 17-i, az egyes olyan engedélyekről szóló rendelete, amelyek tekintetében közérdeken alapuló kényszerítő okok állnak fenn — annak megállapítására szorítkozik, hogy a benne felsorolt cselekményekre és munkálatokra vonatkozó városfejlesztési engedélyek, környezeti engedélyek és egyedi engedélyek kiadása kapcsán „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”, és „megerősíti” azokat az engedélyeket, amelyek kapcsán kimondta, hogy „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”?

2)

a)

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (2), valamint a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) módosított 85/337/EGK irányelv 1., 5., 6., 7., 8. és 10a. cikkével ellentétes-e az olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a hatásvizsgálat alá tartozó valamely projekt megvalósításához való jogot olyan jogalkotási aktus keletkezteti, amellyel szemben nincs helye bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtti jogorvoslatnak, amely mind anyagi jogi, mind eljárásjogi tekintetben lehetővé teszi azon határozat jogszerűségének kifogásolását, amely jogot keletkeztet e projekt megvalósítására?

b)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja annak biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen azon határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét, amelyek a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak?

c)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezményre tekintettel a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja olyan jogorvoslati lehetőség biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában, bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen a határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét?


(1)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.).

(2)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 151. o.).

(3)  A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv — A Bizottság nyilatkozata (HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.).

(4)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 1. o.).


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/20


A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Philippe Daras kontra Région wallonne

(C-131/09. sz. ügy)

2009/C 153/38

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Philippe Daras

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv (1) 1. cikkének (5) bekezdését lehet-e akként értelmezni, hogy az kizár a hatálya alól egy olyan jogszabályt, amely — mint a Vallon Régió 2008. július 17-i, az egyes olyan engedélyekről szóló rendelete, amelyek tekintetében közérdeken alapuló kényszerítő okok állnak fenn — annak megállapítására szorítkozik, hogy a benne felsorolt cselekményekre és munkálatokra vonatkozó városfejlesztési engedélyek, környezeti engedélyek és egyedi engedélyek kiadása kapcsán „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”, és „megerősíti” azokat az engedélyeket, amelyek kapcsán kimondta, hogy „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”?

2)

a)

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (2), valamint a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) módosított 85/337/EGK irányelv 1., 5., 6., 7., 8. és 10a. cikkével ellentétes-e az olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a hatásvizsgálat alá tartozó valamely projekt megvalósításához való jogot olyan jogalkotási aktus keletkezteti, amellyel szemben nincs helye bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtti jogorvoslatnak, amely mind anyagi jogi, mind eljárásjogi tekintetben lehetővé teszi azon határozat jogszerűségének kifogásolását, amely jogot keletkeztet e projekt megvalósítására?

b)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja annak biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen azon határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét, amelyek a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak?

c)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezményre tekintettel a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja olyan jogorvoslati lehetőség biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában, bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen a határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét?


(1)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.).

(2)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 151. o.).

(3)  A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv — A Bizottság nyilatkozata (HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.).

(4)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 1. o.).


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/21


2009. április 6-án benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-132/09. sz. ügy)

2009/C 153/39

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B. Eggers és J.-P. Keppenne meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság — azzal, hogy megtagadta az Európai Iskolák berendezési és oktatási eszközeire fordított kiadások fedezését — nem teljesítette az EK 10. cikkel együttesen értelmezett 1962. évi székhely-megállapodásból eredő kötelezettségeit;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság az Európai Iskolák Igazgatótanácsa és a Belga Királyság között 1962 októberében létrejött megállapodás megsértésére hivatkozik, mivel az utóbbi megtagadta a területén található Európai Iskolák berendezési és oktatási eszközeire fordított kiadások fedezését.

Keresete alátámasztására a felperes elsősorban arra hivatkozik, hogy az Európai Iskolák alapszabályát megállapító, 1994. június 21-i egyezmény (1) 6. cikkének második bekezdéséből az következik, hogy minden egyes tagállam köteles az Európai Iskolákat úgy tekinteni, mintha saját nemzeti közjoga által szabályozott oktatási intézmények lennének. Következésképpen az Európai Iskolákat a belga hatóságoknak kell finanszírozniuk, és a nemzeti állami iskolákéval egyenértékű elbánásban kell részesíteniük úgy a valamely Európai Iskola megnyitásához vagy bővítéséhez kapcsolódó induló felszerelés, mint az ezen iskolák éves fenntartási és működési költségei vonatkozásában. A belgiumi oktatás közösségiesítése e tekintetben nem igazolhatja az Európai Iskolák éves működési költségei finanszírozásának a belga hatóságok által történő megtagadását, mivel az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy a tagállam nem mentesülhet azon kötelezettségei alól, amelyeket úgy vállalt, hogy e hatáskörének gyakorlását az államon belüli közhatalmi szervekre ruházta át.

A belga hatóságok által előterjesztett kifogásokra adott válaszában a Bizottság másodsorban rámutatott, hogy az Igazgatótanács 1967 májusában Karlsruhéban tartott ülésének következtetései egyáltalán nem kérdőjelezik meg az ezen államot, úgy mint területén székhellyel rendelkező államot terhelő finanszírozási kötelezettségeket.

Először is, az Igazgatótanács Karlsruhéban csupán a mintamegállapodás irányvonalait dolgozta ki az Európai Iskoláknak székhelyet biztosító tagállamokkal közösen, és — a jogszabályi hierarchiát figyelembe véve — semmiképpen nem volt hatásköre arra, hogy módosítsa az 1962-es székhely-megállapodást.

Következésképpen az említett karlsruhei „határozat” a székhely-megállapodás értelmezése vonatkozásában semmiképpen nem tekinthető a szerződések jogáról szóló Bécsi egyezmény 31. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében vett, a részes felek között létrejött utólagos megállapodásnak vagy gyakorlatnak, amennyiben nem állnak rendelkezésre olyan állandó jogi aktusok és jognyilatkozatok, amelyek megkérdőjeleznék a székhely-megállapodásban előírt finanszírozási kötelezettséget. Egyébiránt számos dokumentum és a Belgium által 1967-et követően teljesített számos finanszírozás tanúsítja az Európai Iskolák berendezési és oktatási eszközeire fordított kiadások fedezésére vonatkozó, fent említett kötelezettséget.


(1)  HL L 212., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 16. fejezet, 1. kötet, 16. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/21


A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dr. Uzonyi József kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(C-133/09. sz. ügy)

2009/C 153/40

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Dr. Uzonyi József

Alperes: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1782/2003/EK számú rendelet (1) 143ba. cikk (1) bekezdésének 2006. december 31. napjáig hatályban volt „A támogatás megítéléséről tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján döntenek” rendelkezéséből következik-e, hogy az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatásra való jogosultság szempontjából nem lehetett különbséget tenni a mezőgazdasági termelők között a szerint, hogy közvetlenül (saját maguk), vagy közvetve (integrátor útján) szállították be a cukorrépát feldolgozásra?


(1)  A Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról; HL L 270., 2003.10.21. 1-69. o.,, magyar különkiadás 3. fejezet 40. kötet 269-337. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/22


A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch. és Bernard Page kontra Région wallonne

(C-134/09. sz. ügy)

2009/C 153/41

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch., Bernard Page

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv (1) 1. cikkének (5) bekezdését lehet-e akként értelmezni, hogy az kizár a hatálya alól egy olyan jogszabályt, amely — mint a Vallon Régió 2008. július 17-i, az egyes olyan engedélyekről szóló rendelete, amelyek tekintetében közérdeken alapuló kényszerítő okok állnak fenn — annak megállapítására szorítkozik, hogy a benne felsorolt cselekményekre és munkálatokra vonatkozó városfejlesztési engedélyek, környezeti engedélyek és egyedi engedélyek kiadása kapcsán „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”, és „megerősíti” azokat az engedélyeket, amelyek kapcsán kimondta, hogy „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”?

2)

a)

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (2), valamint a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) módosított 85/337/EGK irányelv 1., 5., 6., 7., 8. és 10a. cikkével ellentétes-e az olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a hatásvizsgálat alá tartozó valamely projekt megvalósításához való jogot olyan jogalkotási aktus keletkezteti, amellyel szemben nincs helye bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtti jogorvoslatnak, amely mind anyagi jogi, mind eljárásjogi tekintetben lehetővé teszi azon határozat jogszerűségének kifogásolását, amely jogot keletkeztet e projekt megvalósítására?

b)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja annak biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen azon határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét, amelyek a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak?

c)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezményre tekintettel a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja olyan jogorvoslati lehetőség biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában, bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen a határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét?


(1)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.).

(2)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 151. o.).

(3)  A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv — A Bizottság nyilatkozata (HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.).

(4)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 1. o.).


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/23


A Conseil d’État (Belgium) által 2009. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch., Léon L’Hoir és Nadine Dartois kontra Région wallonne

(C-135/09. sz. ügy)

2009/C 153/42

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch., Léon L’Hoir és Nadine Dartois

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv (1) 1. cikkének (5) bekezdését lehet-e akként értelmezni, hogy az kizár a hatálya alól egy olyan jogszabályt, amely — mint a Vallon Régió 2008. július 17-i, az egyes olyan engedélyekről szóló rendelete, amelyek tekintetében közérdeken alapuló kényszerítő okok állnak fenn — annak megállapítására szorítkozik, hogy a benne felsorolt cselekményekre és munkálatokra vonatkozó városfejlesztési engedélyek, környezeti engedélyek és egyedi engedélyek kiadása kapcsán „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”, és „megerősíti” azokat az engedélyeket, amelyek kapcsán kimondta, hogy „közérdeken alapuló kényszerítő okok fennállása került megállapításra”?

2)

a)

A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (2), valamint a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) módosított 85/337/EGK irányelv 1., 5., 6., 7., 8. és 10a. cikkével ellentétes-e az olyan jogi szabályozás, amelynek értelmében a hatásvizsgálat alá tartozó valamely projekt megvalósításához való jogot olyan jogalkotási aktus keletkezteti, amellyel szemben nincs helye bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtti jogorvoslatnak, amely mind anyagi jogi, mind eljárásjogi tekintetben lehetővé teszi azon határozat jogszerűségének kifogásolását, amely jogot keletkeztet e projekt megvalósítására?

b)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott Aarhusi Egyezmény 9. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja annak biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen azon határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét, amelyek a 6. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak?

c)

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-én megkötött és az Európai Közösségek által a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Aarhusi Egyezményre tekintettel a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára előírja olyan jogorvoslati lehetőség biztosítását, hogy a hatásvizsgálat alá tartozó projektek engedélyezésének mind az anyagi jogi szabályaihoz, mind pedig az eljárási szabályaihoz kapcsolódó bármely anyagi jogi vagy eljárásjogi kérdés vonatkozásában, bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan szerv előtt kifogásolni lehessen a határozatok, intézkedések vagy mulasztások jogszerűségét?


(1)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.).

(2)  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 151. o.).

(3)  A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv — A Bizottság nyilatkozata (HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.).

(4)  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 1. o.).


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/23


A Tribunale Ordinario di Palermo (Olaszország) által 2009. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Todaro Nunziatina & C. snc kontra Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

(C-138/09. sz. ügy)

2009/C 153/43

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Ordinario di Palermo

Az alapeljárás felei

Felperes: Todaro Nunziatina & C. snc

Alperes: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Tekintettel arra, hogy a Regione Sicilia által az 1991. május 15-i 27. tartományi törvény 10. cikkével bevezetett támogatási rendszer (azonosítási szám: NN 91/A/95) legalább 2 évtől legfeljebb 5 évig tartó időszakra rendelkezett a támogatási mechanizmusról (2 év a képzési és munkaszerződéssel való felvétel vonatkozásában, majd legfeljebb 3 év a képzési és munkaszerződés határozatlan időre szóló szerződéssé alakításának esetén), az Európai Közösségek Bizottsága 1995. november 14-i 95/C 343/11 határozatával, amellyel e támogatási rendszer alkalmazását jóváhagyta, szándéka szerint

a kedvezmények ilyen több szempontú, időbeli és pénzügyi alapú variabilitását (2 év+ 3 év) tette lehetővé, vagy

a támogatások nyújtását — csakis és egymást kölcsönösen kizárva — a munkavállalók képzési és munkaszerződéssel történő felvétele tekintetében (ezen szerződések két éves időtartama folyamán) vagy az előzőleg képzési és munkaszerződéssel felvett munkavállalók szerződésének határozatlan idejűvé történő átalakítása tekintetében (az átalakítástól számított három éves időtartamra) tartotta jóváhagyhatónak?

2)

Az 1997-es költségvetési évet mint a 27/91 tartományi törvény 10. cikke által bevezetett rendszert az Európai Közösségek Bizottságának az azt jóváhagyó 1995. november 14-i 95/C 343/11 határozatában az állami támogatás alkalmazása tekintetében megjelölt határidőt akként kell-e értelmezni, hogy az:

a következő években mindenképpen (a jóváhagyott támogatások fent említett, különböző értelmezéseinek függvényében) kifizetni tervezett támogatások költségeinek kezdeti előirányzatára vonatkozik, vagy pedig

a támogatás illetékes tartományi szervek által történő tényleges kifizetésének végső határideje?

3)

A munkavállalónak a 27/91 tartományi törvény 10. cikkével összhangban képzési és munkaszerződéssel, példának okáért 1996. január 1-jén, vagyis az 1995. november 14-i 95/C 343/11 határozatban az alkalmazás tekintetében meghatározott határidőn belül történő felvétele esetén tehát a Regione Sicilia a szóban forgó támogatási rendszert konkrétan alkalmazhatta-e (és alkalmaznia kellett-e azt) minden jóváhagyott év (vagyis 2+3 év) vonatkozásában, így akkor is, amikor a jóváhagyott rendszer alkalmazása az említett példa szerint a támogatás 2001. december 31-ig (1996+5 év = 2001) történő tényleges kifizetését eredményezte?

4)

Az Európai Közösségek Bizottsága a 2002. október 16-i 2003/195/EK határozattal, amelynek 1. cikke így szól: „a Regione Sicilia 1997. május 27-i 16. törvénye 11. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási rendszer, amelyet Olaszország végre kíván hajtani, összeegyeztethetetlen a közös piaccal. Következésképpen ez a rendszer nem hajtható végre”,

arra irányult, hogy megtagadja a 16/97 tartományi törvény 11. cikke által bevezetett „új” rendszer jóváhagyását, mert azt olyan „autonóm” rendszernek tekintette, amelynek célja a támogatási rendszer 27/91 tartományi törvény 10. cikke által bevezetett alkalmazási időszakának az 1996. december 31-i határidőn túli meghosszabbítása a munkavállalók 1997-es és 1998-as év folyamán történt felvételével és/vagy szerződéseik átalakításával kapcsolatos kiadások bevonásával, vagy pedig

az említett határozat arra irányult, hogy ténylegesen megakadályozza, hogy a Regione pénzügyi forrásokhoz jusson, lehetetlenné téve ezáltal a 27/91 tartományi törvény 10. cikke által bevezetett állami támogatás tényleges kifizetését az olyan munkavállalók tekintetében is, akik felvételére vagy akik szerződésének átalakítására 1996. december 31-ét megelőzően került sor?

5)

Amennyiben a Bizottság határozatát a 4. kérdés első franciabekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni, e határozat összeegyeztethető-e a Szerződés 87. cikkének azon értelmezésével, amelyet a Bizottság az 1999. május 11-i 2000/128/EK határozatban (amely az olasz állam törvényeiről szól, különös tekintettel azokra, amelyek a 2002-es, jogellenességet megállapító határozat indokolásában szerepelnek) és (a Regione Siciliana törvényeiről szóló) a 2003. május 13-i 2003/739/EK határozatban a képzési és munkaszerződésekre vonatkozó társadalombiztosítási és egyéb járulékok fizetésének terhe alóli mentesítéssel kapcsolatos, hasonló esetek tárgyában alkalmazott?

6)

Amennyiben a Bizottság határozatát a 4. kérdés második franciabekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni, miként értelmezendő a támogatási eszközök jóváhagyásáról szóló korábbi határozat, tekintettel a „további” jelzőnek tulajdonítható kettős jelentésre: a Bizottság határozatában meghatározott költségvetéshez képest vagy a Regione által csupán az 1996-os költségvetés vonatkozásban előirányzott finanszírozáshoz képest „további”?

7)

Végső soron a Bizottság álláspontja szerint mely támogatás tekinthető jogszerűnek és mely jogellenesnek?

8)

A jelen jogvitában részt vevő melyik félre (a vállalkozásra vagy a tartományi minisztériumra) hárul a bizonyítási teher a tekintetben, hogy a Bizottság által meghatározott költségvetést nem lépték túl?

9)

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a vállalkozások a jogszerű és folyósítható támogatások késedelmes kifizetése folytán törvényi kamatra jogosultak, e kamatokat tekintetbe kell-e venni annak meghatározása során, hogy az 1995. október 14-i 95/C 343/11 határozattal eredetileg jóváhagyott költségvetést túllépték-e?

10)

Amennyiben e kamatokat a költségvetés túllépésének meghatározása során tekintetbe kell venni, milyen mértékű kamattal kell számolni?


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/24


A Tribunale di Genova (Olaszország) által 2009. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri

(C-140/09. sz. ügy)

2009/C 153/44

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Genova

Az alapeljárás felei

Felperes: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana

Alperes: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

„Összeegyeztethető-e a közösségi jog elveivel — különösen a Szerződés V. címében (korábbi IV. cím) található 86., 87. és 88. cikkben foglalt rendelkezésekkel — egy olyan, állami támogatásokra vonatkozó nemzeti szabályozás, mint a 684/1974 törvényben, pontosabban annak 19. cikkében foglalt szabályozás, amely állami támogatások nyújtását — még ha csak előlegként is — lehetővé teszi egyezmények hiányában, valamint pontos és kötelező erejű szempontok előzetes meghatározása nélkül, ami megelőzhetné, hogy a támogatás nyújtása a verseny torzulásához vezessen, és e tekintetben jelentőséget lehet-e tulajdonítani annak a ténynek, hogy a kedvezményezettnek a közigazgatási szerv által előírt tarifákat kell alkalmaznia?”


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/25


A Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgium) által 2009. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a 1. Vincent Willy Lahousse és 2. Lavichy BVBA elleni büntetőeljárásban

(C-142/09. sz. ügy)

2009/C 153/45

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde

Az alapeljárás felei

Vádlott

:

1.

Vincent Willy Lahousse

2.

Lavichy BVBA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2002/24/EK irányelvet (1), különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének d) pontját (amely szerint az irányelv a közúton vagy terepen való versenyzésre szánt járművekre nem vonatkozik), hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára ezen irányelv alkalmazásának kiterjesztését minden szárazföldi közlekedésre (azaz a két- vagy háromkerekű gépjárműveknek a közúton kívüli és/vagy magánterületen való használatára is), anélkül hogy a közúton (verseny) vagy terepen való versenyzésre szánt járművekre vonatkozó kivételt engedélyeznék?


(1)  A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok [helyesen: két- vagy háromkerekű gépjárművek] típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 124., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 399. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/25


A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2009. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pannon GSM Távközlési Rt. kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(C-143/09. sz. ügy)

2009/C 153/46

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Pannon GSM Távközlési Rt.

Alperes: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Alkalmazható-e az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK (1) irányelve (továbbiakban egyetemes szolgáltatási irányelv), különösen a 13. cikk (2) bekezdése és IV. melléklete, a közösségi jog, különösen a Csatlakozási Okmány (Hivatalos Lap 2003. L 236) és az EK Szerződés 10. és 249. cikke alapján, olyan támogatási-megosztási mechanizmusok vonatkozásában, amely Magyarország, mint tagállam 2004. május 1-e előtti csatlakozása előtti, 2003. évben nyújtott egyetemes szolgáltatásokra tekintettel került bevezetésre, de Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása után indult és lefolytatott közigazgatási eljárásban hozott határozatokon alapul a finanszírozásra történő kötelezés, illetve a támogatások megítélése és teljesítése?

2)

Amennyiben az 1/ kérdésre igenlő a válasz, akkor értelmezhető-e akként az egyetemes szolgáltatási irányelv, különösen annak 13. cikke és IV. melléklete, hogy az egyetemes szolgáltató az általa nyújtott kedvezményes és normál díjcsomag előfizetői díja közötti különbségnek megfelelő összegű támogatás kifizetésére jogosult?

3)

Amennyiben a 2/ kérdésre nemleges a válasz, akkor az EK szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti közös piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősül-e az olyan egyetemes szolgáltatás finanszírozását szolgáló támogatás, amelynek alapjául nem az egyetemes szolgáltatási irányelvvel összhangban történt a számítás, hanem a nettó szintnél magasabb költségek szolgáltak alapjául?

4)

Az egyetemes szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek helyes értelmezése lehetővé teszi-e a tagállam azon átmeneti jellegű intézkedését, amely kizárólag a csatlakozás előtti 2003. évben nyújtott egyetemes szolgáltatások tekintetében rendeli alkalmazni az egyetemes szolgáltatási irányelvtől eltérő szabályokat, ugyanakkor az ezen szabályon alapuló támogatási-elosztási mechanizmus működtetésére vonatkozó döntések, különösen a befizetésre és támogatások kifizetésére vonatkozó döntések meghozatalát — ténylegesen — időkorlát nélkül teszi alkalmazhatóvá?

5)

Értelmezhető-e az egyetemes szolgáltatási irányelv finanszírozásra vonatkozó szabályai, különösen a 13. cikk (2) bekezdés utolsó mondata illetve a IV. melléklet előírásai akként, hogy azok közvetlen hatállyal bírnak?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv); HL L 108., 2002.4.24., 51 — 77. o., magyar különkiadás 13. fejezet 29. kötet 367 — 393. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/26


Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller

(C-144/09. sz. ügy)

2009/C 153/47

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Hotel Alpenhof GesmbH

Alperes: Oliver Heller

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Elégséges-e a 44/2001/EK rendelet (1) (az úgynevezett „Brüsszel I. rendelet”) 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett tevékenység „irányulásához” az, hogy a fogyasztóval szerződő fél weboldala elérhető az interneten?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001 L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/26


A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Land Baden-Württemberg kontra Panagiotis Tsakouridis

(C-145/09. sz. ügy)

2009/C 153/48

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: Land Baden-Württemberg

Alperes: Panagiotis Tsakouridis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv (1) 28. cikkének (3) bekezdése szerinti „nyomós közbiztonsági ok [helyesen: kényszerítő közbiztonsági okok]” fogalmát, hogy a kiutasítást csak a tagállam külső vagy belső biztonságának elháríthatatlan veszélyeztetése igazolhatja, és ebbe csak az állam és alapvető intézményeinek létezése és működőképessége, a lakosság túlélése, valamint a külkapcsolatok és a nemzetek békés együttélése tartozik bele?

2.

Milyen feltételek mellett veszíthető el ismét a fogadó tagállamban eltöltött tízévi tartózkodással megszerzett, a 2004/38/EK irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti fokozott védelem a kiutasítással szemben? Megfelelően alkalmazni kell-e ebben az összefüggésben a huzamos tartózkodási jog elvesztésének a 2004/38/EK irányelv 16. cikkének (4) bekezdése szerinti feltételét?

3.

Amennyiben a második kérdésre és az irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelő alkalmazhatóságára igenlő válasz adandó: elveszíthető-e a kiutasítással szembeni fokozott védelem — a távollét okaitól függetlenül — csupán az idő múlása következtében?

4.

Ugyancsak amennyiben a második kérdésre és az irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelő alkalmazhatóságára igenlő válasz adandó: alkalmas-e a kiutasítással szembeni fokozott védelem fenntartására a büntetőeljárás során hozott intézkedés keretében a fogadó tagállamba történő, a kétéves időtartam lejártát megelőző kötelező visszatérés akkor is, ha a visszatérést követően az érintett hosszabb időn keresztül nem élhet az alapvető szabadságokkal?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) HL L 158., 2004.4.30., 77—123. o. (magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 5. kötet o. 46. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/26


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Prof. Dr. Claus Scholl kontra Stadtwerke Aachen AG

(C-146/09. sz. ügy)

2009/C 153/49

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Prof. Dr. Claus Scholl

Alperes: Stadtwerke Aachen AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 1997/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 6. cikke (3) bekezdése harmadik franciabekezdésének harmadik fordulatát, hogy az elállási jog a vezetékes villamosenergia- és gázszolgáltatásra kötött távértékesítési szerződésekre nem vonatkozik?


(1)  HL L 144., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 319. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/27


Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ronald Seunig kontra Maria Hölzel

(C-147/09. sz. ügy)

2009/C 153/50

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Ronald Seunig

Alperes: Maria Hölzel

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a)

Szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés esetén akkor is alkalmazni kell-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: Brüsszel I. rendelet) 5. cikke 1. pontja b) alpontjának második franciabekezdését, ha a szolgáltatásokat a megállapodás szerint több tagállamban nyújtják?

Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni az említett rendelkezést, hogy

b)

a jellemző kötelezettség teljesítésének helyét az a hely határozza meg, ahol — az időráfordítás és a tevékenység jelentősége alapján — a szolgáltatás nyújtója tevékenységének súlypontja található;

c)

ha a tevékenység súlypontjának helye nem állapítható meg, a szerződéses igények összessége iránti kereset a felperes választása szerint a Közösségen belül a szolgáltatásnyújtás valamennyi helyén benyújtható?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés esetén akkor is alkalmazni kell-e a Brüsszel I. rendelet 5. cikke 1. pontjának a) alpontját, ha a szolgáltatásokat a megállapodás szerint több tagállamban nyújtják?


(1)  HL L 12., 2001. január 16., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/27


Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-25/07. sz., Iride SpA, Iride Energia SpA kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2009. február 11-én hozott ítélet ellen az Iride SpA és az Iride Energia SpA által 2009. április 27-én benyújtott fellebbezés

(C-150/09.P. sz. ügy)

2009/C 153/51

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbezők: Iride SpA és Iride Energia SpA (képviselők: L. Radicati di Brotolo, M. Merola, T. Ubaldi ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az ítéletet;

a Bíróság adjon helyt az első fokon benyújtott keresetben szereplő kérelmeknek, vagy másodlagosan, a Bíróság alapokmánya 61. cikkének értelmében, utalja vissza az ügyet az Elsőfokú Bírósághoz;

a Bíróság kötelezze a Bizottságot az első és a másodfokú eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők állításaik alátámasztására két fellebbezési jogalapra hivatkoznak.

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság tévesen értelmezte és alkalmazta az EK 253. cikket a megtámadott határozat indokolási hiányosságának vonatkozásában. Az Elsőfokú Bíróság ugyanis tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a jelen ügyben az EK 87. cikk (1) bekezdésében előírt feltételek fennállását illetően az EK 253. cikk szerinti indokolási kötelezettség teljesül: i) azon egyszerű megállapítással, amellyel a Bizottság kijelenti, hogy megállapította, a kérdéses intézkedést állami támogatásnak kell minősíteni; és ii) a vizsgálati eljárás megnyitásáról szóló határozat és a Bizottság egy korábbi és eltérő határozata felhasználásának lehetőségével a megtámadott határozat összefüggés alapján történő indokolására.

A második jogalap a jogalapok elferdítésére és az Elsőfokú Bíróság által a Deggendorf-ügyben hozott ítélet hatályának értékelését illetően a jelen ügy értékelése vonatkozásában elkövetett téves jogalkalmazásra vonatkozik. Az Elsőfokú Bíróság többek között:

i)

elferdítette a fellebbezők által az első fokú eljárásban hivatkozott jogalapokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a fellebbezők rosszhiszeműen vettek részt az állami támogatásra vonatkozó ellenőrzési eljárásban, ám nem tisztázta, hogy közelebbről miben állt ez a rosszhiszeműség;

ii)

nem tárta fel a Bizottság által a Deggendorf-ügyben hozott ítéletnek a jelen ügyre vonatkoztatott hatályának értékelése során elkövetett tévedést, amelynek lényege abban áll, hogy a Bizottság nem elemezte konkrétan és egyedileg a versenyt és a közösségen belüli kereskedelmet torzító hatást, amely az új támogatásnak a korábbi, vissza nem fizetett támogatással való összevonásából ered;

iii)

nem tárta fel a Bizottság által a Deggendorf-ügyben hozott ítéletnek a jelen ügyre vonatkoztatott hatályának értékelése során elkövetett tévedést, amelynek lényege abban áll, hogy a Bizottság a korábbi támogatás vissza nem fizetését a támogatás összeegyeztethetősége kritériumát a támogatás összeegyeztethetőségének utólagos és meghatározó feltétellé alakította át ténylegesen, amely feltétel nem szerepel a Szerződésben;

iv)

nem tárta fel, hogy a Bizottság által a Deggendorf-ügyben hozott ítéletnek adott túlzó és visszaélésszerű értelmezés azzal a hatással jár, hogy ezen ítélkezési gyakorlat a tagállamok által elkövetett kötelezettségszegések szankcionálásának a Szerződés vagy a másodlagos jog által elő nem írt eszközévé válik;

v)

nem tárta fel, hogy a Bizottság, amikor az Olaszország által közölt intézkedéssel szembeni alakszerű vizsgálati eljárás megindítása mellett döntött, azt állította, hogy rendelkezik az intézkedés összeegyeztethetőségének vizsgálatához szükséges valamennyi információval. A Bizottság így ellentmondott a megtámadott határozat alapjául szolgáló megállapításnak, miszerint az olasz hatóságok és a kedvezményezett társaság az értesítésre vonatkozó eljárás során nem szolgáltatott elégséges információt az intézkedés összeegyeztethetőségének elemzéséhez;

vi)

súlyos fokban tévesen értelmezte a jogot, amikor megállapította, hogy a közösségi ítélkezési gyakorlat szerint nem szükséges, hogy a Bizottság konkrétan és részletesen elemezze, hogy léteznek-e arra alkalmas tények, hogy az EK 87. cikk (1) bekezdésében előírt valamennyi feltételt teljesültnek lehessen tekinteni a szóban forgó intézkedés állami támogatásnak minősítése vonatkozásában.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/28


2009. május 4-én benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-154/09. sz. ügy)

2009/C 153/52

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Guerra e Andrade és A. Nijenhuis meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság — mivel nem ültette át megfelelően a nemzeti jogba az egyetemes szolgáltató vagy szolgáltatók kijelölését szabályozó rendelkezéseket, vagy egyébként nem biztosította e rendelkezések alkalmazását a gyakorlatban — nem teljesítette a 2002/22/EK irányelv (1) 3. cikkének (2) bekezdéséből és 8. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az elektronikus hírközlésről szóló portugál törvény (a 2004. február 10-i 5. sz. törvény) a közszolgáltatást, a közszolgáltatás kizárólagos koncesszióját vagy a vonatkozó jogokat és kötelezettségeket 2025-ig fenntartja a hírközlés közszolgáltatása koncessziójának jogosultja, a PT Comunicações S.A. számára.

A Bizottság szerint az elektronikus hírközlésről szóló portugál törvény zavaros, inkoherens és nem következetes az egyetemes szolgáltatásért felelős vállalkozás kijelölésének vonatkozásában.

Következésképpen, a portugál állam az egyetemes szolgáltatásért felelős vállalkozást vagy vállalkozásokat nem hatékony, tárgyilagos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárással jelölte ki, amint azt a 2002/22 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja a 3. cikk (2) bekezdésével összefüggésben.


(1)  Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlament és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 29. kötet 367. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/28


A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –„Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.” közkereseti társaság kontra Gazdasági Minisztérium

(C-160/09. sz. ügy)

2009/C 153/53

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Görögország)

Az alapeljárás felei

Felperes:„Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.” közkereseti társaság

Alperes: Gazdasági Minisztérium

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

1)

Valamely olyan magánszemély (Ecuadorból banánt importáló vállalkozás), amely a belső jövedéki adó visszafizetését kéri, mint tartozatlan fizetést, hivatkozhat-e arra a nemzeti bíróság előtt, hogy egy nemzeti adójogi rendelkezés (az 1914/1990 törvény által módosított 1798/1988 törvény 7. cikke) összeegyeztethetetlen az 1591/84/EGK tanácsi rendelettel jóváhagyott, az Európai Gazdaság Közösség és a Cartagenai Megállapodás tagországai közötti 1984. évi egyezmény 4. cikkével?


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/29


A Simvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. kontra Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

(C-161/09. sz. ügy)

2009/C 153/54

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Simvoulio tis Epikrateias (Görögország)

Az alapeljárás felei

Felperes: K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε.

Alperes: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Egy olyan vállalkozás, mint a felperes, vagy valamely, mazsola feldolgozásával és kiszerelésével foglalkozó, az ország olyan tartományában letelepedett vállalkozás, amelyben a törvény tiltja, hogy az ország más tartományaiból származó, különböző fajtájú mazsolaszőlőt szállítsanak feldolgozás és csomagolás céljából, és amely vállalkozás számára pedig lehetetlen a hivatkozott fajtájú mazsolaszőlőkből nyert mazsola exportja, hivatkozhat-e arra a bíróság előtt, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellentétesek az EK-Szerződés 29. cikkével?

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a jogvitára vonatkozó görög nemzeti rendelkezésekhez hasonló olyan rendelkezések, amelyek egyrészt tiltják az ország különböző tartományaiból származó mazsolaszőlő behozatalát, tárolását és feldolgozását egy olyan meghatározott tartományban, ahol csak a helyben termelt mazsolaszőlő feldolgozása engedélyezett, másrészt pedig az oltalom alatt álló eredetmegjelölés elismerésének lehetőségét kizárólag azon mazsolaszőlő tekintetében ismerik el, amelyet a származása szerinti tartományban dolgoztak fel és csomagoltak, ellentétesek-e vagy sem a Szerződés 29. cikkével, amely tiltja az export mennyiségi korlátozását és tilt minden azonos hatású intézkedést?

3)

A második kérdésre adott igenlő válasz esetén, a tagállam nemzeti törvénye által földrajzilag meghatározott termék minőségének védelme, amely terméket a tagállam törvénye földrajzilag határoz meg, és amely tekintetében nem került elismerésre annak lehetősége, hogy olyan különleges megkülönböztető jellel rendelkezzen, amely általánosan elismert, egy meghatározott földrajzi területről való eredetéhez kötődő kiváló minőségére és egyediségére utal, az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 30. cikkének értelmében olyan kényszerítő közérdekeken alapuló célkitűzésnek minősül-e vagy sem, amely lehetővé teszi az EK-Szerződés 29. cikkétől való eltérést, amely cikk tiltja a szóban forgó termék exportjának minőségi korlátozását, és tilt minden azonos hatású intézkedést?


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/29


A Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Secretary of State for Work and Pensions kontra Taous Lassal

(C-162/09. sz. ügy)

2009/C 153/55

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for Work and Pensions

Alperes: Taous Lassal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Amennyiben (i) egy EU polgár 1999. szeptemberében munkavállalóként érkezett az Egyesült Királyságba, és ugyancsak munkavállalóként 2005 februárjáig ott maradt, majd (ii) elhagyta az Egyesült Királyságot, és 10 hónapra visszatért abba a tagállamba, amelynek állampolgára, majd (iii) 2005 decemberében visszatért az Egyesült Királyságba és folyamatosan ott tartózkodott 2006 novemberéig, amikor társadalombiztosítási juttatásért folyamodott:

Úgy kell-e értelmezni a 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdését, hogy az feljogosítja az említett EU polgárt a huzamos tartózkodásra azon tény alapján, hogy a munkavállalók részére tartózkodási jogokat biztosító korábbi közösségi jogi eszközökkel összhangban öt éven keresztül folyamatosan, jogszerűen az Egyesült Királyságban tartózkodott, amely ötéves időtartam 2006. április 30-át (a tagállamok számára az irányelv átültetésére előírt határidő) megelőzően ért véget?


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/29


2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-169/09. sz. ügy)

2009/C 153/56

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Schønberg és M. Kapanasou Apostolopoulou meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis e rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte — nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/32/EK irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő 2007. augusztus 10-én lejárt.


(1)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/30


2009. május 13-án benyújtott kereset — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-170/09. sz. ügy)

2009/C 153/57

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság — mivel nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis ezeket a rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit és

kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/60/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt. A jelen kereset benyújtásakor azonban az alperes még nem hozta meg az irányelv átültetéséhez szükséges valamennyi intézkedést, vagy legalábbis ezeket az intézkedéseket nem közölte a Bizottsággal.


(1)  HL L 309., 15. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/30


2009. május 13-án benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-171/09. sz. ügy)

2009/C 153/58

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis azokat nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/70/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt. A jelen kereset benyújtásának időpontjáig az alperes nem fogadott el minden szükséges átültetési intézkedést, vagy legalábbis azokat még nem közölte a Bizottsággal.


(1)  HL L 214., 29. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/30


Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2009. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs kontra Axa UK plc

(C-175/09. sz. ügy)

2009/C 153/59

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperes: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Alperes: Axa UK plc

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Melyek annak a mentességet élvező szolgáltatásnak a jellemzői, amely „pénzátutalással […] jár[…], és változást […] eredményez[…] a jogi és pénzügyi helyzetben”? Különösen:

a)

Alkalmazandó-e a mentesség azokra a szolgáltatásokra melyek máshogy nem nyújthatók a pénzügyi intézmények által, mint i. az egyik számla megterhelésével, ii. egy másik számlán ezzel megegyező összeg jóváírásával, vagy iii. az i. és ii. közötti közbenső művelet teljesítésével?

b)

Alkalmazandó-e a mentesség azokra a szolgáltatásokra, melyek nem tartalmazzák az egyik számla megterhelésére és a másik számlán ezzel megegyező összeg jóváírására irányuló műveletek teljesítését, de amelyek az átutalás teljesülése esetén ezen átutalás elindításának tekinthetők?

2.

Az SDC-ügy figyelembevételével a 13. cikk B. része d) pontjának 3. alpontja értelmében vett mentességet élvező szolgáltatást nyújt-e valamely kereskedő (aki maga nem bank), ha az ügyfele részére végzett tevékenység 1. magában foglalja a pénzfizetések ügyfél részére harmadik személytől történő beszedését, feldolgozását és továbbküldését; különösen az alábbi műveleteket:

a)

az információküldést egy harmadik személy bankjának arról, hogy a harmadik személy bankszámlájáról a kereskedő saját bankszámlájára történő fizetést teljesítse a banknak a harmadik személy által adott állandó meghatalmazás alapján (a „rendszeres átutalási megbízás” rendszerének megfelelően); és ezt követően, ha a bank teljesíteti a fizetést,

b)

saját bankjának utasítását arra, hogy a pénzt a saját bankszámlájáról utalja át az ügyfél bankszámlájára, de 2. nem tartalmazza a) az egyik bankszámla megterhelését, b) az ezzel megegyező összeg jóváírását a másik bankszámlán, vagy c) bármely a) és b) közötti közbenső művelet elvégzését?

3.

Eltérő válasz adandó-e a (fenti) 2. kérdésre, ha az abban megjelölt szolgáltatást úgy teljesítik, hogy az információt egy elektronikus rendszernek továbbítják, amely ezt követően automatikusan kapcsolatba lép az érintett bankokkal, még abban az esetben is, ha az információtovábbítás nem minden esetben eredményez átutalást (pl. mert a harmadik személy megszüntette az állandó meghatalmazását vagy számláján nincs elegendő fedezet)?


Elsőfokú Bíróság

4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/32


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — Wieland-Werke AG kontra Bizottság

(T-116/04. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Kartellek - Ipari rézcsövek piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Ármegállapítás és a piacok felosztása - Bírságok - A büntetések törvényességének elve - Az érintett piac mérete - Elrettentő hatás - A jogsértés időtartama - Együttműködés”)

2009/C 153/60

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Wieland-Werke AG (Ulm, Németország), (képviselők: R. Bechtold és U. Soltész ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők kezdetben: M. É. Gippini Fournier és H. Gading, később: M. É. Gippini Fournier, O. Weber és K. Mojzesowicz, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/38.240 — „ipari rézcsövek”-ügy) 2003. december 16-án hozott C (2003) 4820 végleges bizottsági határozat 2. cikkének a) pontjában a felperessel szemben kiszabott bírság összegének eltörlése, illetve csökkentése iránt benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Wieland-Werke AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 118., 2004.4.30.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/32


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — Outokumpu és Luvata kontra Bizottság

(T-122/04. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Kartellek - Ipari rézcsövek piaca - Ármegállapítás és a piacok felosztása - Bírságok - A piacra gyakorolt tényleges hatás - Az érintett piac mérete - Súlyosító körülmények - Visszaesés”)

2009/C 153/61

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Outokumpu Oyj (Espoo, Finnország), Luvata Oy, korábban: Outokumpu Copper Products Oy (Espoo), (képviselők: J. Ratliff barrister, F. Distefano és J. Luostarinen, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: É. Gippini Fournier, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Egyrészt az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/38.240 — „ipari rézcsövek”-ügy) 2003. december 16-án hozott C (2003) 4820 végleges bizottsági határozat 2. cikkének b) pontjában a felperesekkel szemben kiszabott bírság összegének eltörlése, illetve csökkentése iránt benyújtott kereset, másrészt a Bizottságnak az említett bírság növelése iránt benyújtott viszontkereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az Outokumpu Oyj-t és Luvata Oy-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 118., 2004.4.30.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/33


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — KME Germany és társai kontra Bizottság

(T-127/04. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Kartellek - Ipari rézcsövek piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Ármegállapítás és a piacok felosztása - Bírságok - A piacra gyakorolt tényleges hatás - Az érintett piac mérete - A jogsértés időtartama - Enyhítő körülmények - Együttműködés”)

2009/C 153/62

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: KME Germany AG, korábban: KM Europa Metal AG (Osnabruck, Németország), KME France SAS, korábban: Tréfimétaux SA (Courbevoie, Franciaország), KME Italy SpA (korábban: Europa Metalli SpA, (Firenze, Olaszország), (képviselők: M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf és M. Piergiovanni ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: É. Gippini Fournier, meghatalmazott, segítője: C. Thomas, solicitor)

Az ügy tárgya

Egyrészt az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/38.240 — „ipari rézcsövek”-ügy) 2003. december 16-án hozott C (2003) 4820 végleges bizottsági határozat 2. cikkének c), d) és e) pontjában a felperesekkel szemben kiszabott bírság összegének eltörlése, illetve csökkentése iránt benyújtott kereset, másrészt a Bizottságnak az említett bírság növelése iránt benyújtott viszontkereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a KME Germany AG-t, a KME France SAS-t és a KME Italy SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 146.., 2004.5.29.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/33


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — NVV és társai kontra Bizottság

(T-151/05. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Összefonódások - A vágásra szánt sertések és kocák felvásárlási piacai - Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Az érintett földrajzi piac meghatározása - A gondos eljárás kötelezettsége - Indokolási kötelezettség”)

2009/C 153/63

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) (Lunteren, Hollandia); Marius Schep (Lopik, Hollandia); és Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) (Hága, Hollandia) (képviselők kezdetben: J. Kneppelhout és M. van der Kaden, később: J. Kneppelhout ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők kezdetben: A. Whelan és S. Noë, később: A. Bouquet és S. Noë meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Sovion NV (Best, Hollandia) (képviselők: J. de Pree és W. Geursen ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2004. december 21-i (2004)D/206055 sz. határozatának megsemmisítése, amellyel a közös piaccal és az EGT-Megállapodással összeegyeztethetőnek minősített egy összefonódást (COMP/M.3605 ügy)

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Nederlandse Vakbond Varkenshouders-t (NVV), Marius Schepet és a Nederlandse Bond van Handelaren in Vee-t (NBHV) kötelezi a saját, valamint a Bizottság és a Sovion NV költségeinek viselésére.


(1)  HL C 171., 2005.7.9.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/34


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — NHL Enterprises kontra OHIM — Glory & Pompea (LA KINGS)

(T-414/05. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A LA KINGS közösségi ábrás védjegy bejelentése - A KING korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség hiánya - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

2009/C 153/64

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: NHL Enterprises BV (Rijswijk, Hollandia) (képviselők: G. Llewelyn solicitor, V. Barresi avocat, majd M. Collins solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: J. Novais Gonçalves és D. Botis meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Glory & Pompea, SA (Mataró, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2005. július 6-i, a Glory & Pompea, SA és az NHL Enterprises BV közötti felszólalási eljárás tárgyában hozott határozata (R 371/2003-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2005. július 6-i (R 371/2003-4. sz. ügy) határozatát.

2)

Az OHIM viseli saját költségeit, valamint az NHL Enterprises BV részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 36., 2006.2.11.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/34


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 14-i ítélete — Fiorucci kontra OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI)

(T-165/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló eljárás - Az ELIO FIORUCCI közösségi szóvédjegy - Közismert személy nevének védjegyként történő lajstromozása - A 40/94/EK rendelet 52. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

2009/C 153/65

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Elio Fiorucci (Milánó, Olaszország) (képviselők: A. Vanzetti, G. Sironi és F. Rossi ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és L. Rampini meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Edwin Co. Ltd (Tokió, Japán) (képviselők: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro és M. Balestriero ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által az Elio Fiorucci és az Edwin Co. Ltd közötti, a védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló eljárás ügyében 2006. április 6-án hozott határozattal (R 238/2005-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2006. április 6-i határozatát (R 238/2005-1. sz. ügy) annyiban, amennyiben tévesen értelmezi a Codice della Proprietà Industriale (az ipari tulajdon olasz törvénykönyve) 8. cikkének (3) bekezdését.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezi a saját költségeinek és az Elio Fiorucci részéről felmerült költségek kétharmadának viselésére.

4)

Az Edwin Co. Ltd maga viseli saját költségeit, valamint az Elio Fiorucci részéről felmerült költségek egyharmadát.


(1)  HL C 190., 2006.8.12.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/35


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 19-i ítélete — Euro-Information kontra OHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME)

(T-211/06., T-213/06., T-245/06., T-155/07. és T-178/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közösségi védjegy - A CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME közösségi szóvédjegyek bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya - A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

2009/C 153/66

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: L'Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, Franciaország) (képviselők: P. Greffe, J. Schouman, A. Jacquet és L. Paudrat ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 0068/2006-1. sz. ügyben) 2006. május 24-én, (az R 0066/2006-1. sz. ügyben) 2006. június 12-én, (az R 0067/2006-1. sz. ügyben) 2006. július 5-én, (az R 1046/2006-1. sz. ügyben) 2007. február 28-án, (az R 0067/2006-1. sz. ügyben) 2007. március 15-én, a CYBERGESTION (T-213/06. sz. ügy), a CYBERCREDIT (T-211/06. sz. ügy), a CYBERGUICHET (T-245/06. sz. ügy), a CYBERBOURSE (T-155/07. sz. ügy) és a CYBERHOME (T-178/07. sz. ügy) megjelölések lajstromozásával kapcsolatban hozott határozataival szemben benyújtott keresetek.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a kereseteket elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a L'Européenne de traitement de l'information-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 249., 2006.10.14.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/35


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Omnicare kontra OHIM — Astellas Pharma (OMNICARE)

(T-277/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az OMNICARE közösségi szóvédjegy bejelentése - Az OMNICARE korábbi ábrás nemzeti védjegy - In integrum restitutio iránti kérelem elutasítása”)

2009/C 153/67

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Amerikai Egyesült Államok), (képviselők kezdetben: M. Edenborough barrister és O. Patterson solicitor, később: M. Edenborough)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő kezdetben: S. Laitinen, később: G. Schneider meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Astellas Pharma GmbH (München, Németország), (képviselő: A. Franke ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának a Yamanouchi Pharma GmbH és az Omnicare, Inc. közötti felszólalási eljárásra vonatkozó 2006. július 24-i (R 446/2006-2. sz. ügy) azon határozata ellen benyújtott hatályon kívül helyezés iránti kereset, amely elutasította az Omnicare, Inc. által benyújtott in integrum restitutio iránti kérelmet.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2006. július 24-i határozatát (R 446/2006-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezi a saját költségein kívül az Omnicare, Inc. költségeinek viselésére.

3)

Az Astellas Pharma maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 294., 2006.12.2.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/36


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — VIP Car Solutions kontra Parlament

(T-89/07. sz. ügy) (1)

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közösségi közbeszerzési eljárás - Az Európai Parlament képviselőinek a strasbourgi ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal történő szállítása - Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Indokolási kötelezettség - A nyertes ajánlattevő által ajánlott ár közlésének megtagadása - Kártérítési kereset”)

2009/C 153/68

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: VIP Car Solutions (Hoenheim, Franciaország) (képviselők: G. Welzer és S. Leuvrey ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: D. Petersheim és M. Ecker meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészről a Parlament képviselőinek a strasbourgi ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal történő szállítására irányuló, PE/2006/06/UTD/1 sz. közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés felperes részére történő odaítélését elutasító parlamenti határozat megsemmisítése iránti kérelem, másrészről kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti az Európai Parlament határozatát, amelyben elutasította a PE/2006/06/UTD/1 sz. közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződésnek a VIP Car Solutions SARL részére történő odaítélését.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 117., 2007.5.29.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/36


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Klein Trademark Trust kontra OHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

(T-185/07. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - CK CREACIONES KENNYA közösségi szóvédjegy bejelentése - CK Calvin Klein korábbi közösségi ábrás védjegy és CK korábbi nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya - Megjelölések hasonlóságának hiánya - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2009/C 153/69

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Calvin Klein Trademark Trust (Wilmington, Delaware, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo és A. Hernández Lehmann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. Ó. Mondéjar Ortuño meghatalmazott)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Zafra Marroquineros, SL (Caravaca de la Cruz, Spanyolország) (képviselő: J. Martín Álvarez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Calvin Klein Trademark Trust és a Zafra Marroquineros, SL közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2007. március 29-i határozatával (R 314/2006-2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Calvin Klein Trademark Trust-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 170., 2007.7.21.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/37


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — CFCMCEE kontra OHIM (P@YWEB CARD és PAYWEB CARD)

(T-405/07. és T-406/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közösségi védjegy - A P@YWEB/email CARD és PAYWEB CARD közösségi szóvédjegyek bejelentése - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség részleges hiánya - A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

2009/C 153/70

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Strasbourg, Franciaország) (képviselők: P. Greffe, J. Schouman és L. Paudat ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a P@YWEB CARD és a PAYWEB CARD szómegjelölések lajstromozása iránti kérelmekre vonatkozó, 2007. július 10-i (R 119/2007-1. sz. ügy), illetve 2007. szeptember 12-i (R 120/2007-1. sz. ügy) határozatai ellen benyújtott keresetek.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 2007. július 10-i (R 119/2007-1. sz. ügy), illetve 2007. szeptember 12-i (R 120/2007-1. sz. ügy) határozatait annyiban, amennyiben azok megtagadják a P@YWEB CARD és a PAYWEB CARD szómegjelölések közösségi védjegyként történő lajstromozását a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 9. osztályba tartozó fényképészeti, cinematográfiai, jelző, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és eszközök, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; hanglemezek, elektronikus naptárak, automata elárusító berendezések, videoszalagok, jegyárusító és számlakivonatot kiadó berendezések, kamerák (cinematográfiai készülékek), videokamerák, videokazetták, CD-romok, vonalkód-leolvasók, kompakt lemezek (audio-video), optikai kompakt lemezek, hamispénz-detektorok, hajlékony lemezek, mágneses adathordozók, optikai adathordozók, videoképernyők, adatfeldolgozó berendezések, kommunikációs berendezések, (informatikai) felületek, (informatikai) leolvasók, szoftverek (rögzített programok), monitorok (számítógépes programok), számítógépek, számítógép-perifériák, rögzített számítógépes programok, rögzített operációsrendszer-programok (számítógépekhez), rádiótelefonok, vevőkészülékek (audio, video), telefonkészülékek, televíziókészülékek, időrögzítő készülékek, adókészülékek (telekommunikáció), központi feldolgozó egységek (processzorok) esetében és a 38. osztályba tartozó információs (hír) ügynökségnek nevezett szolgáltatások, különösen a banki szektorban, a rádiós kommunikáció, telefonos kommunikáció, táviratküldés, távirat-továbbítás, televíziós műsorok közvetítése, rádióműsorok, televízió-műsorok, telekommunikációs berendezések bérbeadása, üzenettovábbító berendezések bérbeadása, telefonok bérbeadása, mobiltelefon-technika, telefonszolgáltatások esetében.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) és az OHIM maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 8., 2008.1.12.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/37


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 12-i ítélete — Jurado Hermanos kontra OHIM (JURADO)

(T-410/07. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A JURADO közösségi szóvédjegy - A védjegyjogosult megújítási kérelmének hiánya - A védjegy törlése az oltalom lejártának napján - A kizárólagos engedélyes által benyújtott igazolási kérelem)

2009/C 153/71

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Jurado Hermanos, SL (Alicante, Spanyolország) (képviselő: C. Martín Álvarez ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és P. López Fernández de Corres meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2007. szeptember 3-i, a felperes által benyújtott igazolási kérelem tárgyában hozott határozatával (R 866/2007-2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Jurado Hermanos, SL-t kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 8., 2008.1.12.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/38


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 13-i ítélete — Aurelia Finance kontra OHIM (AURELIA)

(T-136/08. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - AURELIA közösségi szóvédjegy - A megújítási díj megfizetésének elmulasztása - A védjegy törlése a lajstromozás lejártával - Igazolási kérelem)

2009/C 153/72

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Aurelia Finance SA (Genf, Svájc) (képviselők: M. Elmslie solicitor és N. Saunders barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Botis meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a felperes által benyújtott igazolási kérelemre vonatkozó, 2008. január 9-i határozatával (R 1214/2007-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az Aurelia Finance SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 128., 2008.5.24.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/38


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 13-i ítélete — Schuhpark Fascies kontra OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(T-183/08. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A jello SCHUHPARK közösségi ábrás és szóvédjegy bejelentése - Schuhpark korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A korábbi védjegy használatának bizonyítéka - A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése”)

2009/C 153/73

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Schuhpark Fascies GmbH (Warendorf, Németország) (képviselők: A. Peter és J. Braune ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Leder & Schuh AG (Graz, Ausztria) (képviselők: W. Kellenter és A. Schlaffga ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa Schuhpark Fascies GmbH és Leder & Schuh AG közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2008. március 13-i határozatának (R 1560/2006-4. sz. ügy) a hatályon kívül helyezése iránt benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Schuhpark Fascies GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 171., 2008.7.5.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/38


Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 29-i végzése — HALTE kontra Bizottság

(T-58/06. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatások - Panasz - Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset - A Bizottság mulasztást megszüntető állásfoglalása - Okafogyottság”)

2009/C 153/74

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselő: J.-L. Lesquins ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Giolito és E. Righini meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EK 232. cikk alapján annak megállapítása iránti kérelem, hogy a Bizottság — azzal, hogy a Sernam SA eladási ügyletének keretében állítólagosan nyújtott támogatás tekintetében nem indította meg az EK 88. cikk (2) bekezdés szerinti hivatalos vizsgálati eljárást, és nem hozott biztosítási intézkedéseket — megszegte a közösségi jogból eredő kötelezettségeit.

A végzés rendelkező része

1)

A kereset okafogyottá vált.

2)

Az Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) és a Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 96., 2006.4.22.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/39


Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 28-i végzése — Tailor kontra OHIM (bal oldali farzseb)

(T-282/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Bal oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset”)

2009/C 153/75

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche és F. Schiwek ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy bal oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy lajstromozására vonatkozó, 2007. május 15-i határozatával (R 669/2006-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlant elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Tom Tailor GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 235., 2007.10.6.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/39


Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 28-i végzése — Tailor kontra OHIM (jobb oldali farzseb)

(T-283/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Jobb oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset”)

2009/C 153/76

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche és F. Schiwek ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy jobb oldali farzsebet ábrázoló ábrás közösségi védjegy lajstromozására vonatkozó, 2007. május 15-i határozatával (R 668/2006-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlant elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Tom Tailor GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 235., 2007.10.6.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/39


2009. január 30-án benyújtott kereset — Al Barakaat International Foundation kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-45/09. sz. ügy)

2009/C 153/77

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: Al Barakaat International Foundation (székhelye: Spånga, Svédország) (képviselik: L. Silbersky és T. Olsson ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az 1190/2008/EK bizottsági rendeletet az Al Barakaat International Foundationt érintő részében;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az Oszáma bin Ládennel, az Al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 101. alkalommal történő módosításáról szóló, 2008. november 28-i 1190/2008/EK bizottsági rendelet (1) megsemmisítését kéri, amely előírja a felperes azon személyek és szervezetek listáján való fenntartását, akiknek a pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait a 881/2002 rendeletnek (2) megfelelően be kell fagyasztani. Az 1190/2008/EK rendeletet a C-402/05. P. és C-415/05. P. sz., Kadi és Al Barakaat International Foundation kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben 2008. szeptember 3-án hozott ítéletet (az EBHT-ban még nem tették közzé) követően fogadták el, amely megsemmisítette a korábbi listát, amelyen a felperes szerepelt.

A felperes a következő jogalapokra hivatkozik a keresete alátámasztása érdekében:

A Bizottság túllépte hatáskörét, mivel a közigazgatási eljárás szabálytalanságainak orvoslására vonatkozó kötelezettség nem biztosít számára hatáskört a szóban forgó lista módosítására vagy kiegészítésére.

A Bizottság megsértette az indokolási kötelezettségét, a gondosság elvét, a védelemhez való jogot, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot, mivel a felperesnek a listán való fenntartását igazoló indok nem határozta meg pontosan az egyrészt a felperes, másrészt az Al-Kaida hálózat, Oszáma bin Láden és a Tálibán közötti kapcsolatot.

A Bizottság megsértette a jogszabályok visszaható hatályának tilalmát, hiszen a felperesnek a listára való felvétele tíz évvel korábbi eseményeken alapszik.

A Bizottság megsértette az arányosság elvét, mivel a vitatott rendelet által előírt befagyasztási intézkedések a tulajdon tiszteletben tartásához való jogot érintő aránytalan és elfogadhatatlan sérelmet jelentenek.


(1)  HL L 322., 25. o.

(2)  Az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 139., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 1. kötet, 294. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/40


2009. április 2-án benyújtott kereset — Eliza kontra OHIM — Went Computing Consultancy Group (eliza)

(T-130/09. sz. ügy)

2009/C 153/78

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Eliza Corporation (Beverly, Egyesült Államok) (képviselő: R. Köbbing ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Hollandia)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1244/2008-4. sz. ügyben 2009. február 2-án hozott határozatát; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: Az „eliza” ábrás védjegy a 9., 37. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: Az „ELISE” közösségi szóvédjegy a 9., 16., 35. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának (helyébe lépett a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja) megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy az érintett vásárlóközönség összetévesztheti az érintett védjegyeket.


(1)  Helyébe lépett a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/40


2009. április 7-én benyújtott kereset — Muñoz Arraiza kontra OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

(T-138/09. sz. ügy)

2009/C 153/79

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Spanyolország) (képviselők: J. Grimau Muñoz és J. Villamor Muguerza ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 721/2008-2. sz. ügyben 2009. január 29-én hozott határozatát, helyt adva ezzel a 29., 30. és 35. osztály tekintetében bejelentett „RIOJAVINA” közösségi védjegy (szóvédjegy) lajstromozása iránti kérelemnek;

az Elsőfokú Bíróság rendelkezzen a költségek viseléséről.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a RIOJAVINA szóvédjegy a 29., 30. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében — 4 121 612. sz. védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: több lajstromozott védjegy, amelyek közül kiemelendő a 33. osztályba tartozó árukra vonatkozó (226 118. sz.) RIOJA közösségi ábrás védjegy és a 33. osztályba tartozó árukra vonatkozó (655 291. sz.) RIOJA nemzetközi ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) [helyébe lépett a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)] 8. cikke (1) bekezdésének téves alkalmazása.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/41


A Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz., Petrilli kontra Bizottság ügyben 2009. január 29-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2009. április 8-án benyújtott fellebbezés

(T-143/09. P. sz. ügy)

2009/C 153/80

Az eljárás nyelve francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és B. Eggers meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgium)

A fellebbező kérelmei

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz. Petrilli-ügyben 2009. január 29-én hozott ítéletét, és

az Elsőfokú Bíróság határozzon akként, hogy a felek maguk viselik a jelen eljárás és a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás során felmerült saját költségeiket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a jelen fellebbezésében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz., Petrilli kontra Bizottság ügyben 2009. január 29-én hozott ítéletét, amelyben a Közszolgálati Törvényszék megsemmisítette az érdekelt kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződése meghosszabbítása iránti kérelmének elutasításáról szóló, 2007. július 20-i bizottsági határozatot.

A Bizottság a fellebbezésének alátámasztására három jogalapot hoz fel, amelyek a következőkön alapulnak:

azon a tényen, hogy a Közszolgálati Törvényszéknek, a Bizottság szerint meg kellett volna állapítania a kereset elfogadhatatlanságát tekintettel arra, hogy a megsemmisített határozat egyáltalán nem tartalmazta az érdekelt személyes helyzetének — tényleges és alapos — felülvizsgálatát;

téves jogalkalmazáson, mivel a Közszolgálati Törvényszék úgy határozott, hogy a nem határozatlan időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél való igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i C(2004)1597/6 bizottsági határozatban (1) található hatéves szabály sérti az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek 88. cikkét;

téves jogalkalmazáson, mivel a Közszolgálati Törvényszék úgy határozott, hogy a hatéves szabály jogellenessége önmagában megalapozza a Bizottság szerződésen kívüli felelősségét anélkül, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a Bizottság ezenkívül nyilvánvalóan és súlyosan megsértette-e a szolgálati érdek megítélésére vonatkozó széles mérlegelési jogkörét azáltal, hogy az érdekelt szerződését nem hosszabbította meg.


(1)  A 2004. június 24-i 75-2004. sz. Közigazgatási Tájékoztatóban tették közzé.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/41


2009. április 9-én benyújtott kereset — Trelleborg Industrie kontra Bizottság

(T-147/09. sz. ügy)

2009/C 153/81

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Trelleborg Industrie SAS (Clermont Ferrand, Franciaország) (képviselők: J. Joshua Barrister és E. Aliende Rodríguez ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a vitatott határozat 1. cikkét annak felperesre vonatkozó részében, legalábbis annyiban, amennyiben az a felperes terhére bármilyen jogsértést állapít meg az 1999. június 21. előtti időszak vonatkozásában;

csökkentse a 2. cikkben a felperesre kiszabott bírságot a határozat nyilvánvaló hibáinak kijavításával;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39406 — „tengeri csövek”-ügy) meghozott, 2009. január 28-i C (2009) 428 végleges bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amennyiben az megállapítja az EGT tengeri cső ágazatában elkövetett egységes és folyamatos jogsértésben való részvételét, amely az ajánlati felhívások felosztására, az árak, a kvóták és az eladási feltételek rögzítésére, a piacok földrajzi alapon történő felosztására, valamint az árakra, az eladási mennyiségekre és a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó bizalmas információk cseréjére terjedt ki. Továbbá kéri a felperesekre kiszabott bírság csökkentését.

A felperes keresete alátámasztására három jogalapra hivatkozik.

Először is arra hivatkozik, hogy a Bizottság bírság kiszabására vonatkozó hatásköre az 1999. június 21-ét megelőzően elkövetett jogsértések tekintetében az 1/2003 rendelet 25. cikkének (1) bekezdése értelmében elévült; a felperes álláspontja szerint ugyanis a Bizottság nyilvánvaló ténybeli hibát vétett és tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a felperes egységes és folyamatos jogsértést követett el.

Másodszor álláspontja szerint a Bizottságnak nem fűződik jogos érdeke a jogsértés megállapításához az 1997 májusával véget ért első időszak vonatkozásában.

Harmadszor — másodlagosan — a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság jogellenesen hátrányosan megkülönböztető bánásmódban részesítette a határozat egy másik címzettjéhez képest a jogelőd társasága tevékenységéért való felelősség tekintetében, továbbá megsértette a meghallgatáshoz való jogot és az indokolási kötelezettséget.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/42


2009. április 11-én benyújtott kereset — Rintisch kontra OHIM — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

(T-152/09. sz. ügy)

2009/C 153/82

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Bernard Rintisch (Bottrop, Németország) (képviselő: A. Dreyer ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Franciaország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1661/2007-4. sz. ügyben 2009. február 3-án hozott határozatát;

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: a „PROTIACTIVE” szóvédjegy az 5., 29. és 30. osztályba tartozó áruk tekintetében — 4 843 348. sz. bejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 29. és 32. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „PROTI” német szóvédjegy; az 5., 29. és 32. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „PROTIPOWER” német ábrás védjegy; az 5., 29. és 32. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „PROTIPLUS” német szóvédjegy; az 5., 29., 30. és 32. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „PROTITOP” német kereskedelmi név; az 5. és 29. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „PROTI” közösségi szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának (jelenleg a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) a megsértése, mivel a fellebbezési tanács a felszólalást nem értékelte érdemben; a 40/94 tanácsi rendelet 74. cikke (2) bekezdésének (jelenleg a 207/2009 tanácsi rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) a megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem gyakorolta a mérlegelési jogkörét vagy legalábbis nem indokolta, hogy hogyan gyakorolta azt; hatáskörrel való visszaélés, mivel a fellebbezési tanács tévedett, amikor nem vette figyelembe a felperes által benyújtott dokumentumokat és bizonyítékokat.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/42


2009. április 15-én benyújtott kereset — Maxcom kontra OHIM — Maxdata Computer (maxcom)

(T-155/09. sz. ügy)

2009/C 153/83

A keresetlevél nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Maxcom sp. Z o.o. (Tychy, Lengyelország) (képviselő: P. Kral ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Németország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM második fellebbezési tanácsának az R 1019/2009-2. sz. ügyben 2009. január 30-án hozott, a felperesnek 2009. február 16-án kézbesített határozatát;

az Elsőfokú Bíróság a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére;

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „maxcom” ábrás védjegy a 9. és 11. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a Maxdata Computer GmbH & Co. KG.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a Németországban a 38. és 42. osztályba tartozó szolgáltatások, valamint a 9. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „max” nemzeti szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a 9. osztályba tartozó áruk tekintetében helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács elutasította a felperes fellebbezését.

Jogalapok: a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának (jelenleg a 207/2009 rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) a megsértése.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (egységes szerkezetbe foglalt változat) (HL L 78., 1. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/43


2009. április 17-én benyújtott kereset — Four Ace International kontra OHIM (skiken)

(T-156/09. sz. ügy)

2009/C 153/84

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Four Ace International Ltd (képviselő: G. Uphoff ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal negyedik fellebbezési tanácsának a 5819371. sz. közösségi védjegybejelentésre vonatkozó 2009. február 6-i határozatát (R 519/2008-4. sz. ügy) — amelyről a felperest 2009. február 11-én értesítették — és akként módosítsa, hogy a lajstromozás a következő árukra és szolgáltatásokra is kiterjedjen: 39. osztály –utazásszervezés és 41. osztály — nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek;

az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „skiken” szóvédjegy a 35., 39., 41. és 43. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést részben elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának (jelenleg a 207/2009/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának) megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik a szükséges megkülönböztető képességgel, és nem áll fenn a rendelkezésre állás követelménye.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/43


2009. április 14-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság

(T-158/09. sz. ügy)

2009/C 153/85

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Görög Köztársaság (képviselők: B. Karrá, I. Chalkías és S. Papaioannu)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg vagy módosítsa a „vállalkozások által elkövetett szabálytalanságok meghatározott tényállásai esetén az EMOGA terhére finanszírozott kiadások pénzügyi kezeléséről” szóló [nem hivatalos fordítás], 2009. február 13-i C(2009)810 megtámadott bizottsági határozatot a Görög Köztársaságra vonatkozó részében;

térítse meg a felperesnek az 1290/05 rendelet 32. cikkének (5) bekezdése értelmében visszatartott összeg 30 %-át, amennyiben nem áll fenn a (3), (4), (6)-(13) bekezdés (a (7) bekezdés kivételével) szerinti szabálytalanság, vagy ha az adós fizetésképtelen (a (2) bekezdés szerinti tényállás);

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a „vállalkozások által elkövetett szabálytalanságok meghatározott tényállásai esetén az EMOGA terhére finanszírozott kiadások pénzügyi kezeléséről” szóló, 2009. február 13-i C(2009)810 határozatában 13 348 979,02 euró összegű pénzügyi korrekciót alkalmazott a felperessel szemben, a Bizottság szerint a görög hatóságok által négy éves időszakon át tanúsított gondatlanság miatt, a szabálytalanságot megállapító első jegyzőkönyv időpontjától kezdődően azon tény okán, hogy nem kerültek behajtásra az azon 5 vállalkozásnak jogtalanul kifizetett összegek, amely vállalkozások a szőlő- és bortermelés, valamint a gyapot és egyéb ágazatban végeznek tevékenységet, továbbá azon 8 szabványosított vállalkozásnak, amelyek az olívaolaj fogyasztási támogatásának rendszerébe tartoznak.

A Görög Köztársaság első általános megsemmisítési jogalapjában azt állítja, hogy nincs érvényes jogszabályi alapja a korrekció előírásának a vizsgált tizenhárom tényállás egyikében sem, mivel a Bizottság tévesen értelmezte és alkalmazta az 1290/05 rendelet (1) 31. cikkének (1) bekezdését és 32. cikkének (8) bekezdését, amelyeket mint alkalmazandó rendelkezéseket jelölt meg. A felperes azt állítja, hogy a Bizottság nyilvánvalóan megsértette a lényeges eljárási szabályokat, és tévesen értékelte az illetékes görög hatóságok cselekményeire vonatkozó ténybeli körülményeket, továbbá, a megtámadott határozat indokolása — amely azon a téves feltételezésen alapul, hogy eredménytelenül telt el az első szabálytalanság megállapításától kezdődő négy éves határidő, és nem indult meg a behajtási eljárás vagy az érvényes behajtási eljárás — nem felel meg az EK 253. cikk követelményeinek, mivel hiányos és nem konkrét, tekintve, hogy nem tartalmazza a Görögország által a kétoldalú konzultációk és az egyeztető testület előtti eljárás során hivatkozott érvekkel szembeni ellenérveket.

Második megsemmisítési jogalapjában a felperes azt állítja, hogy a Bizottság valójában nem az 1290/05 rendelet 32. cikke (5) bekezdését és (6) bekezdésének a) és b) pontját alkalmazta, ugyanezen cikk (1) és (8) bekezdése helyett négy tényállás esetében, aminek hatására a vonatkozó kiadások a felperest terhelik ahelyett, hogy azokat az EMOGA viselte volna.

Harmadik megsemmisítési jogalapjában a felperes azt állítja, hogy az 1290/05 rendelet 32. cikkének rendelkezése, amely az első közigazgatási vagy bírósági jegyzőkönyv időpontjától számított egy éves határidőt ír elő valamennyi, a nemzeti jog által előírt, behajtásra irányuló közigazgatási vagy bírósági eljárás megindítására, kizárólag a szóban forgó rendelet hatálybalépését követően megvalósult szabálytalanságokra vonatkozik, és nem vonatkozhat az egy évtizeddel ezt megelőzően megvalósult szabálytalanságokra, amikor még egy olyan másik szabályozás volt hatályban, amely nem írt elő ezzel megegyező határidőt, hanem ésszerű határidő betartásának ellenőrzését követelte meg.

Negyedik megsemmisítési jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság azon követelése, hogy a szóban forgó összegeket a terhére rója az után, hogy tizenöt-húsz év telt el a szabálytalanság megvalósulása óta, már elévült az eljárás kivételes hosszúsága okán, ellenkező esetben sérülne a jogbiztonság elve.

Végül, ötödik megsemmisítési jogalapjában a felperes arra a körülményre hivatkozik, hogy a 3., 4., 6. és 8-13. tényállások esetében nem áll fenn szabálytalanság, továbbá bármely behajtás esetében az 1290/05/EK rendelet 31. cikkének (4) bekezdésében foglalt 24 hónapos szabályt kell alkalmazni, következésképpen az ellenőrzés eredménye közlésének időpontját 24 hónappal jóval meghaladó időszakra vonatkozó összegeknek a felperes terhére történő hárítása jogellenes, tehát semmis.


(1)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/05/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/44


2009. április 27-én benyújtott kereset — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(T-159/09. sz. ügy)

2009/C 153/86

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugália) (képviselő: A. Magalhães e Menezes ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság 2009. január 16-i azon határozatát, amely elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy engedjék el neki 41 271,09 EUR összegű behozatali vám megfizetését, illetve amely elrendelte a vonatkozó utólagos beszedést.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes 2003 szeptembere és 2005 februárja között több fagyasztott garnélarák szállítmányt hozott be Indonéziából, amelyekre a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (1) 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 236. cikke, és 239. cikkének (1) bekezdése alapján kérte a behozatali vámok elengedését.

A felperes azt állítja, hogy a Bizottság megsértette a hivatkozott rendelkezéseket, mivel: először is, nem foglalt állást a felperes által annak a behozatali vám elengedése iránti kérelmében hivatkozott valamennyi állítás tekintetében, másodszor, indokolása hiányos, megtévesztő és érthetetlen, harmadszor, tévesen értelmezte az indonéz hatóságok által vétett hibát, és végül, negyedszer, olyan tényeket tekintett bizonyítottnak, amelyeket valójában nem igazoltak, és amelyekkel kapcsolatban a bizonyítási teher azokat a hatóságokat terheli, akik az eljárás folyamán egymást követően eljártak, és nem a felperest.


(1)  HL L 97., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/44


2009. április 21-én benyújtott kereset — Ilink Kommunikationssysteme kontra OHIM (ilink)

(T-161/09. sz. ügy)

2009/C 153/87

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berlin, Németország) (képviselő: B. Schütze ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal R 1849/2007-4. sz. fellebbezési ügyben 2009. február 5-én hozott megtámadott határozatát, és

az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A 9., 16., 38. és 42. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „ilink” szóvédjegy.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának (jelenleg a 207/2009/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontja) megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik a szükséges megkülönböztető képességgel, és nem áll fenn a rendelkezésre állás követelménye.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.).


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/44


2009. április 3-án benyújtott kereset — Kitou kontra Európai adatvédelmi biztos

(T-164/09. sz. ügy)

2009/C 153/88

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Erasmia Kitou (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai adatvédelmi biztos

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg az 1049/2001/EK rendelet alkalmazhatatlanságát;

másodlagosan állapítsa meg az 1049/2001/EK és a 45/2001/EK rendeletek együttes alkalmazása során elkövetett téves jogalkalmazást;

ebből következően semmisítse meg az Európai adatvédelmi biztos 2008-0600 számú határozatát;

állapítsa meg, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem nem felelt meg a 45/2001 rendeletben előírt feltételeknek;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az Európai adatvédelmi biztos azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben ez utóbbi megállapította, hogy a nemzeti bíróság előtt zajló eljárásban a felperesnek az Európai Közösségek Bizottságánál való előmenetelére vonatkozó bizonyos adatok közlése nem ellentétes a 45/2001 (1) és az 1049/2001 (2) rendelet rendelkezéseivel.

Keresetének alátámasztására a felperes azzal érvel, hogy:

a megtámadott határozat megalapozatlan, mivel az 1049/2001 rendeleten alapszik, amely a jelen esetben nem alkalmazható, ugyanis a dokumentumokhoz való hozzáférés nem az 1049/2001 rendelet értelmében vett dokumentumra, hanem kizárólag valamely személyes adatra vonatkozik;

még ha feltételezzük is, hogy az 1049/2001 és a 45/2001 rendeletet együttesen kell alkalmazni a jelen esetben, az alperes azokat tévesen alkalmazta, amikor úgy vélte, hogy a 45/2001 rendeletben a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan előírt feltételek csak akkor alkalmazhatóak, ha az 1049/2001 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt kivételt alkalmazni kellett;

az alperes figyelmen kívül hagyta a 45/2001 rendelet rendelkezéseit, amennyiben a hozzáférés iránti kérelem nem dokumentumra vonatkozott és a 45/2001 rendelet 5. cikkében előírt, a személyes adatok feldolgozása jogszerűségi feltételeinek egyikén sem alapszik.


(1)  A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.)

(2)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/45


2009. április 24-én benyújtott kereset — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener és Shanghai Prime Machinery kontra Tanács

(T-170/09. sz. ügy)

2009/C 153/89

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Sanghaj, Kína) és Shanghai Prime Machinery (Sanghaj, Kína) (képviselők: K. Adamantopoulos és Y. Melin ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendeletet (HL L 29., 1. o.), mivel:

az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (HL 1996. L 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 45. o.) 2. cikke (7) bekezdése c) alpontja rendelkezéseit megsértve nem tartották tiszteletben a piacgazdasági elbánásra vonatkozó megállapítások közzétételére rendelkezésre álló három hónapos határidőt;

a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontja első franciabekezdésének első részét megsértve indokolatlanul utasították el a felperesek piacgazdasági elbánás iránti kérelmét;

a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontja második franciabekezdésének második részét megsértve indokolatlanul utasították el a felperesek piacgazdasági elbánás iránti kérelmét;

a 91/2009 rendeletet megállapításai a közösségi jogrend által a közigazgatási eljárásokban biztosított, minden egyes eset valamennyi releváns tényezőjére kiterjedő, gondos és pártatlan vizsgálati kötelezettséget megsértve, elégtelen információn alapulnak;

a 91/2009 rendelet a közösségi jog általános elveivel, különösen a gondos ügyintézés elvével összeegyeztethetetlen módon hárítja a bizonyítási terhet a piacgazdasági elbánásért folyamodó exportáló gyártókra;

a 91/2009 rendelet az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97 tanácsi rendelet (HL L 288., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 78. o.) 1. cikkének (1) és (2) bekezdését, 2. cikkét, 3. cikkének (1) bekezdését, 5. cikkét, 6. cikkét, 8. cikkét, 10. cikkének (1) bekezdését, 11. cikkét és 15. cikkét megsértve használja a támogatások kiegyenlítésére a piacgazdasági elbánás elutasítását;

a 91/2009 rendelet, a 384/96 rendelet 2. cikkének (10) bekezdését megsértve, elmulasztja az árak összehasonlíthatóságát kimutatottan befolyásoló eltérés kiigazítását;

a 91/2009 rendelet az EK 253. cikket megsértve nem indokolja a piacgazdasági elbánás elutasításának helybenhagyását;

a 91/2009 rendelet megállapításai a felperesek védelemhez való alapvető jogát megsértő olyan eljáráson alapulnak, amely megakadályozza, hogy a felperesek ténylegesen vitathassák a vámok kiszámításához és a vizsgálat eredményéhez vezető nélkülözhetetlen megállapításokat; valamint

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a következő jogalapokra hivatkozva kérik a vitatott rendelet megsemmisítését:

A felperesek első jogalapjuk keretében előadják, hogy a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának második franciabekezdése sérült, amikor a piacgazdasági elbánásról szóló határozatot az e cikkben meghatározott három hónapos határidő leteltét követően, és csak azután tették közzé, hogy a Bizottság már rendelkezett a felperes dömpingkülönbözetének kiszámításához szükséges minden információval.

