25.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 76/25


Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

2010/C 76/12

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2008) 62

 

4.2.2008

Interimsrapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen

KOM(2008) 63

 

4.2.2008

Interimsrapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Bulgariens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu