13.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 118/4


Presuda Suda (deseto vijeće) od 12. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Minister Finansów protiv Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Predmet C-349/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Trošarine - Direktive 92/12/EEZ i 2008/118/EZ - Područje primjene - Mineralna ulja i energenti - Ulja za podmazivanje koja se koriste za druge potrebe osim kao pogonska goriva ili goriva za ogrjev - Isključenje - Trošarine na potrošnju energenata koje nameće država članica sukladno pravilima sustava usklađenih trošarina - Pojam „formalnosti povezane s prelaskom granica” - Članak 110. UFEU-a - Rok za plaćanje koji je u nekim slučajevima za kupovinu izvršenu unutar Zajednice kraći od roka koji se odnosi na proizvode nabavljene na nacionalnom tržištu))

(2015/C 118/06)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Minister Finansów

Tuženik: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Izreka

Članak 3. stavak 3. Direktive Vijeća 92/12/EEZ od 25. veljače 1992. o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o posjedovanju, kretanju i praćenju takvih proizvoda i članak 1. stavak 3. Direktive Vijeća 2008/118 od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12 treba tumačiti na način da se ne protive tome da proizvodi koji nisu obuhvaćeni područjem primjene navedenih direktiva, kao što su ulja za podmazivanje koja se koriste za druge potrebe osim kao pogonska goriva ili goriva za ogrjev, podliježu porezu uređenom pravilima koja su identična pravilima sustava usklađenih trošarina predviđenog navedenim direktivama, s obzirom na to da činjenica takvog oporezivanja navedenih proizvoda ne uzrokuje formalnosti povezane s prelaskom granica u okviru trgovinske razmjene između država članica.


(1)  SL C 274, 21.9.2013.