28.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 116/15


Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2018/C 116/04)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

22 704 500

–96 250

22 608 250

 

2. sadaļa – Kopā

22 704 500

–96 250

22 608 250

3

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI

3 0

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI

p.m.

 

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

4

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

4 0

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

p.m.

 

p.m.

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

244 000

244 000

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

244 000

244 000

 

KOPSUMMA

22 704 500

147 750

22 852 250

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2017. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

11 207 500

–96 250

11 111 250

1 2

AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

193 000

 

193 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

80 000

 

80 000

1 4

JURIDISKIE, MEDICĪNAS UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI

305 000

 

305 000

1 5

MOBILITĀTE, CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

400 000

 

400 000

1 6

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

881 000

 

881 000

1 7

REPREZENTĀCIJA

3 000

 

3 000

1 9

1. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

p.m.

 

p.m.

 

1. sadaļa – Kopā

13 069 500

–96 250

12 973 250

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 144 000

244 000

1 388 000

2 1

INFORMĀTIKA

764 000

 

764 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

25 000

 

25 000

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

46 000

 

46 000

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

126 000

 

126 000

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

11 000

 

11 000

2 6

PĒTĪJUMI, APSEKOJUMI UN KONSULTĀCIJAS

20 000

 

20 000

2 9

2. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

p.m.

 

p.m.

 

2. sadaļa – Kopā

2 136 000

244 000

2 380 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 2

BRĪVĪBAS

1 607 000

 

1 607 000

3 3

VIENLĪDZĪBA

2 880 000

 

2 880 000

3 6

TIESISKUMS

277 000

 

277 000

3 7

HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

2 080 000

 

2 080 000

3 8

AĢENTŪRAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN KONSULTĀCIJU MEHĀNISMI

500 000

 

500 000

3 9

3. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

155 000

 

155 000

 

3. sadaļa – Kopā

7 499 000

 

7 499 000

 

KOPSUMMA

22 704 500

147 750

22 852 250