23.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/2


Razpis za prosto delovno mesto PE/118/S

2009/C 142/03

Izbirni postopek Evropskega parlamenta:

PE/118/S – Začasni uslužbenci – Administratorji na avdiovizualnem področju (AD 7)

V izbirnem postopku se zahteva izobrazba, ki ustreza zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo.

Kandidati morajo imeti do konca roka za oddajo prijav in po pridobitvi omenjene diplome najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri na navedenem področju.

Razpis za prosto delovno mesto je objavljen le v angleščini in francoščini. Celotno besedilo v teh dveh jezikih je v Uradnem listu C 142 A.