23.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 142/2


Aviz de recrutare PE/118/S

2009/C 142/03

Parlamentul European organizează procedura de selecție:

PE/118/S – Agenți temporari – Administratori în domeniul audiovizualului (AD7).

Această procedură de selecție presupune un nivel de pregătire corespunzător unui ciclu complet de studii universitare, în urma căruia s-a eliberat o diplomă.

Candidații trebuie să fi acumulat, până la data limită de depunere a candidaturilor și după eliberarea diplomei menționate mai sus, o experiență de minim cinci ani, dintre care cel puțin trei ani să aibă legătură cu natura funcției.

Anunțul de recrutare este publicat doar în limbile engleză și franceză. Textul integral se găsește în Jurnalul Oficial seria C 142 A în aceste două limbi.