29.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 317/15


Popravek Razpisa za prijavo interesa nevladnih organizacij za sodelovanje v skupnem posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES na podlagi Sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede sodelovanja v posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, ter o izboru predstavnikov organizacij, lociranih v pogodbenici ES

( Uradni list Evropske unije C 312 z dne 25. oktobra 2011 )

2011/C 317/09

Stran 11, točka 1:

besedilo:

„1.

Nevladne organizacije, vključno z razvojnimi in okoljskimi organizacijami, so vabljene k prijavi interesa za vključitev v seznam organizacij, ki bodo sodelovale v posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES (v nadaljnjem besedilu: odbor). Na seznam se vključijo vse organizacije, ki izpolnjujejo zahteve iz Sklepa Sveta z dne 16. novembra 2009 (glej prilogo).“

se glasi:

„1.

Nevladne organizacije, vključno z razvojnimi in okoljskimi organizacijami, so vabljene k prijavi interesa za vključitev v seznam organizacij, ki bodo sodelovale v posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES (v nadaljnjem besedilu: odbor). Na seznam se vključijo vse organizacije, ki izpolnjujejo zahteve iz Sklepa Sveta 2010/207/ES z dne 16. novembra 2009 o stališču Skupnosti glede sodelovanja v Posvetovalnem odboru CARIFORUM-ES, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, ter o izboru predstavnikov organizacij, lociranih v pogodbenici ES (1).

Stran 11, točka 5:

besedilo:

„5.

Vse prijave za registracijo je treba vložiti z uporabo prijavnice na spletni strani http://spportal/cariforum-eu najpozneje 1. decembra 2011 do 19:00 (po bruseljskem času).“

se glasi:

„5.

Vse prijave za registracijo je treba vložiti z uporabo prijavnice na spletni strani http://portal2.eesc.europa.eu/cariforum-eu najpozneje 15. decembra 2011 do 19:00 (po bruseljskem času).“


(1)  UL L 88, 8.4.2010, str. 23.“