11.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4301 – Alliance Boots/Cardinal Health)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 6/09)

2006. szeptember 22-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek.

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32006M4301. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz. (http://eur-lex.europa.eu)