23.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/2


Töölevõtmise teadaanne PE/118/S

2009/C 142/03

Euroopa Parlament korraldab järgmise valikumenetluse:

PE/118/S – Ajutised töötajad – Administraator audiovisuaalvaldkonnas (AD 7)

Osalemise tingimuseks on diplomiga kinnitatud ja täismahus õppekavale vastav kõrgharidus.

Kandideerimise ajaks peab kandidaat olema pärast diplomi saamist töötanud vähemalt viis aastat, sellest vähemalt kolm aastat kodanikega suhtlemise valdkonnas.

Käesolev tööpakkumise kuulutus avaldatakse ainult inglise ja prantsuse keeles. Terviktekst on kättesaadav nimetatud kahes keeles Euroopa Liidu Teatajas C 142 A.