13.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/9


2008. október 23-i

655. sz. HATÁROZAT

a föld alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 2. cikke (1) bekezdésének 3) pontjával összhangban a „Knezha” 1–12. blokkban, a Vratza, Pleven, Lovecs, Gabrovo és Veliko Tirnovo régióban található föld alatti természeti erőforrások – kőolaj- és földgázmezők – kutatását és feltárását érintő engedély megadására vonatkozó eljárás megindításáról és az engedély megadásával kapcsolatos, tervezett pályázati kiírás közzétételéről

(2009/C 36/09)

BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG

MINISZTEREK TANÁCSA

A föld alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 5. cikkének 2) pontja, 42. cikke (1) bekezdésének 1) pontja, valamint 44. cikkének (3) bekezdése alapján, valamint figyelembe véve az energiatörvény 4. cikke (2) bekezdésének 16) pontját, valamint 1. §-ának 24a) pontját,

A MINISZTEREK TANÁCSA A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

Megindítja a kőolaj- és földgázkutatást és -feltárást érintő engedély megadására vonatkozó eljárást a „Knezha” 1–12. blokkra tekintettel, amelynek felszíne 1 348,45 négyzetkilométer és amelynek koordinátái a pályázati kiírás szerves részét képező, a kutatásra és feltárásra vonatkozó szerződéstervezetben meghatározásra kerültek.

2.

Tájékoztatja az érintetteket, hogy az engedély megadása pályázati eljárás révén történik.

3.

Rögzíti, hogy a kutatásra és feltárásra vonatkozó engedély a kutatási és feltárási szerződés hatálybalépésével kezdődő ötéves időszakra szól, amely időszak a föld alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 31. cikkének (3) bekezdésével összhangban meghosszabbítható.

4.

Az 1. pont szerinti engedély megadására vonatkozó pályázati eljárás lefolytatására e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 150. napon kerül sor a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium épületében (Szófia, Triaditza u. 8.).

5.

A pályázati kiírás megvásárlásának határideje e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 120. napon 17.00 óra.

6.

A pályázaton való részvételi szándékról szóló értesítés benyújtásának határideje e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 130. napon 17.00 óra.

7.

A pályázatok benyújtásának határideje e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 144. napon 17.00 óra.

8.

A pályázaton való részvételhez nincs szükség személyes jelenlétre.

9.

A pályázati kiírás ára 500 BGN (bolgár leva). A pályázati kiírás az alábbi címen szerezhető be az 5. pontban megállapított határidőn belül: Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, Szófia, Triaditza u. 8., 802. ajtó.

10.

A pályázaton résztvevőknek meg kell felelniük a föld alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 23. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

11.

A pályázati eljárás során a résztvevők pályázatai a javasolt munkaprogramok, a környezetvédelmi, valamint képzési intézkedések és a plusz vállalások, valamint a résztvevők igazgatási és pénzügyi képességei alapján kerülnek elbírálásra.

12.

A pályázaton való részvételért 10 000 BGN (10 000 bolgár leva) letét fizetendő, amelyet a 6. pontban meghatározott határidő előtt be kell fizetni a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium pályázati kiírásban szereplő számlaszámára.

13.

Amennyiben döntés születik arról, hogy a jelentkező nem vehet részt a pályázaton, a jelentkező erről való értesítésétől számított 14 napon belül a letét visszatérítésre kerül.

14.

A nyertes pályázó által befizetett letétet visszatartjuk; az összes többi pályázó által befizetett letét a kutatásra és feltárásra vonatkozó engedély megadásáról szóló minisztertanácsi határozatnak a Hivatalos Közlönyben való közzétételétől számított 14 napos időszakon belül visszafizetésre kerül.

15.

A föld alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 46. cikkével összhangban a pályázaton való részvételi szándékkal kapcsolatos értesítést és a pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatokat az alábbi címre kell benyújtani: Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, Triaditza u. 8.

16.

A pályázatoknak meg kell felelniük a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek és feltételeknek.

17.

A pályázati eljárás lefolytatására akkor is sor kerülhet, ha a feltételek alapján csak egy pályázó tud részt venni a pályázaton.

18.

A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium felhatalmazást kap:

18.1.

az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Hivatalos Közlönyben, valamint a Miniszterek Tanácsa weblapján való közzététel céljából továbbítani ezt a szöveget;

18.2.

a pályázati eljárás megszervezése és lefolytatása céljából bizottságot kinevezni.

19.

E határozat ellen az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 14 napon belül fellebbezés nyújtható be a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz.

Miniszterelnök

Sergei STANISHEV

A Miniszterek Tanácsának főtitkára

Sevdalin MARINOV

Hiteles másolat,

A Kabinetiroda vezetője

Vesselin DAKOV