13.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 118/4


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 12. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Zadeva C-349/13) (1)

((Predhodno odločanje - Trošarine - Direktivi 92/12/EGS in 2008/118/ES - Področje uporabe - Mineralna olja in energenti - Mazalna olja, ki se ne uporabljajo za svoj prvotni namen, ampak kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje - Izključitev - Trošarina, ki se pobira na porabo energentov in ki jo je določila država članica v skladu s pravili iz ureditve usklajene trošarine - Pojem „formalnosti, povezane s prestopom meje“ - Člen 110 PDEU - Krajši rok za plačilo v določenih primerih za nakupe znotraj Skupnosti kot za proizvode pridobljene na nacionalnem trgu))

(2015/C 118/06)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Minister Finansów

Tožena stranka: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Izrek

Člen 3(3) Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov in člen 1(3) Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12 je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se glede proizvodov, ki ne spadajo na področje uporabe teh direktiv, kakršna so mazalna olja, ki se ne uporabljajo za svoj prvotni namen, ampak kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje, določi davek, ki je urejen z enakimi pravili, kot so tista iz ureditve usklajene trošarine, na katero se nanašata navedeni direktivi, če to, da se v zvezi z zadevnimi proizvodi pobira ta davek, pri trgovanju med državami članicami ne povzroči formalnosti, povezanih s prestopom meje.


(1)  UL C 274, 21.9.2013.