23.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 142/2


Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/118/S

2009/C 142/03

Parlament Europejski organizuje procedurę naboru na stanowiska:

PE/118/S – Pracownicy czasowi – Administratorzy sektora audiowizualnego (AD 7)

W ramach tej procedury naboru wymagany jest poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich zakończonych dyplomem.

W chwili upływu terminu zgłaszania kandydatur, kandydaci muszą posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu wspomnianych dyplomów, w tym co najmniej trzyletnie odpowiadające charakterowi stanowiska

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane wyłącznie w języku angielskim i francuskim. Pełny tekst zamieszczony został w Dzienniku Urzędowym C 142 A w tych dwóch językach.