23.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/2


Palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus PE/118/S

2009/C 142/03

Euroopan parlamentti järjestää seuraavan valintamenettelyn:

PE/118/S – Väliaikaiset toimihenkilöt – Hallintovirkamiehet (AD7) – Audiovisuaalialan hallintovirkamiehet

Valintamenettelyssä vaaditaan yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu, vähintään yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tunnustettu tutkintotodistus.

Hakijalla on oltava hakemusten jättämiselle asetettuna määräpäivänä ja edellä mainittujen vaatimusten täyttämisen jälkeen vähintään viiden vuoden työkokemus, josta vähintään kolme vuotta toimenkuvassa esitetyltä alalta.

Palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus julkaistaan ainoastaan englanniksi ja ranskaksi. Ilmoitusteksti julkaistaan kokonaisuudessaan virallisessa lehdessä C 142 A näillä kahdella kielellä.