30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/40


Rettens dom af 11. juli 2019 — Air France mod Kommissionen

(Sag T-894/16) (1)

(Annullationssøgsmål - statsstøtte - foranstaltninger, som Frankrig har iværksat til fordel for lufthavnen Marseille Provence og de luftfartsselskaber, som benytter lufthavnen - afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked - investeringsstøtte - differentierede lufthavnsafgifter for henholdsvis nationale og internationale flyvninger - lavere lufthavnsafgifter for at tiltrække flyvninger til den nye terminal Marseille Provence 2 - ikke individuelt berørt - væsentlig påvirkning af den konkurrencemæssige stilling - afvisning)

(2019/C 328/43)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Société Air France (Tremblay-en-Frankrig, Frankrig) (ved advokat R. Sermier)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved S. Noë, C. Giolito og C. Georgieva-Kecsmar, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Aéroport Marseille Provence SA (Marignane, Frankrig) (ved advokat A. Lepièce), Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd (Dublin, Irland) og Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (ved advokaterne E. Vahida og I.-G. Metaxas-Maranghidis)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1698 af 20. februar 2014 om de foranstaltninger, SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07), som Frankrig har iværksat til fordel for lufthavnen Marseille Provence og de luftfartsselskaber, som benytter lufthavnen (EUT 2016, L 260, s. 1).

Konklusion

1)

Søgsmålet afvises.

2)

Société Air France bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

3)

Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd og Aéroport Marseille Provence SA bærer hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 46 af 13.2.2017.