25.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 76/25


Documente COM, altele decât propunerile legislative adoptate de Comisie

2010/C 76/12

Document

Parte

Dată

Titlu

COM(2008) 62R

 

14.2.2008

RAPORTUL INTERMEDIAR AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare

COM(2008) 63

 

4.2.2008

RAPORT INTERMEDIAR AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele realizate în Bulgaria în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare

Aceste texte sunt disponibile pe EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu