28.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/14


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2012 – Colas proti UUNT – García-Teresa Gárate in Bouffard Vicente (BASE-SEAL)

(Zadeva T-172/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti BASE-SEAL - Prejšnje figurativne nacionalne znamke, ki predstavljajo romb - Prejšnje nacionalne in mednarodne znamke COLAS - Relativni razlog za zavrnitev - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 126/28

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Colas (Boulogne-Billancourt, Francija) (zastopnik: E. Logeais, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Drugi stranki pred odborom za pritožbe: Rosario García-Teresa Gárate in Carmen Bouffard Vicente (Barcelona, Španija)

Predmet

Tožba za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. februarja 2010 (zadeva R 450/2009-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Colas na eni strani in Rosario García Teresa Gárate in Carmen Bouffard Vicente na drugi strani.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. februarja 2010 (zadeva R 450/2009-4) se razveljavi, razen v delu, v katerem se nanaša na kemijske proizvode, ki se uporabljajo v znanstvene namene, pri fotografiji, v kmetijstvu, pri vrtnarstvu in pri gozdarstvu, gnojila in kemijske dodatke za podaljšanje trajnosti živil.

2.

UUNT se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 161, 19.6.2010.