25.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 76/25


Dokumenti COM minbarra l-proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2010/C 76/12

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2008) 62R

 

14.2.2008

RAPPORT INTERIM MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar il-Progress fir-Rumanija taħt il-Mekkaniżmu ta' Kooperazzjoni u Verifika

COM(2008) 63R

 

14.2.2008

RAPPORT INTERIM MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar il-Progress fil-Bulgarija taħt il-Mekkaniżmu ta' Kooperazzjoni u Verifika

Dawn it-testi huma disponibbli fuq il-EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu