25.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 76/25


A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok

2010/C 76/12

Dokumentum

Rész

Dátum

Cím

COM(2008) 62

 

2008.2.4.

A Bizottság időközi jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Románia által az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében tett előrehaladásról

COM(2008) 63

 

2008.2.4.

A Bizottság időközi jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Bulgária által az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus révén tett előrehaladásról

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu