23.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/2


Aankondiging van aanwerving PE/118/S

2009/C 142/03

Het Europees Parlement organiseert selectieprocedure:

PE/118/S — Tijdelijk functionaris — Administrateur op het gebied van audiovisuele media (AD 7).

Voor deze selectieprocedure is een opleiding vereist van een niveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie, bekroond met een diploma.

De kandidaten moeten op de uiterste datum van indiening van de sollicitatie beschikken over ten minste vijf jaar ervaring na het behalen van genoemd diploma, waarvan ten minste drie jaar ervaring die aansluit bij de aard van de functie.

Deze aankondiging van aanwerving wordt alleen in het Engels en het Frans gepubliceerd. De volledige tekst is in deze twee talen te vinden in Publicatieblad C 142 A.