25.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 76/25


Muut KOM-asiakirjat kuin komission antamat lakiehdotukset

2010/C 76/12

Asiakirja

Osa

Päivämäärä

Otsikko

KOM(2008) 62

 

4.2.2008

Komission välikertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä Romaniassa

KOM(2008) 63

 

4.2.2008

Komission välikertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä Bulgariassa

Nämä tekstit ovat saatavissa EUR-Lexistä: http://eur-lex.europa.eu