26.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 350/6


A Bíróság (második tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Fővárosi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gazdasági Versenyhivatal kontra Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(C-102/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 44/2001/EK rendelet - Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben - Tárgyi hatály - Jogosulatlan kifizetés visszatérítése iránti kereset - Jogalap nélküli gazdagodás - A versenyjog megsértéséért kiszabott bírság alaptalan visszatérítéséből eredő követelés))

(2016/C 350/07)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Ítélőtábla

Az alapeljárás felei

Felperes: Gazdasági Versenyhivatal

Alperes: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Rendelkező rész

Nem tartozik a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikke szerinti „polgári és kereskedelmi ügyek” körébe a jogalap nélküli gazdagodáson alapuló visszatérítés iránti, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan kereset, amely a versenyfelügyeleti eljárásban kiszabott bírság visszatérítéséből származik.


(1)  HL C 171., 2015.5.26.