3.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 179/12


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 20 mai 2010 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-158/09) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2003/88/CE - Organizarea timpului de lucru - Personal necivil al administrației publice - Netranspunerea în termenul prevăzut)

2010/C 179/19

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: I. Martinez del Peral Cagigal și M. van Beek, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei (reprezentant: B. Plaza Cruz, agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3) și a articolului 18 litera (a) din Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 307, p. 18), menținut prin articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2003/88, coroborat cu anexa I partea B la aceeași directivă — Personal necivil al administrației publice

Dispozitivul

1.

Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, în ceea ce privește personalul necivil al administrației publice, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 1 alineatul (3) din directiva menționată.

2.

Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 180, 1.8.2009.