13.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 118/4


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 februarie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Cauza C-349/13) (1)

((Trimitere preliminară - Accize - Directivele 92/12/CEE și 2008/118/CE - Domeniu de aplicare - Uleiuri minerale și produse energetice - Uleiuri lubrifiante utilizate în alte scopuri decât drept carburant sau combustibil de încălzire - Excludere - Accize aplicate pentru consumul de produse energetice, impuse de un stat membru în conformitate cu normele proprii regimului accizelor armonizate - Noțiunea „formalități legate de trecerea frontierei” - Articolul 110 TFUE - Termen de plată mai scurt în anumite cazuri pentru achizițiile intracomunitare decât pentru produsele achiziționate pe piața națională))

(2015/C 118/06)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Reclamant: Minister Finansów

Pârâtă: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Dispozitivul

Articolul 3 alineatul (3) din Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse și articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12 trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca produse care nu intră în domeniul de aplicare al acestor directive, precum uleiurile lubrifiante utilizate în alte scopuri decât drept carburant sau combustibil de încălzire, să fie supuse unei taxe reglementate de norme identice cu cele referitoare la regimul accizelor armonizate prevăzut de directivele menționate, cât timp faptul de a supune produsele respective acestei taxe nu generează formalități legate de trecerea frontierei în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre.


(1)  JO C 274, 21.9.2013.