25.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 76/25


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

2010/C 76/12

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2008) 62

 

4.2.2008

Tussentijds verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing

COM(2008) 63

 

4.2.2008

Tussentijds verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortgang van Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing

Deze teksten zijn beschikbaar op EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu