25.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 76/25


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2010/C 76/12

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2008) 62

 

4.2.2008.

Komisijas starpposma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Rumānijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu

COM(2008) 63

 

4.2.2008.

Komisijas starpposma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Bulgārijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu