ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 25E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
1. februar 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2005/C 025E/1

Skupno stališče (ES) št. 1/2005 z dne 19. julija 2004, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/ES

1

2005/C 025E/2

Skupno stališče (ES) št. 2/2005 z dne 24. septembra 2004, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi

19

2005/C 025E/3

Skupno stališče (ES) št. 3/2005 z dne 7. oktobra 2004, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi sankcij za kršitve

29

2005/C 025E/4

Skupno stališče (ES) št. 4/2005 z dne 21. oktobra 2004, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1419/1999/ES o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropska prestolnica kulture za leta 2005 do 2019

41

2005/C 025E/5

Skupno stališče (ES) št. 5/2005 z dne 12. novembra 2004, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina

44


SL