A felperesek második jogalapjuk keretében előadják, hogy a vitatott rendelet sérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának első franciabekezdését, mivel annak ellenére utasította el a felperesek piacgazdasági elbánás iránti kérelmét, hogy ez utóbbiak bizonyították, hogy üzleti döntéseiket kizárólag a piaci jelzéseket figyelembe véve hozzák, bármilyen állami beavatkozás nélkül. A felperesek szerint a vitatott rendelet nem azonosított a vizsgálati időszakot megelőző, az alatti vagy azt követő állami beavatkozásra utaló egyetlen tényezőt sem. A felrepesek ezenkívül harmadik jogalapjuk keretében előadják, hogy a vitatott rendelet sérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának első franciabekezdését, mivel azután utasította el a felperesek piacgazdasági elbánás iránti kérelmét, hogy azok eleget tettek bizonyítási kötelezettségüknek, és bizonyították, hogy a legfőbb nyersanyagaik költségei piaci értékeket tükröznek.

A felperesek negyedik jogalapjuk keretében előadják, hogy a tényállást nem vizsgálták meg gondosan és pártatlanul. Pontosabban elégtelen információn alapult azon következtetés, hogy a kínai nyersanyagárak a támogatások következtében torzítottak voltak, ami azon megállapítás alapjául szolgált, hogy a felperesek a nyersanyagot nem piaci értéken vásárolták, és a Bizottság nem értékelte gondosan a kínai acéliparra vonatkozó bizonyítékokat.

A felperesek ötödik jogalapjuk keretében előadják, hogy a vitatott rendelet sérti a közösségi jog általános elveit, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában is megfogalmazott gondos ügyintézés elvét, mivel ésszerűtlen bizonyítási terhet hárított rájuk a piacgazdasági feltételek érvényesülésének bizonyítása érdekében, ahogy azt a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja előírja.

A felperesek hatodik jogalapjuk keretében előadják, hogy a vitatott rendelet sérti a 2026/97 rendeletet, mivel az a piacgazdasági elbánás elutasítását állítólag támogatások kiegyenlítésére alkalmazta az antidömping vizsgálatban, amihez csak a 2026/97 rendelet szerint, a megfelelő vizsgálat lefolytatásával lehetne folyamodni.

A felperesek nyolcadik jogalapjuk keretében azzal érvelnek, hogy nincs jogalap a rendes értékhez való kiigazítás megtagadásához azzal az indokkal, hogy a nyersanyagárak torzítottak, ellentétben a 384/96 rendelet 2. cikke (10) bekezdésének k) pontja szerinti kiigazítás iránti felperesi kérelem elutasítása érdekében az EU intézménye által megfogalmazott indokokkal.

A felperesek a kilencedik jogalapjuk keretében azt állítják, hogy a végleges intézkedések alkalmazását javasló végleges tájékoztatóban a Bizottság egyszerűen átfogalmazta és megismételte a piacgazdasági elbánásról szóló végleges tájékoztatóban használt ugyanazon érvelést, anélkül hogy megvizsgálta volna az előterjesztett bizonyítékokat, és megindokolta volna az elutasítást. Ezenkívül a felperesek azt állítják, hogy a vitatott rendelet egyáltalán nem indokolja a felperesek által előterjesztett bizonyíték elutasításának a megerősítését.

Végül utolsó jogalapjuk keretében a felperesek előadják, hogy a védelemhez való joguk is sérült, mivel nem tették lehetővé számukra a rendes érték és a dömpingkülönbözet kiszámítására vonatkozó alapvető információkhoz való hozzáférést.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/46


2009. április 24-én benyújtott kereset — Gem-Year és Jinn-Well Auto-Parts kontra Tanács

(T-172/09. sz. ügy)

2009/C 153/90

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Gem-Year Industry Co. Ltd és Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (képviselők: K. Adamantopoulos és Y. Melin ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendeletet, mivel:

91/2009 rendeletben a Tanács a 384/96 rendelet 5. cikkének (1) és (4) bekezdését megsértve nyilvánvaló hibát vétett a tények értékelésében azért, hogy úgy határozzon, hogy a panaszt tevő közösségi gyártók jogosultak voltak panaszt indítani;

a 91/2009 rendelet megsértette a 384/96 rendelet 1. cikkének (1), (2) és (4) bekezdését, 2. cikkének (8) bekezdését, valamint az 5. cikkének (2) és (10) bekezdését, mivel több különböző termékre vet ki dömpingellenes vámot;

a 91/2009 rendelet megsértette a 384/96 rendelet 3. cikkének (3) és (4) bekezdését, mivel az ügy tényeinek értékelésében vétett nyilvánvaló hiba következtében azt állapította meg, hogy a közösségi gazdasági ágazatot jelentős kár érte;

a 91/2009 rendelet a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontja első franciabekezdésének második részét megsértve indokolatlanul utasítja el a kínai exportáló gyártók piacgazdasági elbánás iránti igényeit;

a 91/2009 rendelet sérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének — a WTO-megállapodásnak megfelelően értelmezett — c) pontját és a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (15) bekezdését, mivel más ágazatra jellemző helyzet alapján utasította el a kötőelem-iparban tevékenykedő gyártók piacgazdasági elbánás iránti kérelmét;

a 91/2009 rendeletet megállapításai a közösségi jogrend által a közigazgatási eljárásokban biztosított, minden egyes eset valamennyi releváns tényezőjére kiterjedő, gondos és pártatlan vizsgálati kötelezettséget megsértve, elégtelen információn alapulnak;

a 91/2009 rendelet, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97 tanácsi rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdését, 2. cikkét, 3. cikkének (1) bekezdését, 5. cikkét, 6. cikkét, 8. cikkét, 10. cikkének (1) bekezdését, 11. cikkét és 15. cikkét megsértve használja a támogatások kiegyenlítésére a piacgazdasági elbánás elutasítását;

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek keresetükkel a következő jogalapokra hivatkozva kérik a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet (1) megsemmisítését:

A felperesek előadják, hogy a Tanács nyilvánvaló hibát vétett az ügy tényeinek értékelésében azért, hogy úgy határozzon, hogy a panaszt tevők jogosultak voltak panaszt előterjeszteni a 384/96 rendelet (2) 5. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján, mivel állítólag figyelembe kellett volna vennie a teljes közösségi termelés kiszámítására általa használt statisztikák hibahatárát, és ennek megfelelően kellett volna kiigazítania e számadatot. Ezenkívül a felperesek azt állítják, hogy a vitatott határozat sérti a 384/96 rendelet 1. cikkének (1), (2) és (4) bekezdését, 2. cikkének (8) bekezdését, valamint az 5. cikkének (2) és (10) bekezdését, mivel több különböző termékre vet ki dömpingellenes vámot, miközben a dömpingellenes vizsgálat csak egyetlen egy termékre terjedhet ki. A felperesek előadják továbbá, hogy a Tanács nyilvánvaló hibát vétett az ügy tényállásának értékelésében, és megsértette a 384/96 rendelet 3. cikkének (3) és (4) bekezdését, amikor a vitatott rendelet (161) preambulumbekezdésében azt állapította meg, hogy a közösségi gazdasági ágazatot jelentős kár érte, miközben ez a megállapítás kizárólag egy negatív kármutatón, egy ellentmondó állításon és több, feltételezéseken nyugvó értékelés alapszik.

A felperesek azt is előadják, hogy a vitatott rendelet megsérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontja első franciabekezdésének második részét, mivel azon az alapon utasítja el kínai exportáló gyártók piacgazdasági elbánás iránti kérelmét, hogy a legfőbb nyersanyagaik költsége nem tükrözött nemzetközi, nem torzított piaci értékeket, noha e rendelkezés mindössze annak bizonyítását követeli meg a piacgazdasági elbánást kérelmező vállalatoktól, hogy a legfőbb nyersanyagukat piaci értéken szerzik be.

Ezenkívül a felperesek előadják, hogy a vitatott rendelet megsérti a 384/96 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének — a WTO-megállapodásnak megfelelően értelmezett — c) pontját és a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (15) bekezdését, amennyiben az más ágazatra jellemző helyzet alapján utasította el a kötőelem-iparban tevékenykedő gyártók piacgazdasági elbánás iránti kérelmét. A felperesek azt állítják továbbá, hogy a vitatott rendeletet megállapításai, a közösségi jogrend által a közigazgatási eljárásokban biztosított, minden egyes eset valamennyi releváns tényezőjére kiterjedő, gondos és pártatlan vizsgálati kötelezettséget megsértve, elégtelen információn alapulnak.

Végül a felperesek azt állítják, hogy a vitatott rendelet sérti a 2026/97 rendelet (3) 1. cikkének (1) és (2) bekezdését, 2. cikkét, valamint 3. cikkének (1) bekezdését, mivel nem állapította meg, hogy a dömpingellenes vizsgálat alatt bizonyítottan létező támogatások az e cikkekben meghatározott támogatásoknak minősülnek-e; más szóval a pénzügyi hozzájárulás megvalósult, egyedi volt, előnyt biztosított, és ennek következtében a közösségi gazdasági ágazatot kár érte. A felperesek szerint ehhez hasonlóan a Bizottság soha nem vizsgálta meg a 2026/97 rendelet 8. cikkének megfelelően a kárt, vagy számolta ki a kedvezményezettnek juttatott előnyt, amint azt az említett rendelet 5. és 6. cikke előírja. A felperesek továbbá előadják, hogy a Bizottság nem követte a 10. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikkben előírt eljárásokat, és nem határozta meg tényszerűen a kiegyenlíthető támogatások és az ezek által okozott kár fennállását, ahogy azt a 2026/97 rendelet 15. cikke előírja, valamint a Bizottság a támogatások kiegyenlítésére használja a piacgazdasági elbánás elutasítását.


(1)  HL L 29., 1. o.

(2)  A 2005. december 17-i 2117/2005/EK tanácsi rendelettel (HL 2005. L 340., 17. o.) módosított, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (HL L 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. kötet, 45. o.)

(3)  Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendelet (HL L 288.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet 10. kötet 78. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/48


2009. április 27-én benyújtott kereset — Complejo Agrícola kontra Bizottság

(T-174/09. sz. ügy)

2009/C 153/91

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Complejo Agrícola (Madrid, Spanyolország) (képviselők: A. Menéndez Menéndez ügyvéd és Yanguas Montero ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa jelen keresetet elfogadhatónak;

az Elsőfokú Bíróság részben semmisítse meg a 2008. december 12-i 2009/95/EK bizottsági határozat (1) 1. cikkét, összefüggésben az 1. mellékletével, az „Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz” (kód: ES6120015) (a továbbiakban: Acebuchales KJT) közösségi jelentőségű természeti területként való kiválasztásával kapcsolatban, és állítsa vissza teljes egészében a Complejo Agrícola tulajdonjogának gyakorlását a gazdaság azon területén, amely nem rendelkezik a közösségi jelentőségű természeti területként (a továbbiakban: KJT) való kiválasztáshoz szükséges ökológiai értékkel;

az Elsőfokú Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen eljárás során megtámadott határozat a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, második alkalommal frissített jegyzéket hagyja jóvá a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (2) 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően. A kiválasztott és a megtámadott határozatban szereplő KJT-k között szerepel a 26 475, 31 hektár területű Acebuchales KJT, amelynek koordinátái az alábbiak: W 5° 57′ 4″ — földrajzi hosszúság és N 36° 24′ 2″ — földrajzi szélesség.

A megtámadott határozat értelmében a felperes tulajdonában lévő gazdaság (a továbbiakban: gazdaság) területéből 1 759 hektárt az Acebuchales KJT-be foglaltak. Az Acebuchales KJT kiválasztása óta e földterület tekintetében automatikusan a 92/43 irányelv 6. cikke (2), (3) és (4) bekezdésében előírt, védelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak. E jogszabályok korlátozzák a felperes gazdasága Acebuchales KJT-be foglalt része vonatkozásában a használati és haszonélvezeti jogokat.

