26.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 350/6


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Ítélőtábla – Madžarska) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Zadeva C-102/15) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 44/2001 - Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah - Stvarno področje uporabe - Tožba za vračilo plačanega nedolga - Neupravičena obogatitev - Terjatev, ki izvira iz neupravičenega vračila globe zaradi kršitve konkurenčnega prava))

(2016/C 350/07)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Ítélőtábla

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi in drugi stopnji: Gazdasági Versenyhivatal

Tožena stranka na prvi in drugi stopnji: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Izrek

Tožba za vračilo plačanega nedolga iz naslova neupravičene obogatitve, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, ki izvira iz vračila globe, naložene v postopku s področja konkurenčnega prava, ne spada v „civilne in gospodarske zadeve“ v smislu člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.


(1)  UL C 171, 26.5.2015.