23.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/2


Bekendtgørelse om ledig stilling PE/118/S

2009/C 142/03

Europa-Parlamentet gennemfører følgende udvælgelsesprocedure:

PE/118/S — Midlertidigt ansatte — Administratorer på det audiovisuelle område (AD 7)

Denne udvælgelsesprocedure kræver en afsluttet uddannelse med eksamensbevis på universitetsniveau.

Ansøgerne skal ved ansøgningsfristens udløb og efter opnåelse af ovennævnte kvalifikationer have mindst fem års erfaring, heraf mindst tre års relevant erhvervserfaring.

Denne bekendtgørelse om ledig stilling offentliggøres kun på engelsk og fransk. Den fuldstændige tekst findes i Den Europæiske Unions Tidende, C 142 A, på disse to sprog.