A felperes kérelmei alátámasztásául az alábbiakra hivatkozik:

az Acebuchales KJT kiterjedésének meghatározása során a Bizottság, a felperes gazdasága tekintetében, visszaélést valósított meg a 92/43 irányelv I., II. és III. mellékletében foglalt szempontok helytelen alkalmazása folytán;

Amint azt bizonyítja az Istmo ’94 környezetvédelmi tanácsadó társaság által készített környezeti jelentés, az Acebuchales KJT által érintett gazdaság 1 759 hektárjából 877 hektár nem teljesíti a 92/43 irányelv által a KJT részeként való elismeréshez előírt ökológiai feltételeket. A 92/43 irányelv III. mellékletében foglalt szempontok Bizottság általi helytelen alkalmazása azt eredményezi, hogy a felperes tulajdonát képező, ökológiai értékkel nem rendelkező területek nagy részét KJT-nek nyilvánították, ami egyebekben a közösségi jogban érvényesülő arányosság elvének és jogszerűség elvének megsértését feltételezi;

ebből az következik, hogy a felperes gazdasága Acebuchales KJT által érintett, ökológiai értékkel nem rendelkező területeinek tulajdonjogához kapcsolódó használatát és haszonélvezetét indokolatlanul és aránytalanul korlátozták;

a felperesnek nem állt módjában részt venni az Acebuchales KJT kiválasztási eljárásában, sőt arról egyáltalán nem tájékoztatták a megtámadott határozat közzétételét megelőzően, ami sérti a meghallgatáshoz való jogára és a jogbiztonságra vonatkozó elveket.


(1)  A 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, második alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról szóló, 2008. december 12-i bizottsági határozat (az értesítés a C(2008) 8049. számú dokumentummal történt) (HL L 43., 393. o.)

(2)  HL L 59., 63. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/48


2009. május 6-án benyújtott kereset — Government of Gibraltar kontra Bizottság

(T-176/09. sz. ügy)

2009/C 153/92

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Government of Gibraltar (képviselők: D. Vaughan QC és M. Llamas barrister)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2009/95/EK határozatot annyiban, amennyiben az az ES6120032 kódjelű területet kiterjeszti a gibraltári brit felségvizekre (az UKGIB0002 kódjelű területen belüli és kívüli területek), illetve nyílt tengeri területekre;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a felperesnek az e keresettel kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek és kiadásainak költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresettel a felperes a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, második alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról szóló, 2008. december 12-i 2009/95/EK bizottsági határozat (az értesítés a C(2008) 8049. sz. dokumentummal történt) (1) részbeni megsemmisítését kéri, amennyiben az úgy határozza meg az ES6120032 kódjelű „Estrecho oriental” elnevezésű területet, hogy az magában foglalja a gibraltári brit felségvizeket (az UKGIB0002 kódjelű területen belüli és kívüli területeket), illetve nyílt tengeri területeket.

A felperes kereseti kérelmei alátámasztására a következő jogalapokra hivatkozik.

Először is azt állítja, hogy a vitatott határozat sérti az EK-Szerződést, mert:

a Bizottság nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a jogot, amikor az EK 299. cikk megsértésével az egyik tagállamhoz tartozó területet, a gibraltári brit felségvizeket egy másik tagállam, Spanyolország részeként határozta meg;

a határozatot egyfelől a 92/43/EGK irányelv (2) 3. cikke (2) bekezdésének és 4. cikke (1) bekezdésének megsértésével, illetve ezen irányelv rendszerének nyilvánvaló megsértésével fogadták el, mivel a határozat „közösségi jelentőségű területté” nyilvánítja az ES6120032 kódjelű terület nagy részét, amely nem Spanyolország, hanem egy másik tagállam területéhez tartozik, másfelől ugyanezen irányelv 2. cikkének nyilvánvaló megsértésével fogadták el az érintett nyílt tengeri területek vonatkozásában is, mivel azok nem részei a tagállamok európai területének, illetve rájuk semmilyen formában nem terjed ki és nem is terjedhet ki Spanyolország joghatósága vagy szuverenitása;

a határozat téves jogalkalmazás eredménye azért is, mert „közösségi jelentőségű területté” nyilvánít és a 92/43/EGK irányelv szerinti kötelezettségekkel terhel olyan területeket, amelyeket illetően átfedés van a Spanyolország szuverenitása alatt álló ES6120032 kódjelű terület és az Egyesült Királyság szuverenitása alatt álló UKGIB0002 kódjelű terület között, és így két különböző jogi, büntetőügyi, igazgatási és ellenőrzési rendszert kellene alkalmazni ugyanazon a természeti területen;

a határozatot az EK 300. cikk (7) bekezdésének, az Egyesült Nemzetek 1982-es Tengerjogi egyezménye (UNICLOS) XII. része rendelkezéseinek, a Földközi-tenger védelméről szóló 1976. évi barcelonai egyezménynek, valamint ez utóbbi egyezmény 1995. évi jegyzőkönyvének megsértésével fogadták el, mivel arra kötelezi Spanyolországot, hogy a gibraltári brit felségvizeknek az ES6120032 kódjelű terület részévé nyilvánított területein ugyanazoknak a környezetvédelmi követelményeknek feleljen meg, mint amelyeknek ugyanezen a területen az Egyesült Királyságnak/Gibraltárnak meg kell felelnie.

Másodszor a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozat nyilvánvalóan ténybeli tévedésen alapul, amelynek következtében a Bizottság nem megfelelően alkalmazta a jogot és megsértette az EK-Szerződést, mivel a határozat téves és félrevezető adatokon alapul.

Harmadszor a felperes szerint a vitatott határozatot a jogbiztonság elvének megsértésével fogadták el, mivel a területek „átfedést” jelentő meghatározásának automatikusan az a hatása, hogy két jogrendszert (a 92/43/EGK irányelvet átültető gibraltári és spanyol szabályozást) kell ugyanarra a területre ugyanabból a célból alkalmazni.

Másodlagosan a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozatot az UNICLOS 2., 3. és 89. cikkében, valamint a 137. cikke (1) bekezdésében szereplő, és nemzetközi szokásjognak minősülő elvek megsértésével fogadták el. Harmadlagosan azt állítja, hogy a határozat — mivel úgy határozza meg az ES6120032 kódjelű területet, hogy az magában foglal gibraltári brit felségvizeket — sérti azt a nemzetközi szokásjogi elvet, amely szerint a parti tenger a parttól legalább három tengeri mérföld távolságra terjed.


(1)  HL 2009. L 43., 393. o.

(2)  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/49


2009. május 11-én benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(T-183/09. sz. ügy)

2009/C 153/93

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgium) (képviselők: L. De Brouwer, E. Cornu és O. Klimis ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Club de Golf Peralada, SA (Barcelona, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1231/2005-4. és R 1250/2005-4. sz. egyesített ügyekben 2009. március 2-án hozott határozatát; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

Az érintett közösségi védjegy: A „WINE SPA” szóvédjegy a 3., 5., 16., 24., 25. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „SPA” védjegy számos nemzeti, nemzetközi és közösségi lajstromozása a 3., 32. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában; a „LES THERMES DE SPA” védjegy Benelux államokbeli és nemzetközi lajstromozása a 3. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában; a „SPA MONOPOLE S.A. SPA” védjegy németországi lajstromozása a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme”, Begliumban védett cégnév; a „Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgium” Belgiumban védett kereskedelmi név.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály részben helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács részben hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát, és a felszólalást teljes egészében elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet (1) 75. cikke második mondatának, és 76. cikke (1) bekezdése második mondatának megsértése, mivel a fellebbezési tanács határozatának meghozatalára a tisztességes meghallgatáshoz való jog biztosítására vonatkozó elvnek, valamint a kontradiktórius eljárás elvének megsértésével került sor; a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács a korábbi „SPA” védjegy megkülönböztető képességének értékelését téves és nem bizonyított tényezőkre alapozta, és nem vizsgálta az érintett védjegyek között azon áruk vonatkozásában fennálló hasonlóságot, amelyekre vonatkozóan lajtromozták, illetve bejelentették őket. Végül a fellebbezési tanács nem vizsgálta meg, hogy az érintett közösségi védjegy használata alkalmas-e arra, hogy korábbi „SPA” védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét tisztességtelenül kihasználja, vagy sértse, és ezzel megsértette a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikkének (5) bekezdését.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Roche kontra Tanács és Bizottság

(T-142/94. és T-143/94. sz. egyesített ügyek) (1)

2009/C 153/94

Az eljárás nyelve: angol

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 174., 1994.6.25.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 8-i végzése — Opus Arte UK kontra OHIM — Arte (OPUS ARTE)

(T-170/07. sz. ügy) (1)

2009/C 153/95

Az eljárás nyelve: angol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 170., 2007.7.21.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Bizottság kontra Eurgit és Cirese

(T-470/08. sz. ügy) (1)

2009/C 153/96

Az eljárás nyelve: olasz

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 327., 2008.12.20.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 4-i végzése — Rundpack kontra OHIM (Műanyagpohár ábrázolása)

(T-503/08. sz. ügy) (1)

2009/C 153/97

Az eljárás nyelve: német

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 44., 2009.2.21.


Közszolgálati Törvényszék

4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/51


2009. március 27-én benyújtott kereset — B kontra Parlament

(F-26/09. sz. ügy)

2009/C 153/98

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: B (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A Parlament arra történő kötelezése, hogy fizessen meg a felperesnek 12 000 euró összeget azon károk megtérítése jogcímén, amelyek a felperest egyrészt a vele szemben alkalmazott lelki és szakmai zaklatás folytán, másrészt pedig a független szerv által lefolytatott belső adminisztratív vizsgálat hiánya következtében érték

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Parlamentet, hogy fizessen meg a felperesnek 12 000 euró összeget azon károk (nem vagyoni kár, a felperes politikai jóhírnevében és szakmai előmenetelében bekövetkezett sérelem, valamint a felperes emberi méltóságában és egészségében bekövetkezett sérelem) megtérítése jogcímén, amelyek a felperest egyrészt a Parlamentben teljesített szolgálati időszaka során vele szemben alkalmazott lelki és szakmai zaklatás folytán, másrészt pedig a független szerv által lefolytatott belső adminisztratív vizsgálat hiánya következtében érték;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/51


2009. április 7-én benyújtott kereset — Časta kontra Bizottság

(F-40/09. sz. ügy)

2009/C 153/99

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Radek Časta (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Tahotná ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészről az EPSO azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely a magasabb vezetői állásban szerzett 3 éves tapasztalatra vonatkozó feltétel nem teljesítése miatt megtagadta a felperestől a EPSO/AD/107/07-LAW nyílt versenyvizsga szóbeli vizsgájára való bocsátást. Másrészről a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén az alperes bizonyos összeg fizetésére való kötelezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. december 22-i R/45715/08. sz. határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén fizessen a felperesnek 20 000 eurót kitevő összeget, 2008. június 9-től az ítélet jogerőssé válását követő 15. napig számítandó késedelmi kamatokkal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/51


2009. április 24-én benyújtott kereset — Lebedef-Caponi kontra Bizottság

(F-45/09. sz. ügy)

2009/C 153/100

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2007-es évre vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2007. január 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.


4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/52


2009. május 7-én benyújtott kereset — Fries Guggenheim kontra CEDEFOP

(F-47/09. sz. ügy)

2009/C 153/101

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgium) (képviselő: L. Lucas ügyvéd)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP)

A jogvita tárgya és leírása

A CEDEFOP azon határozatának megsemmisítése, amelyben nem újította meg a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződését, valamint visszahelyezés hiányában az alperes arra való kötelezése, hogy fizessen kártérítést a felperes ért nem vagyoni károkért.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a CEDEFOP 2008. július 7-i azon határozatát, amely nem újította meg a felperes szerződését és megerősítette annak 2008. október 15-i lejártát;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a CEDFOP 2008. július 18-i határozatát, amely a felperes 2008. július 9-i levelét és a személyi állomány képviselőivel folytatott 2008. július 17-i megbeszélést követően jóváhagyta az első határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a CEDEFOP-ot arra, hogy visszahelyezés hiányában fizessen a felperesnek a Közszolgálati Törvényszék által megállapítandó összegű kártérítést a felperest ért nem vagyoni károkért;

a Közszolgálati Törvényszék tegye lehetővé a felperes számára, hogy amennyiben azt szükségesnek tartja, számszerűsíthesse az előmenetelét ért kárt és visszahelyezés hiányában kötelezze a CEDEFOP-ot, e károk megtérítésén túlmenően, a Közszolgálati Törvényszék által megállapítandó összegű kártérítés megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a CEDEFOP-ot kötelezze a költségek viselésére.


Helyesbítések

4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/53


Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-126/09. sz. ügyben

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 129., 2009. június 6., 18. o. )

2009/C 153/102

A T-126/09. sz. Olaszország kontra Bizottság és EPSO ügyben a Hivatalos Lapban megjelent közlemény szövege helyesen a következő:

„2009. március 24-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság és EPSO

(T-126/09. sz. ügy)

2009/C 129/31

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Olasz Köztársaság (képviselő: P. Gentili avvocato dello Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága és az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a közegészségügy területén 35 (AD 5) bolgár, ciprusi, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák, vagy szlovén állampolgárságú tisztviselőből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/144/09. sz. általános versenyvizsga kiírását, az élelmiszerbiztonság területén (szakpolitika és jogalkotás) 40 (AD 5) bolgár, ciprusi, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák, vagy szlovén állampolgárságú tisztviselőből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/145/09. sz. általános versenyvizsga kiírását, és az élelmiszerbiztonság területén (audit, felülvizsgálat és értékelés) 55 (AD 5) bolgár, ciprusi, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák, vagy szlovén állampolgárságú tisztviselőből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/146/09. sz. általános versenyvizsga kiírását a közegészségügy területéhez kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-166/07. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.”