23.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 344/65


Tožba, vložena 25. septembra 2013 – Philip Morris Benelux proti Komisiji

(Zadeva T-520/13)

2013/C 344/120

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Philip Morris Benelux (Antwerpen, Belgija) (zastopnika: K. Nordlander, odvetnik, in P. Harrison, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno;

razglasi za ničen sklep Generalnega sekretariata Evropske komisije z dne 15. julija 2013 (izpodbijani ukrep), s katerim je Komisija zavrnila prošnjo tožeče stranke za dostop do osnutka poročila o oceni učinka, priloženega predlogu Komisije za Direktivo o tobačnih izdelkih; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog, v katerem navaja, da je Komisija s sprejetjem izpodbijanega ukrepa storilo očitno napako pri presoji in kršila člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001 (1) s tem, da je navedla in sklenila, da je mogoče prvi in tretji odstavek člena 4(3) te uredbe (ki se vzajemno izključujeta) uporabiti istočasno za isto dejansko stanje.

2.

Drugi tožbeni razlog, v katerem navaja, da je s sprejetjem izpodbijanega ukrepa Komisija kršila člen 4(3), prvi odstavek, Uredbe (ES) št. 1049/2001 s tem, da je ugotovila, da ozka in omejena izjema, določena v tem pododstavku, upravičuje njeno zavrnitev prošnje za razkritje zadevnih dokumentov.

3.

Tretji tožbeni razlog, v katerem navaja, da je s sprejetjem izpodbijanega ukrepa Komisija kršila člen 4(3)(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001, ker zadevni dokumenti nimajo statusa mnenja in zato niso zajeti v izjemi iz člena 4(3)(2) zadevne uredbe. Dalje, (i) razkritje zadevnih dokumentov ne bi spodkopalo postopka odločanja Komisije; in (ii) obstaja prevladujoč javni interes za razkritje zadevnih dokumentov.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL 2001 L 145, str. 43)