28.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 126/14


Hotărârea Tribunalului din 9 martie 2012 — Colas/OAPI — García-Teresa Gárate și Bouffard Vicente (BASE SEAL)

(Cauza T-172/10) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii figurative BASE SEAL - Mărcile naționale figurative anterioare reprezentând un romb - Mărcile naționale și internaționale figurative anterioare COLAS - Motiv relativ de refuz - Similitudine a semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2012/C 126/28

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Colas (Boulogne-Billancourt, Franța) (reprezentant: E. Logeais, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Celelalte părți în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, interveniente la Tribunal: Rosario García-Teresa Gárate și Carmen Bouffard Vicente (Barcelona, Spania)

Obiectul

Acțiune în anulare formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 4 februarie 2010 (cazul R 450/2009-4) privind o procedură de opoziție între Colas, pe de o parte, și doamnele Rosario García Teresa Gárate și Carmen Bouffard Vicente, pe de altă parte

Dispozitivul

1.

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 4 februarie 2010 (cazul R 450/2009-4) pentru alte produse decât produsele chimice utilizate în scop științific, în domeniul fotografiei, în agricultură, în horticultură și în domeniul forestier și decât substanțele chimice care conservă produsele alimentare vizate în decizia menționată.

2.

Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 161, 19.6.2010.