28.4.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 126/14


Vispārējās tiesas 2012. gada 9. marta spriedums — Colas/ITSB — García-Teresa Gárate un Bouffard Vicente (“BASE-SEAL”)

(Lieta T-172/10) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “BASE-SEAL” reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts grafiskas preču zīmes, kurās ir attēlots rombs - Agrākas valsts un starptautiskas grafiskas preču zīmes “COLAS” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Apzīmējumu līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2012/C 126/28

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Colas (Boulogne-Billancourt, Francija) (pārstāvis — E. Logeais, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Folliard-Monguiral)

Pārējās procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieces: Rosario García-Teresa Gárate un Carmen Bouffard Vicente (Barselona, Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 4. februāra lēmumu lietā R 450/2009-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Colas, no vienas puses, un Rosario García-Teresa Gárate un Carmen Bouffard Vicente, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 4. februāra lēmumu lietā R 450/2009-4 atcelt attiecībā uz precēm, kuras nav minētajā lēmumā norādītās ķīmijas preces, ko izmanto zinātnē, fotogrāfijā, lauksaimniecībā, dārzkopībā un mežsaimniecībā, mēslojums un pārtikas produktu saglabāšanai paredzētās ķīmiskās vielas;

2)

ITSB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 161, 19.06.2010.